Újdonság

Thomas Vaughan - Coelum Terrae - A mágus isteni káosza

Coelum Terrae - A mágus isteni káosza

Thomas Vaughan

Könyv
Hermit kiadó, 2018
72 oldal, Puha kötésű ragasztott B6 méret
ISBN 9789638840998
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Thomas Vaughan - Coelum Terrae - A mágus isteni káosza
Thomas Vaughan - Coelum Terrae - A mágus isteni káosza
Thomas Vaughan - Coelum Terrae - A mágus isteni káosza
Thomas Vaughan - Coelum Terrae - A mágus isteni káosza
Thomas Vaughan - Coelum Terrae - A mágus isteni káosza
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
„Az a szentély, amely idelent van, annak a képére épült, amely odafönt van”. Két világ van, a látható és a láthatatlan, és ugyancsak két univerzális Természet van, a látható és a láthatatlan, melyből mindkét világ az eredetét veszi.

A passzív univerzális természet a képmása az aktívnak, és mindkét világ vagy szentély hasonlósága megtalálható princípiumaiknak hasonlóságában. Sok követője volt Platónnak – még a múlt században is akadtak tanítványai – akik igen merészen vitatkoztak a felsőbb és alsóbb dolgok hasonlóságáról…

Ez végtelenül sok gondolatot rejt magában, és úgy is valósítja meg azokat, ahogyan megfogantak benne. Ez azt jelenti, hogy külső formába önti azt, ami az elméjében megfogant. Másodsorban azt is tudni kell, hogy létezik egy univerzális befogadó - és, hogy a passzív Természetet az Univerzális Ágens hozta létre. Ez az univerzális befogadó nem más, mint Isten közvetlen, mindent magába foglaló karaktere. Az Egység és a Hármasság. Röviden azt az állagot értjük alatta, melyet általában Prima Materia-nak neveznek.

„Tulajdonképpen nincs is szükség rá, amíg nem tudja, mire is vonatkozik a létezése. Látni kell, dolgozni vele és kísérletezni, saját szemünkkel megismerni ezt a központi, láthatatlan esszenciát és tulajdonságait”.

„A Természetnek egyik arculatát szemünkkel láthatjuk, kezünkkel tapinthatjuk és észlelhetjük, hogy szinte minden pillanatban változik. Meg kell bocsátani, mondja Apuleius, ezt a különös kifejezési módot, mely elhomályosítja a dolgok lényegét. Ha ez a Természet nem lehetne mindig ugyanaz, az értelem által nem is lenne felfogható. Ma nem olyan, mint tegnap volt és nem is olyan, mint ahogy a valóságban mutatkozik.

A Természet másik arculata nem változik – mozdulatlan, állandó és mindig létező”...

*
A szerző a legjobb tudása szerint próbálta megírni a Mágia eredetét...

Ellenlábasa munkájával csak egy ponton helyezkedett szembe. „Mégpedig ott, ahol szembeállítja az embert Istennel és a pogány romantikát a Szentírással...” „Először arról akarok beszélni, ami ennek a művészetnek a tárgyát képezi, és amely szülőanyja minden dolognak. Másodszor arról a csodálatos és természetfeletti orvosságról, amely ebből az egyből készül. Végül, bár kissé rendszertelenül, fel akarom fedni azokat az okokat, amelyek megmutatják, hogy mindez hogyan hat az emberekre”...
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
Sarepta Hamvas Béla 3,990 Ft 3 591 Ft
Aki keres, az talál T. Litovkina Anna 1,990 Ft 1 791 Ft
Magyarok a Kaukázusban Kránitz Péter Pál 3,200 Ft 2 880 Ft
Relatív és abszolút Bolberitz Pál 3,500 Ft 3 150 Ft
Bolygónk vándorai K. M. Kostyal 7,000 Ft 6 300 Ft
Az imádság a menny kapuja - Oratio est clavis coeli Udvarhelyi Olivér 3,200 Ft 2 880 Ft
Kína rövid története Polonyi Péter 1,600 Ft 1 440 Ft
Atlantisz - Az özönvíz előtti világ Ignatius Donnelly 7,990 Ft 7 191 Ft
Önéletrajzi írások Nietzsche, Friedrich W. 2,800 Ft 2 520 Ft
A jógácsára filozófiája Tenigl-Takács László 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^