Megmaradásunk alkotmánya-Tóth Zoltán József-Könyv-Hun-idea-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Tóth Zoltán József - Megmaradásunk alkotmánya

Megmaradásunk alkotmánya

Tóth Zoltán József

A Szent Korona-eszme a magyar történelemben és a közjogban

Könyv
Hun-idea kiadó, 2007
318 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789637014208
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 2 750 Ft
Megtakarítás: 7%
Online ár: 2 558 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

A Szent Korona-eszme a magyar történelemben és a közjogban... A Szent Korona-tan, amely a XX. század közepéig a magyar történeti alkotmány alapja, a jogok és kötelességek, valamint az igazságosság és a lehetőségek egyensúlyára törekvés eszközeivel, a mellérendeltség elvén nyugvó megosztott hatalom normáival és gyakorlatával, továbbá a gondoskodás felelősségével a megmaradásunk biztosítéka volt. A jelen kötetbe foglalt tanulmányok mára vonatkoztatott üzenetekkel elemzik a magyar történelem és a történeti alkotmány legfontosabb kérdéseit, elveit, gyakorlatát, bemutatva a nemzeti öntudatunk és létünk alapját jelentő, a Szent Koronához köthető történelmi örökséget...

Bővebb, tagoltabb ismertetés:
A magyar közjogi, politikai hagyományban a Szent Korona a szuverenitás, a főhatalom hordozójaként - az örök isteni törvényeken nyugvó állandóság kereteivel - korlátokat szab az emberi hatalmaskodás, a tökéletlenség világának.

A Szent Korona-tan, amely a XX. század közepéig a magyar történeti alkotmány alapja, a jogok és kötelességek, valamint az igazságosság és a lehetőségek egyensúlyára törekvés eszközeivel, a mellérendeltség elvén nyugvó megosztott hatalom normáival és gyakorlatával, továbbá a gondoskodás felelősségével a megmaradásunk biztosítéka volt.

A formálisan 1989-1990-ben létrejött rendszer és alkotmányosság, amely megtagadta az ezeréves vagy még annál is régebbi magyar hagyományokkal, állammal és alkotmányával a jogfolytonosságot - történelmi mércével mérve igen rövid idő alatt - napjainkra teljes válságba jutott. „Mára a féktelen, kegyetlen és gátlástalan oligarchia totális és pusztító kizárólagosságának uralmáig fajult.”

A jelen kötetbe foglalt tanulmányok mára vonatkoztatott üzenetekkel elemzik a magyar történelem és a történeti alkotmány legfontosabb kérdéseit, elveit, gyakorlatát, bemutatva a nemzeti öntudatunk és létünk alapját jelentő, a Szent Koronához köthető történelmi örökséget.
*
A szerző DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF (Phd) jogtörténész és politológus. Szerzője és szerkesztője a Molnár - Pap - Pecze - Tóth - Vass - Zlinszky: A Magyar Szent Korona és a Szent Korona-tan az ezredfordulón (1999), valamint a Kocsis - Tóth - Zétényi és mások: A Szent Korona-eszme időszerűsége (2004) és az Igazság és történelem - Molnár Tamás gondolatainak gyűjteménye (2000) köteteknek is.

Írója továbbá a Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig (2007) című műnek is.

*
A „Megmaradásunk Alkotmánya” című eme kiadványt „A Szent Korona-eszme a magyar történelemben és a közjogban” kérdéskör iránt, és az alábbi tartalomjegyzékben foglalt témák iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Tartalomjegyzék:

A magyar állam metamorfózisa
Az Aranybulla
A Szent Korona-tan és a természetjog
A Szent Korona és a Szent Korona-tan
Teleki Pál alkotmánytervezete
Az Eckhart-vita időszerűsége
A Szent Korona-eszme a XX. században
A nemzeti szimbólumok büntetőjogi védelme
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés