Újdonság

Arthur J. Patterson - Utazás Erdélyben 1864 nyarán

Utazás Erdélyben 1864 nyarán

Arthur J. Patterson

Könyv
Attraktor kiadó, 2017
134 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155601309
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Arthur J. Patterson - Utazás Erdélyben 1864 nyarán
Arthur J. Patterson - Utazás Erdélyben 1864 nyarán
Arthur J. Patterson - Utazás Erdélyben 1864 nyarán
Arthur J. Patterson - Utazás Erdélyben 1864 nyarán
Arthur J. Patterson - Utazás Erdélyben 1864 nyarán
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
A kötet először 1869-ben jelent meg, Londonban.

Arthur J. Pattersen szerző (1835-1899) magyarországi tartózkodásának az volt a célja, hogy mivel gyermekkora óta mindig vonzódott hazánkhoz, megtanulja a magyar nyelvet és megismerje - az angol szemszögből kétségtelenül - egzotikus, keleti országot. Nem a már sokszor megírt történelmi emlékeket, látnivalókat, hanem a politikát és a társadalmat kívánta kutatni, mégpedig abban a formában, ahogy korábban még kevesen láttatták.

Mikor magyar nyelvtudása már lehetővé tette, a közembereket anyanyelvünkön kérdezgette, és szándékosan a magyar nyelvterületen utazott, az Alföldön és a ritkábban látogatott Székelyföldön barangolt...
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• Erdély;
• Kolozsvár - A székelyek;
• Enyed;
• Az erdélyi szászok;
• Hermannstadt (Nagyszeben - Sibiu) és az 1864. évi diéta;
• Kronstadt (Brassó - Brasov);
• Oláhok, vagyis románok;
• Erdélyben utazgatva;

Kiss Sándor: UTÓSZÓ
HELYNEVEK

*
Az „Utazás Erdélyben 1864 Nyarán” című ezen kiadványt az alábbi idézetekkel ajánljuk olvasóinknak:

„A hegyvidékes, kisméretű Erdély sajátos földrajzi helyzetéből eredően sajátos stratégiai fontossággal bír. A magyar állam jövőbeni politikai pozíciója nagyban függ attól, hogy képes lesz-e megtartani eme fellegvárat. Ha Erdély egyszer egy idegen állam kezébe kerül, legyen az Oroszország vagy Románia, a magyar Alföld, a magyar faj legfőbb élőhelye nagy veszélybe kerül. Emellett a keleti határvidék székelyeinek tömbje is elszakadhat testvéreitől, holott ők az egész magyarság legszorgosabb, legtakarékosabb és legdemokratikusabb eleme.”
*
„A székelyek magyarságért tett és minden bizonnyal a jövőben is teendő szolgálatait lehetetlen túlbecsülni. Amíg a románok Erdély nyugati, azaz Magyarországgal határos vidékein dominánssá váltak, a székelyeknek köszönhetően a keleti részek a moldvai határ mentén magyarok maradtak. Ha Erdély egy fellegvár volna, a székelyek lennének benne a magyar helyőrség. Földrajzi helyzetük, összetartásuk, szorgosságuk, takarékosságuk, bátorságuk és szenvedélyes nacionalizmusuk mindig útját fogja állni annak, hogy Erdély beolvadjon abba a Nagy Romániába, amiről a bukaresti kávéházi politikusok ábrándoznak.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Lelkünk útja III. Dr. Michael Newton 2,500 Ft 2 250 Ft
Magyarok, Románok Moldován Gergely 1,900 Ft 1 710 Ft
Trianoni Szemle 2019. január-június Trianoni Szemle folyóirat 3,000 Ft 2 700 Ft
Illustrated military history of Hungary 5,000 Ft 4 500 Ft
Egy magyar nábob Jókai Mór 990 Ft 891 Ft
A Gyógyító Kód Alexander Loyd 4,200 Ft 3 780 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Magyarok Országos Gyűlése 2009 Bán István 2,500 Ft 2 250 Ft
A magyar hadiutazás históriája Nagy Miklós Mihály 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^