Történelem

Radics Géza - Trianon: Merénylet a magyarság ellen

Trianon: Merénylet a magyarság ellen

Radics Géza

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2010
64 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Radics Géza - Nemzeti Jelképeink
Radics Géza - A környezet és létfeltételek hatásai a nyelvek kialakulására
Radics Géza - Trianon: Merénylet a magyarság ellen
Radics Géza - Mi és a Kárpát-medence
Radics Géza - A forradalom és szabadságharc, valamint történelmi előzményei
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 200 Ft
Internetes ár: 1 200 Ft
Részlet Dr. Bobula Ida, „A magyar nép eredete” című tanulmányából (megjelent „A Sumír Örökségünk - A Bobula Ida Hagyaték” című Angyali Menedék kiadványban):

„Maga az a tény, hogy a magyarok a IX. század elején írást hoztak magukkal, mindennél világosabban mutatja, bizonyítja, hogy ők már régen túljutottak azon a fejlődési lépcsőfokon, amelyet vadságnak, barbárságnak neveznek, - még akkor is, ha ez nem volt köztudomású... Amit az emberek tudnak, vagy nem tudnak, befolyásolja az érzelmeiket és a cselekedeteiket. Amiket századokon keresztül az elnyomott Magyarországról festettek - az hamis, torz kép volt - és a világháború utáni békeszerződésben bosszulta meg magát... Függetlenül az általános háborús bűnösségtől, vagy minden más szempontból is, egyetlen országot, egyetlen nemzetet nem téptek olyan kegyetlenül darabokra, csonkítottak meg és ítéltek halálra a békeszerződések félrevezetett, rosszul informált diktátorai, mint a magyart...

Minden nemzetnek joga van az önbeszüléshez. Az a nemzet, amely nem becsüli meg a maga múltját, nem méltó a jobb jövőre sem. Az ifjúsághoz szólok elsősorban, és azokhoz, akik szívükben fiatalok, akik az emberiség jövőjét építik. Építsék úgy, hogy a sumérek és a szittyák utódainak, leszármazottaiknak is helye legyen a nap alatt. Nemes dolog igaz ügyért harcolni. Az igazság a tudomány világában is az emberiség legértékesebb kincse...”
*
A kötet TARTALMA:

• Trianon: merénylet a magyarság ellen;
• A Magyar Királyság nemzetiségi térképe;
• Gróf Apponyi Albert beszéde;
• Ami 1920. június 4-e óta történt;
• Magyar Katekizmus: Országos Közművelődési Tanács Kiadványa (1927);
• Mit vesztettünk?
• Mit kapott Csehország?
• Mit adtak Romániának?
• Mit kapott Szerbia?
• Mit kapott Ausztria?
• Mit kapott Lengyelország?
• Mit kapott Olaszország?
• Mennyi magyar jutott idegen uralom alá?
• Hány magyar van Csehországban?
• Hány magyart adtak át Romániának?
• Mennyi a magyar Szerbiában?
• Mennyi magyar jutott Ausztriának?
• Veszteségünk - számokban:
• Ki mit kapott Magyarországból?
• Mennyi volt Magyarország véráldozata?
• Elegendő-e a mai katonaságunk?
• Mennyi jóvátételt kell adnunk?
• Mihez van jogunk?
• Mi a földrajzi egység?
• Rá vagyunk-e utalva gazdaságilag az elszakított részekre?
• Mi a béke-revízió útja?
• Nitti, Francesco (OLASZ POLITIKUS);
• Bryce James (ANGOL TÖRTÉNETÍRÓ ÉS ÁLLAMFÉRFI);
• Tisseyre, Charles (FRANCIA POLITIKUS);
• Lloyd George (ANGOL ÁLLAMFÉRFI);
• Rothermel lord (ANGOL LAPTULAJDONOS);
LEXIKON

*
A Szabad Magyar Református Egyház (Chicago) ezen kiadványának „A világtörténelem legkegyetlenebb békéje, a teljes tájékozatlanságnak és a kapzsi telhetetlenségnek békeszerződése a tárgya. Oldalain a sorakozó betűk felvonultatják egy ezeresztendős ország és nép egész tragédiáját, térképek, képek és számok teszik döbbenetessé a magyar sors reménytelenségét...

Ez a könyv a nemzeti öntudathoz és a nemzeti értelemhez szól...”


(Az Igazság ébredésének esztendejében, 1927-ben). A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 200 Ft
Internetes ár: 1 200 Ft
Lelkek párbeszéde Féja Géza 3,500 Ft 3 150 Ft
A katyni tömeggyilkosság Jozef Mackiewicz 3,200 Ft 2 880 Ft
Szórakozol velem?! Ellen Degeneres 3,690 Ft 3 321 Ft
Érték teljesítmény siker Harai Dénes 3,200 Ft 2 880 Ft
Középkereszt, tisztikereszt, lovagkereszt Maruzs Roland 6,000 Ft 5 400 Ft
Kossuth, a hírlapíró Kósa Csaba 1,950 Ft 1 755 Ft
A székely hadosztály Szent Kereszthegyi Kratochvil Károly 2,800 Ft 2 520 Ft
Az örömök útján Böjte Csaba 1,990 Ft 1 791 Ft
A lengyel irodalom története I-II. kötet Czeslaw Milosz 5,900 Ft 5 310 Ft
Közellenségek Michel Houellebecq - Bernard-Henri Lévy 4,299 Ft 3 870 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^