Újdonság

Michael O. Wise - A teljes Holt-tengeri tekercsek

A teljes Holt-tengeri tekercsek

Michael O. Wise

ELŐSZÖR MAGYAR NYELVEN!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2016
688 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155647116
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Michael O. Wise - A teljes Holt-tengeri tekercsek
Michael O. Wise - A teljes Holt-tengeri tekercsek
Michael O. Wise - A teljes Holt-tengeri tekercsek
Michael O. Wise - A teljes Holt-tengeri tekercsek
Michael O. Wise - A teljes Holt-tengeri tekercsek
Könyv 7% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 7 990 Ft
Akciós bolti ár: 7 500 Ft
Akárcsak a Shangri-la, a „Holt-tengeri Tekercsek” kifejezés is képeket, érzelmeket idéz fel, akár olyasvalakikből is, akiknek csak csekély elképzelésük van arról, hogy ez mit is jelöl voltaképpen.

Általa a rejtélyesség, az intrika, esetlegesen a szent misztériumoktól ihletett gondolatok; a háttérben pedig barlangok, tekercsek, kietlen sivatagok, kis bőrdarabkák fölött görnyedő, elmélyült írnokok képei sejlenek fel.

A tekercsekkel való közelebbi megismerkedéskor sem oszlik el a rejtély, mert, bár minden dokumentumot elolvastak, lefordítottak, értelmeztek már, számos területen maradt fenn bizonytalanság.

• Kik írták a tekercseket, és mikor?
• Mi volt a tekercsek célja, milyen hatást gyakoroltak?
• És számunkra mit jelentenek?

A tudomány minden egyes fenti kérdésre más válaszokat ad mind a mai napig.

„Mi, ezen kötet szerzői úgy érezzük, hogy az igazi válaszok minden eddiginél közelebb vannak. A szakértők már évtizedek óta tanulmányozhatták a tekercsek jelentős részét, de nem mindet. Olyan következtetésekre jutottak, amelyek nem vették – mert nem vehették – figyelembe az összes iratot, amelyek közül sok csak a közelmúltban vált elérhetővé. Jelenleg minden tekercs hozzáférhető.

Néhány tekercs alátámasztja a tekercsekről és azok eredetéről szóló, dédelgetett elméleteket – mások teljességgel rájuk cáfolnak. Némelyik arra utal, hogy rég elvetett elméletek lehetnek mégis lenyűgözően hitelt érdemlőek. Mások régi értelmezések újkeletű, diszkrét árnyalását teszik indokolttá. Jelen állapotukban, így, hogy mindegyikhez hozzáférhetünk, a tekercsekkel kapcsolatos, leginkább megkerülhetetlen aspektus, hogy tanúbizonyságot tesznek a zsidóság és a kereszténység alapjait képző vallási szövegeket is eredményező, lenyűgözően gazdag és termékeny írott kultúráról.

Olyan bibliai alakok eleddig ismeretlen történeteire bukkantunk rá, mint Énok, Ábrahám és Noé – ideértve egy szöveget, amely elmagyarázza, miért kéri az Úr Ábrahámot egyetlen fia, Izsák feláldozására. Tucatnyi irat, amely Mózest jelöli meg azok szerzőjeként – melyek ugyanakkor nem képezik Bibliáink részét – a barlangokból került elő. Nemrégiben megfejtett tekercsek az angyalokkal kapcsolatos ősi tanokat fednek fel, míg mások angyali revelációknak vallják magukat, ideértve magát Mihály arkangyalt is. A tekercsek közt eddig soha nem látott, Dávid királynak, és a Szentföldet meghódító hadjárat vezetőjének, Józsuénak tulajdonított zsoltárok találhatók.

A tekercsek közt fellelhetők apokrif próféciák Ezékiel, Jeremiás és Józsué prófétáktól. Megtalálhatók József, Júda, Lévi, Naftáli és Mózes apja, Amrám utolsó szavai. Más tekercsek a világ végének közeli eljövetelét és az Antikrisztus felemelkedését hirdetik, lüktető meggyőződéssel. A tekercseket azonban, mint magát a Bibliát is, gyakrabban tisztelik, mint olvassák. Fordításaik viszonylag kevesebbet szántak a szakértőkön kívüli körnek...

*
„A Teljes Holt-tengeri Tekercsek” című ezen kötet remélhetőleg nem tartozik ezek közé. „Igyekeztünk egyszerre hűek lenni a forrásokhoz, és közérthetőek a nagyközönség számára...”
**
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

I. BEVEZETÉS - ELŐSZÓ - BEVEZETŐ
• Felfedezés és közzététel;
• Hogyan írták a Holt-tengeri tekercseket?
• A tekercsekben előforduló nyelvek;
• A tekercsek írásmódjai;
• Tartalom;
• A Holt-tengeri tekercsek eredete;
• A hagyományos modell;
• Khirbet Kumráni ásatások;
• A hagyományos modell további buktatói;
• Új elképzelés a tekercsek eredetéről;
• A Holt-tengeri tekercsek ma;

HOGY OLVASSUNK EGY HOLT-TENGERI TEKERCSET?
HOGYAN OLVASSUK EZT A KÖNYVET!

II. SZÖVEGEK

Ízelítő a 155 szövegből:
(A pátriárkák történetei - Mózes szavai - A Titkok könyve - A háborús tekercs - Ünnepi imádságok - Egy történet a kivonulásról - Júda utolsó szavai - Apokrif zsoltárok - A világ korszakai - A gonosz nő fortélyai - Énok könyve - Kommentárok a Teremtés Könyvéhez - A Beavatás Szabálya - Papi szolgálat - Hamis próféták Izraelben - Imák a megbocsátásért - Mózes, Józsué, Illés, Jeremiás, Ezékiel Apokrif - Ismeretlen prófécia - Elmélkedés a Teremtés negyedik napjáról - Elmélkedés Izráel történelmén - Könyörgés a megváltásért - Mihály arkangyal szavai - József utolsó szavai - Arámi töredékek - Egy arámi horoszkóp - Dávid apokrif zsoltárai - Jób könyvének arámi hagyománya - Démonok szétszórásának énekei - Melkizédek eljövetele - A Templomi Tekercs)
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 7% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 7 990 Ft
Akciós bolti ár: 7 500 Ft
Miképpen mi is megbocsátunk Illés Sándor 3,500 Ft 3 150 Ft
Megfejtések könyve I. Friedrich Klára 3,000 Ft 2 700 Ft
Az Árpádok és Dalmáczia Marczali Henrik 2,500 Ft 2 250 Ft
Keresztút Deák Sárosi László 1,400 Ft 1 260 Ft
Ezerízű vegán konyha Pap Judit 2,990 Ft 2 691 Ft
Báró Eötvös József igéi Nagy Dorisz szerk. 1,990 Ft 1 791 Ft
Ne nyisd ki ezt a naplót! Andy Lee 2,990 Ft 2 691 Ft
Maradék magyarok Sík Sándor 2,200 Ft 1 980 Ft
Sorsdöntő találkozások F.Várkonyi Zsuzsa - Orvos-Tóth Noémi - Popper Péter - Ranschburg Jenő - Vekerdy Tamás 2,690 Ft 2 421 Ft
Fanny és Alexander DVD Ingmar Bergman 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^