Újdonság

Bogár László - A jövő elkezdődött

A jövő elkezdődött

Bogár László

Könyv
Kairosz kiadó, 2016
268 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789636628628
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Bogár László - A jövő elkezdődött
Bogár László - Vendég a Présházban
Bogár László - Abszurditások világa
Bogár László - Az álomnak vége
Bogár László - Globális örvénylések
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
A könyv címe a Fidesz egykori, talán legsikeresebb kampánymondatát idézi. Akkoriban ez a mondat reményeinket rajzolta föl, mostanában azonban leginkább „aggódásunkat és a szorongásunkat a világ, Európa és
persze Magyarország jövőbeni sorsát illetően.”

A régiek azt mondták: ne legyen benned szorongás, félelem, és ne legyen benned düh, indulat, mert akkor nem tudsz helyes ítéletet alkotni a világról. Ha pedig nem tudsz helyesen ítélni, akkor nem tudsz helyesen gondolkodni sem.

És ha nem tudsz helyesen gondolkodni, dönteni, akkor nem tudsz helyesen cselekedni sem.

*
És ha nem tudsz helyesen cselekedni, akkor a jövőnk valóban aggodalomra adhat okot. Nem szabad hagyni, hogy csak szorongás, aggodalom, félelem és harag, düh és indulat töltse ki a lelkünket...

„És bár okunk bőven van minderre, mégis mindent meg kellene tennünk azért, hogy ez ne így legyen, hogy magunkban és másokban is segítsük e negatív energiaörvények lecsillapítását”.

Ez a könyv az „elkezdődött jövő” egyes kritikus elágazási pontjait veszi szemügyre. A magyarságét, az európai keresztény fehér emberét, és az egész emberiségét. Azt a küzdelmet, amelyet azért folytat, hogy megpróbálja megérteni ezt az egyre vadabbul örvénylő világot és végre cselekedjen is a méltóbb emberi életért.

Így aztán értelemszerűen a migrációs válságnak nevezett „bevándoroltatás” a könyv írásainak és interjúinak egyik fő vonulata. A könyv utolsó részében pedig a magyar vidék történelmi súlyú kihívásaira keresi a választ.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• Hol vagyon a vagyon?
• Napok „hordaléka”;
• Arcvonások;

• Mi lesz veled, magyar vidék?
- „A jó gazda gondosságával” gazdálkodni;
- A létrontó, deszakrális modernitás;
- A globalomodernitás térhatalmi erőszakstruktúrája;
- A magyar vidék szenvedéstörténete;
- A magyar vidék jövője, kérdések, kételyek, dilemmák;
*
Ajánljuk mellé:

Az álomnak vége
Hol vagyon a vagyon?
Globális háborúk örvényeiben A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 2 550 Ft
A fény festője Turonyi István 1,500 Ft 1 350 Ft
Carpathia Maros Krajnak 2,000 Ft 1 800 Ft
Magyar élet Felvidéken 2,900 Ft 2 610 Ft
Sarepta Hamvas Béla 4,200 Ft 3 780 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Nagy Imre és kora Némethné Dikán Nóra - Szabó Róbert - Vida István 5,000 Ft 4 500 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Trianon - A Nemzetközi Törvényszék előtt Sárosi István 3,500 Ft 3 150 Ft
A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon Váczy Péter 1,900 Ft 1 710 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^