Újdonság

Gaál Edit - Magyar nyelv

Magyar nyelv

Gaál Edit

Szintek, síkok, hálózatok

Könyv
Tinta kiadó, 2016
316 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634090489
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gaál Edit - Magyar nyelv
Gaál Edit - Szövegtani munkafüzet
Gaál Edit - Magyar nyelv
Gaál Edit - Szövegtani munkafüzet
Gaál Edit - Magyar nyelv
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Gaál Edit magyar nyelv és irodalom, orosz nyelv és irodalom, illetve német nyelvtanár szakos nyugdíjas pedagógus szerző a pályája során egyetemen, középiskolában és általános iskolában egyaránt oktatott, valamint számos tanulmányt jelentetett meg a magyar nyelvészet témaköréből. Ebben a könyvben a nagyközönségnek szánva összegzi a magyar nyelv kutatásában elért eredményeit.

• Milyen típusú nyelv a magyar?
• Milyen szakaszokra osztható a magyar nyelv története?
• Mely stílusszintekre bontható az írott nyelvhasználat?
• Hogyan bizonyítható két nyelv rokonsága?

Ebből a könyvből ezekre és számos más kérdésre választ kaphat a magyar nyelv és annak nyelvtana iránt érdeklődő valamennyi olvasó.

A kötet áttekintést nyújt anyanyelvünk nyelvtani rendszeréről, időbeli és térbeli változatairól, de legfőbb újdonsága a teljes nyelvi rendszer felvázolása. Az alcímben jelzett fogalmakkal élve nyelvünket szintek, síkok és hálózatok szövik át, benne minden mindennel összefügg. Átmeneti jelenségek és alkalmi funkcióváltások sorozata figyelhető meg a nyelvhasználat során.

Érzékelteti a nyelvnek a nyelvhasználat során megfigyelhető mozgásait, a nyelvi szintek kapcsolatait, a közöttük végbemenő mozgásokat és a közlésfolyamatban az üzenet megalkotásának menetét. Statikus nyelvleírás helyett a nyelv dinamizmusát jobban visszaadó rendszerezést kap kézhez az olvasó.

Ismeretterjesztő jellegénél fogva a könyv könnyen alkalmazható a középiskolákban, különösen az érettségire való felkészülés során hasznos. Újszerű felépítéséből következően az egyetemi oktatásban is eredményesen forgatható. A jobb megértést gazdag példaanyag segíti, amely klasszikus és kortárs írók szövegeiből válogat. A kötetben való eligazodást részletes tárgymutató könnyíti meg.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• Ember és a nyelv;
• A magyar nyelv helye a világ nyelvei között;
• A nyelv és az idő;
• A nyelv területi változatai;
• Nyelv és társadalom;
• A nyelvi kommunikáció;
• A fonémaszint;
• A fonéma és morféma határán;
• A morfémaszint;
• A morféma és a szó határán;
• A lexémaszint;
• A lexéma és a szintagma határán;
• A szintagmaszint;
• A szószerkezet és a mondat határán;
• A mondatszint;
• A mondat és a textéma határán;
• A textémaszint;
• A textéma és a szöveg határán;
• A szövegszint;
• A fordítás;
• Zárófejezet - nyitott kérdések;
• A szépirodalmi példák szerzői mutatója;
NÉV- ÉS TÁRGYMUTATÓ

*
A „Magyar Nyelv” című ezen kiadványt a magyar nyelvészet kérdésköre, a szerzőnek a magyar nyelv kutatásában elért eredményei iránt érdeklődő olvasóinknak a kötetből vett alábbi idézettel ajánljuk:

„A kötet figyelmes elolvasása után remélhetőleg kirajzolódik mindenkiben egy ábrázolható rendszer a magyar nyelvről. Nagyon leegyszerűsítve elméletileg két dimenzióban le is rajzolhatjuk, hogyan lesz a kisszámú fonémából morféma, azokból szavak, a szavakból szószerkezetek, majd mondatok, textémák és végső soron szövegek.” Figyelembe véve azt, hogy a kommunikáció során a nyelvben minden mozgásban van. Ezt mutatják a könyvben előforduló síkok, átmenetek, alkalmi funkcióváltások, időbeli és térbeli változások stb... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 392 Ft
Kommunista arcélek Mindszenty József hercegprímás 3,990 Ft 3 591 Ft
A magyarság ősi gyökerei Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Nyócker DVD Gauder Áron Novák Erik 2,990 Ft 2 691 Ft
Mesepszichológia 2. Kádár Annamária 3,360 Ft 3 024 Ft
Magyarító szótár Tótfalusi István 3,990 Ft 3 591 Ft
Kilenc nap Gilly Macmillan 3,499 Ft 3 150 Ft
El ne add az ősi házat CD Transylmania 5,500 Ft 4 950 Ft
A magyar tigris Tibor Fischer 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyar csillagok Pomogáts Béla 6,000 Ft 5 400 Ft
A modern Európa születése - Gutenberg Európája Frederic Barbier 3,600 Ft 3 240 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^