Újdonság

Huszka József - Magyar ornamentika

Magyar ornamentika

Huszka József

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
66 oldal, Puha kötésű ragasztott A4 méret
ISBN 9786155496707
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Huszka József - Magyar díszítő styl
Huszka József - Az Istenfa
Huszka József - Magyar díszítési motívumok a Székelyföldön
Huszka József - Magyar ornamentika
Huszka József - A székely ház
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
A Pátria Részvénytársaság Nyomdája Budapest - 1898.
Írta és rajzolta: Huszka József.
*
A Huszka családról kevés adat, illetve dokumentum maradt fent. Egyes források szerint a rajztanár, művészettörténész dédapja (szintén Huszka József) 1787-ben folyamodott lakossági jogért a félegyházi tanácshoz. A Redemptus családból származó feleségére tekintettel, kérelmét még abban az esztendőben jóvá is hagyták.

A csizmadia mester dédapa feleségével és gyermekeivel érkezett Félegyházára, feltehetően a Jászságból. (Erre vonatkozóan nincsenek adatok.) A dédapa mesterségét Vendel nevű fia folytatta, aki 1783-ban született. Tizennyolc éves korában felvették a csizmadia céhbe, és még abban az évben (1801) elvette a Kis Ágnes nevű hajadont. Házasságukból tizenkét gyermek született. A legidősebb, Vendel papnak tanult, később Halason lett plébános. József a félegyházi algimnázium elvégzése után a tanítói pályára lépett. A szabadságharc leverése után sokadmagával elbocsátották, és ügyvéd lett. Két fia volt: Ödön és Dezső. Tanulmányai befejezése után Ödön egy ideig jegyzőként dolgozott Félegyházán, később Szegedre költözött.
*
A magyar ornamentika (díszítmény, díszítő művészet) nem mondák, hagyományok, ősi feljegyzések és nyelvészeti összevetések labirintusából keletkezett és az igazság látszatával ható megállapítások összevetése, hanem ma is látható, megfogható, mérlegelhető kisebb-nagyobb műbecsű, régi és mai iparművészeti tárgyak formáinak beszéde.

„A formák nyelvét kísérlem megszólaltatni, hogy mondják el, hol, mikor, mily célból és alkalomból, vagy mily rendeltetéssel születtek”.
*
Főbb művei:
- Magyar ornamentika
- A magyar turáni ornamentika története
- A magyar styl
*
„A magyar díszítő mód általános, egyetemes jellegét keresve azt találjuk, hogy ornamentikánk naturalisztikus, de kellően stilizált elemeivel és csoportosításával a nemzet véréből való vér. A magyar karakter a díszítő módban is érvényesül. Olyan az, mint a magyar zene. Hosszas csendesség után elemi erővel tör ki a legszilajabb jókedv, és teljes erejükben zúgnak a hangok, mígnem rövid időn belül beáll a mélabús csend...

A díszeknek egyenletes, ritmikus, unalmas elosztását a magyar díszítő mód nem ismeri. Ázsiából jöttünk, Ázsiából hoztuk a díszítés foltonkénti alkalmazásának módját, mely sohasem volt európai és a magyar nemzet, noha ezer éve európai, még mindig magyar...”

*
Ornamentikánk fejlődése őstörténetünk ismeretlen századaiba is bevilágít. Az indiai napisten pávája, a százszemű Indra jelképe, a csudaszarvas, a tűzhelyt védő ősi istenfa, a kereszténység előtti nemzeti vallás mitikus alakjai látszanak megszakadni a kereszténység felvételével...

Nemzeti ornamentikánk azonban bevilágít a magyarok ősvallásába is. A székelyek háza, kapuja, ornamentikája a nyelvészetet és az etnográfiát támogatja, az egy és ugyanazon nemzetet valló tételeiben...
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Oriontól Tatárlakáig Gyenes József Feleky Erzsébet 2,990 Ft 2 691 Ft
Kell még egy szó CD Koltay Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
Gyógyhatású növények Rácz János 1,490 Ft 1 341 Ft
Magyar élet Erdélyben Szigeti Gábor szerk. 3,600 Ft 3 240 Ft
Nyugtalan klasszikusok Margittai Gábor 3,800 Ft 3 420 Ft
Utazás a rejtelmes Tibetben Henry S. Landor 3,450 Ft 3 105 Ft
Vér és kereszt III. - A hatalom ereje Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
A rovás megújítói Pirint Andrea - Sólyom Ferenc 2,200 Ft 1 980 Ft
Árpád pajzsa Mikos Éva 3,200 Ft 2 880 Ft
Székelyföld története Egyed Ákos főszerk. 24,000 Ft 21 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^