Újdonság

Szekeres Lajos - A világ aranyos szegelete

A világ aranyos szegelete

Szekeres Lajos

Könyv
2016
318 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786158035217
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Szekeres Lajos - A világ aranyos szegelete
Szekeres Lajos - A világ aranyos szegelete
Szekeres Lajos - A világ aranyos szegelete
Szekeres Lajos - A világ aranyos szegelete
Szekeres Lajos - A világ aranyos szegelete
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
„Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,
mely itt reszket a Kárpátok alatt:
Ha küszködőn, ha szenvedőn, ha sírva:
Viselni sorsunk, ahogy meg van írva;
Lelkünkbe szíva magyar földünk lelkét,
Vérünkbe oltva ősök honszerelmét,
Féltőn borulni minden magyar rögre,
S hozzátapadni örökkön-örökre!”

(Sajó Sándor)
*
Prof. Shohotu Faisi japán őstörténeti kutató kérdése:
„• Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a magyar, amelynek származását, történelmét minden más népség elhomályosítani igyekszik?
• Kik állnak e mögött az elhomályosítási kísérlet mögött?”


A történelemkönyvekből megtudhatjuk, hogy 896-ban a magyarok bejöttek a Kárpát-medencébe, ezt a bejövetelt elnevezték „honfoglalásnak”. „Tulajdonképpen - ahogy tanultuk - ez nem is bejövetel volt, hanem egy hanyatt-homlok menekülés, mert zavartak bennünket a besenyők. Hogy miért zavartak bennünket azok, akiket ezt követően befogadtunk és letelepítettünk, arra nincs válasz. Arról viszont mi magyarok mindenféle baráti nép történetíróitól tájékoztatást kapunk, hogy ezt megelőzően Ázsia fagyos tájain, az ősember szintjén halászó, vadászó életmódot folytattunk.

Itt Szibériában nagyon hideg volt, ezért mindenféle állat bőröket aggattunk magunkra és földbevájt kunyhókban tengettük napjainkat. Semmiféle múltunk, pláne történelmünk nem volt, ott éldegéltünk és ettük a halzsírt már ki tudja mióta.

Ennek a nyomorúságos életnek azonban egyik pillanatról a másikra vége lett. A Kárpát-medence ugyanis tele volt mindenféle baráti népekkel, akik rögtön pártfogásba vettek bennünket. Házakat építettek nekünk, megmutatták miként kell kenyeret sütni, és magas kultúrájukat is átadták...”

Ez a ma is érvényes hivatalos történelem. Tudjuk, hogy ez nem igaz, de már „úgy körbe vagyunk bástyázva a sok tudományos hazugsággal, hogy már ki sem látunk belőle. Folyamatosan tudatják velünk, hogy kicsik vagyunk, széthúzók vagyunk, tehetségtelenek vagyunk, alsóbbrendűek, stb., stb. vagyunk”.

Valamiért ez valakiknek nagyon fontos...

*
„A Világ Aranyos Szegelete” olvasásakor „jusson eszünkbe, hogy mit mondott a japán professzor, és felejtsük el, hogy mit írtak rólunk az idegenek. Próbáljuk meg felfedezni saját történelmünket, eredjünk őseink nyomába! Talán még a japán professzor által feltett kérdésre is választ kaphatunk; »Kik állnak e mögött az elhomályosítási kísérlet mögött?«”
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• Hazatérés;
• Hétköznapjaink az új régi hazában;
• A nyugati kereszténység és kultúra;
• Gondolatok a naptárhamisítás teóriája okán;
• Sumérok;
• Egyiptom;
• Szkíták-Hunok;
• Pártusok;
• Mágusok;
• A világ aranyos szegelete. A Kárpát-haza;
• A mag népének nyelve, a nyelvek magja;
• Szent István; A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 990 Ft
Erdélyi költők antológiája Pomogáts Béla 3,950 Ft 3 555 Ft
A magyarországi zsidóság története Róna Tamás Mezei Mónika 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyar lovagkor Erdélyi László 2,800 Ft 2 520 Ft
Gondos gazdaként alázattal szolgálni Bethlen Farkas 1,500 Ft 1 350 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
A hunok története Nemes Dedinai Zsuffa Sándor 900 Ft 810 Ft
Wicca Fraternitas Mercurii Hermetis 2,300 Ft 2 070 Ft
Asztrológia Győrffy László 3,100 Ft 2 790 Ft
Holtak háza Bernhard Aichner 3,499 Ft 3 150 Ft
Mária kegyhelyek Mária országában 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^