Hagyomány

Tóth Zoltán József - Megmaradásunk alkotmánya

Megmaradásunk alkotmánya

Tóth Zoltán József

A Szent Korona-eszme a magyar történelemben és közjogban

Könyv
Hun-idea kiadó, 2007
318 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789637014208
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Tóth Zoltán József - Megmaradásunk alkotmánya
Tóth Zoltán József - Élet a Szent Korona jegyében
Tóth Zoltán József - Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig
Tóth Zoltán József - Megmaradásunk alkotmánya
Tóth Zoltán József - Élet a Szent Korona jegyében
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 750 Ft
Internetes ár: 2 475 Ft
A magyar közjogi, politikai hagyományban a Szent Korona a szuverenitás, a főhatalom hordozójaként - az örök isteni törvényeken nyugvó állandóság kereteivel - korlátokat szab az emberi hatalmaskodás, a tökéletlenség világának.

A Szent Korona-tan, amely a XX. század közepéig a magyar történeti alkotmány alapja, a jogok és kötelességek, valamint az igazságosság és a lehetőségek egyensúlyára törekvés eszközeivel, a mellérendeltség elvén nyugvó megosztott hatalom normáival és gyakorlatával, továbbá a gondoskodás felelősségével a megmaradásunk biztosítéka volt.

A formálisan 1989-1990-ben létrejött rendszer és alkotmányosság, amely megtagadta az ezeréves vagy még annál is régebbi magyar hagyományokkal, állammal és alkotmányával a jogfolytonosságot - történelmi mércével mérve igen rövid idő alatt - napjainkra teljes válságba jutott. „Mára a féktelen, kegyetlen és gátlástalan oligarchia totális és pusztító kizárólagosságának uralmáig fajult.”

A jelen kötetbe foglalt tanulmányok mára vonatkoztatott üzenetekkel elemzik a magyar történelem és a történeti alkotmány legfontosabb kérdéseit, elveit, gyakorlatát, bemutatva a nemzeti öntudatunk és létünk alapját jelentő, a Szent Koronához köthető történelmi örökséget.
*
A szerző DR. TÓTH ZOLTÁN JÓZSEF (Phd) jogtörténész és politológus. Szerzője és szerkesztője a Molnár - Pap - Pecze - Tóth - Vass - Zlinszky: A Magyar Szent Korona és a Szent Korona-tan az ezredfordulón (1999), valamint a Kocsis - Tóth - Zétényi és mások: A Szent Korona-eszme időszerűsége (2004) és az Igazság és történelem - Molnár Tamás gondolatainak gyűjteménye (2000) köteteknek is.

Írója továbbá a Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig (2007) című műnek is.

*
A „Megmaradásunk Alkotmánya” című ezen kiadványt „A Szent Korona-eszme a magyar történelemben és a közjogban” kérdéskör iránt, és az alábbi tartalomjegyzékben foglalt témák után érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.
*
Tartalomjegyzék:

A magyar állam metamorfózisa
Az Aranybulla
A Szent Korona-tan és a természetjog
A Szent Korona és a Szent Korona-tan
Teleki Pál alkotmánytervezete
Az Eckhart-vita időszerűsége
A Szent Korona-eszme a XX. században
A nemzeti szimbólumok büntetőjogi védelme
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 750 Ft
Internetes ár: 2 475 Ft
A városok szíverek Czoch Gábor 2,500 Ft 2 250 Ft
A nacionalizmus erénye Yoram Hazony 3,990 Ft 3 591 Ft
Kitörők Szále László 2,980 Ft 2 682 Ft
Úton Isten felé Kiss Bernadett 2,490 Ft 2 241 Ft
Megmaradásunk alkotmánya Tóth Zoltán József 2,750 Ft 2 475 Ft
Egyiptomi királynők krónikája Joyce Tyldesley 6,500 Ft 5 850 Ft
Nem csak a szóból ért az ember Wacha Imre 1,490 Ft 1 341 Ft
Ukrajna története Szerhij Jekelcsik 3,800 Ft 3 420 Ft
Sohase volt jó az a nagy sietség Móra Ferenc 2,980 Ft 2 682 Ft
Bibó estéje Huszár Tibor 2,690 Ft 2 421 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^