Áramszünet miatt Aug. 14, Kedden 10:00-19:00-ig vagyunk nyitva!

Hagyomány

Szakál László - Magyarország történelmi szakácskönyve

Magyarország történelmi szakácskönyve

Szakál László

Dédanyáink receptjeivel, kortörténeti képekkel és írásokkal

Könyv
2011
238 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
ISBN 9789638871572
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Szakál László - Magyarország történelmi szakácskönyve
Szakál László - Magyarország történelmi szakácskönyve
Szakál László - Magyarország történelmi szakácskönyve
Szakál László - Magyarország történelmi szakácskönyve
Szakál László - Magyarország történelmi szakácskönyve
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% rendkívüli kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Eredeti ár: 6 985 Ft
Akciós bolti ár: 5 990 Ft
Az ételek elkészítése nagy és alapos tanulmányozást igényel és aki ínyestanilag remeket alkot, annak ez tudomány. A magyar konyha hamisítatlan és egyszerű. Dicsekedjünk vele, hogy a világon legjobban mi főzünk.

Ebben a szakácskönyvben válogatunk a legjobb magyar háziasszonyok receptjeiből, híres emberek és dédanyáink kedvenceiből. Sorra vesszük a királyi étkeket és nem feledkezünk meg a magyar vendéglősökről, szakácsokról sem, akik nagyon sok kiváló ételkreációval jelentek meg, számos díjat és elismerést kaptak.

Természetesen megemlékezünk NAGY MAGYARORSZÁGRÓL ÉS A FÁJÓ TRIANONRÓL IS.
(A Kiadó)
*
A kötet TARTALMA:

Kölcsy Ferenc: Himnusz
Szép vagy, Gyönyörű vagy Magyarország;
• Ipartestületi ajánló;
• Előszó helyett - Gundel Károly: Legenda a magyar konyháról;
• Isten hozott Kedves Olvasó!

• Válogatás a legjobb magyar háziasszonyok receptjeiből;
• Emlékezzünk a régi idők vendéglőseire és szakácsaira;
• Királyi étkek;

Emlékezzünk Nagymagyarországról!
- Szent István intelmei;
- Heczeg Ferenc: Emlékezzünk Nagymagyarországról!
- Régi híres cigányok;
- Asztaltársaságok;
- Tömörkény István mint vendéglős lapszerkesztő halálának húszéves évfordulójára;
- Magyar csárdák külföldi világkiállításokon;
- A legrégibb magyar szakácskönyvek és feljegyzések;
- Régi étlapok;
- Abrosz mint vendégkönyv;
- Volt egyszer egy Ilkovics;
- Utcára nyílik a kocsmaajtó;
- József Attila: Esik eső magyar földre;
- Juhász Gyula: Trianon;
- Emlékezzünk Trianonra!
- Papp Attila: Kalász;
- Székely Himnusz;
- Egy élet Magyarországért;
- Hitvallás;
- Anno Magyarország;
- Vörösmarty Mihály: Szózat;
A Szerzőről

*
A „Magyarország Történelmi Szakácskönyve” című ezen igen tetszetős is igényes kiadványt az Ipartestületi ajánlón belül Károvits Tamás alábbi szavaival ajánljuk:

„E könyv megtanít minket arra, hogy 1100 éves országunkban a ma emberének és vendéglősének is kötelessége e hagyományokat tisztelni és ápolni. Nincs jogunk megváltoztatni, mert példaképeinkre és őseinkre figyelve rá kell döbbennünk, »csak a tisztesség útja az egyetlen út, amely igazán messzire vezet.« Mint volt ipartestületi elnök feljogosítva érzem magam arra, hogy megköszönjem szakmánk nevében Szakál László eddigi áldozatos, igen eredményes munkáját és ezen újabb könyvét is!...

Tiszta szívvel ajánlom mindenkinek, hogy e kiváló mű se hiányozzon a könyvespolcunkról!A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% rendkívüli kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Eredeti ár: 6 985 Ft
Akciós bolti ár: 5 990 Ft
Halak, vadak elkészítése Stőgermayer Antal 2,900 Ft 2 610 Ft
Golgotajárás Vaczkó László 2,800 Ft 2 520 Ft
Halkan felsír a tárogató Vesztergám Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Drakula - Barangolás Erdélyben Alessandra Bisceglia 2,800 Ft 2 520 Ft
Emlékezetpolitika Pócza Kálmán 2,400 Ft 2 160 Ft
Jézus titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A csallóközi szakácsművészet mesterei 1,950 Ft 1 755 Ft
Tudnom kell, mert magyar vagyok! Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
H-Arc-Művészetek magyarul Petrovszky István 2,800 Ft 2 520 Ft
Túl a hídon Miska János 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^