Újdonság

Zrínyi Miklós - Zrínyi Album

Zrínyi Album

Zrínyi Miklós

Könyv
Zrínyi kiadó, 2016
416 oldal, Kemény kötésű fűzött FR4 méret
ISBN 9789633276648
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zrínyi Miklós - Zrínyi Album
Zrínyi Miklós - Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós - Zrínyi Album
Zrínyi Miklós - Szigeti veszedelem
Zrínyi Miklós - Zrínyi Album
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 375 Ft
Magyar és angol nyelvű kiadvány, bal oldalon a magyar, jobb oldalon az angol nyelvű szöveggel.

„Hős nemzedék csak hős ivadékot ád... bérci sas nem költ soha gyáva galambfiókát!”
*
A költő, hadvezér és államférfi Zrínyi Miklós (1620 - 1664) munkásságát az elmúlt évtizedek kutatásai új nézőpontokból világították meg, és új összefüggésekbe helyezték. A forrásokból kibontakozott Zrínyi egyetemes híre, európai jelentősége, amit jelzett, hogy 1664 tavaszán (még életében) angol nyelvű életrajz jelent meg róla Londonban, amelynek bevezetője szerint Zrínyi az, akire a Gondviselés Európa sorsát bízta.

Ezen kötet történész, irodalom- és hadtörténész szerzői magyar és angol nyelven, kép és szöveg együttesével, albumszerűen idézik fel Zrínyi tetteit, írói és politikai törekvéseit, történelmi jelentőségét, bemutatva portréjának változó vonásait, egyúttal bőséges szakirodalmi tájékoztatást nyújtva a hazai és a külföldi érdeklődők számára egyaránt.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• Élet és mű;
• Zrínyi Miklós élete;
• Zrínyi, az államférfi;
• A keresztény világ bajnoka;
• A költő Zrínyi Miklós;
• A Zrínyi-próza;
• Hírnév és emlékezet;
• zrínyi Miklós a Német-római Birodalom nyilvánosságában;
• Zrínyi Miklós emlékezete;
JEGYZÉKEK - KRONOLÓGIA - RÖVIDÍTÉSEK - FORRÁSOK - BIBLIOGRÁFIA - KÉPJEGYZÉK

*
A „Zrínyi Album” című ezen kiadványt a történelmet kedvelő, Zrínyi Miklós történelmi alakja iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnének ismereteket szerezni és álláspontot is kialakítani a tetteiről, irodalmi munkásságáról, társadalmi emlékezetének alakulásáról és mozgatórugóiról, emlékének hivatalos ápolásáról a 20. század magyar hadseregeiben, valamint azt az utat is nyomon követni, hogy a valamikor közös horvát-magyar emlékezet hogyan bomlott „egymásról tudomást sem vevő, sokszor egymással feleselő nemzeti diskurzusokra...”
*
„... szeretnénk megköszönni a figyelmét minden Tisztelt Olvasónak, azt kívánva, hogy lelje örömét kötetünk lapozgatásában, és kapjon kedvet Zrínyi műveinek olvasásához!”
(Hausner Gábor)
Budapest, 2016. június 25. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 375 Ft
Az államférfi és a világpolgár Barta Róbert 3,400 Ft 3 060 Ft
A magyar középkor csatái Weiszhár Attila - Weiszhár Balázs 3,360 Ft 3 024 Ft
A kultúra diktatúrája Bayer Zsolt - Szakács Árpád 3,490 Ft 3 141 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig ANTIKVÁR Maderspach Viktor 3,990 Ft 3 591 Ft
Bűnök és erények a Bibliában Wappler József 1,490 Ft 1 341 Ft
Macsók könyve 2,200 Ft 1 980 Ft
Az afgán hadjárat Steven Pressfield 2,990 Ft 2 691 Ft
A világháború problémái Ifjabb Gróf Andrássy Gyula 3,490 Ft 3 141 Ft
Nálatok laknak-e állatok? CD MELLÉKLETTEL Kaláka 3,890 Ft 3 501 Ft
Kis könyv a Szent Koronáról Eisler János 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^