Újdonság

Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona - Emlékeim - Deák Ferenc politikai és magánéletéből

Emlékeim - Deák Ferenc politikai és magánéletéből

Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona

Könyv
Szépmíves kiadó, 2017
144 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155662270
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona - Emlékeim - Deák Ferenc politikai és magánéletéből
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona - Emlékeim - Deák Ferenc politikai és magánéletéből
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona - Emlékeim - Deák Ferenc politikai és magánéletéből
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona - Emlékeim - Deák Ferenc politikai és magánéletéből
Széll Kálmánné Vörösmarty Ilona - Emlékeim - Deák Ferenc politikai és magánéletéből
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
A magyar „first lady” emlékei, a századforduló nagyasszonyának, Vörösmarty Mihály (1800-1855) lányának (1844-1910) vallomása.

„A költő látnok is, apám oly igaz költő volt. Mert borzasztó azt hinni, hogy annyi szenvedés után remény nélkül kelljen meghalnia. Deák eljött ismételve, de akkor már, midőn másodszor jött, nem ismert meg apám senkit, s mind aggasztóbb lett a baj. Elköltözött ama hazába, hol megszűnik a gond. Nagyon szerettem őt, és elszorult szívem elgondolva: hogy most fagyos hideg borult szerető szívére, mély álmaira.”

Vörösmarty Mihály leánya, Vörösmarty Ilona a legkiválóbb, legelőkelőbb magyar hölgyek egyike, ahogy írták róla 1900-ban. 1867-ben feleségül ment Széll Kálmánhoz, aki 1899 és 1903 között Magyarország miniszterelnöke volt, Bánffy Dezső utódja. A „first lady” emlékirata nem elsősorban politikai visszaemlékezés, még csak nem is családi krónika, hanem az „apátlanság” története...

Édesapja halála után Deák Ferenc, a haza bölcse lett a gyámapja, aki Vörösmarty Mihály legjobb barátja volt. Az ő pályafutásának háttértörténete erősen felsejlik a sorok között, ezáltal a visszaemlékezés egyben remek társadalmi tabló is Magyarország történetéről, a kiegyezés és a monarchia időszakáról, miközben részletes beszámoló egy tehetséges ifjú hölgy mindennapjairól, aki Andrássy Gyula, Lónyay Menyhért, Tisza Kálmán, Apponyi György társaságában élte hétköznapjait, és akinek Deák Ferenc volt a példakép, a mentor, az „apakép”.

„Esküvőm szeptember közepén volt, s december elején, kérelmemre, fölmentünk Pestre. Hat hétig maradtunk, s gyámapám naponként eljött hozzánk több órára, kik anyámnál és bátyámnál laktunk, de az estéket többször a Körben tölté. Deák Ferenc 1868-ban jött először Rátótra, s ezentúl ott töltötte az országgyűlési szünidőket, hetvenhárom nyarán volt ott utoljára.”
*
Részletek a kötetből:

„Nyéken, Fehér megyében laktunk, ott láttam először Deák Ferencet 1854-ben. Nyolcéves voltam, midőn Pestre utaztában meglátogatta szüleimet, s nálunk ebédelt. De azért élénken vésődtek be emlékembe mindazok, miket itt följegyeztem.

Azon időkből úgy emlékeztem Deák Ferencre, mint magas alakra, amilyennek még soká tartottam őt utóbb is, midőn nagyon sokat voltam társaságában - pedig csak magas középnagysága volt, de magasnak látszott... Csak nemrég látogatta meg apámat br. Eötvös József, br. Kemény Zsigmonddal, és egy kicsit sem tették rám a tekintély azon hatását, mit Deák Ferenc megjelenésekor éreztem...”
*
„Mindenkor őszintén elmondá nézeteit, s nagy múltja nem gátolta őt, hogy megbeszélje számtalan látogatójával, újra meg újra a felmerült komoly kérdéseket. Soha nem capacitált, soha nem erőltette másra saját véleményét, de a kérdéses tárgyat úgy vetette fel, oly természetes világításba helyezé, hogy szinte nem nyilváníthatott hallgatója más véleményt, mint amelyre Deák Ferenc előadása folytán önmagától jutott. Főurak, mások, ha külföldről visszatértek, Deák Ferenchez siettek elmondani, mint emelkedik Magyarország súlya, tekintélye, s az a nagy érdeklődés, melyet maga iránt felköltött, folyton ide van irányulva, s Deáktól várja a kibontakozást...”
*
„Nem félté eszméit, bőven adott azokból, föltéve, hogy nyíltan kérdezték, vagy társalgás közben. Különben is az lévén nézete: »Igen sokszor nem az a fő, hogy ki terjeszti az eszmét a közjó érdekében, hanem az mindég fontos, hogy az jól legyen terjesztve«”.
*
Apám (Vörösmarty Mihály) „teremté meg azt a nyelvet, mely többé nem szorul idegenre, ereje mindenre kihat. Salonban természetes, nem kell feszélyesnek lennie, hogy finom legyen. Ha palást kell az erőnek, s a diplomata egyaránt simának, hajlékonynak ismeri a szónok nemes nagy gondolatait, nincs az a nyelv, mely több erővel, több szépséggel tudná kifejezni. Kemény, ha nem akar durva lenni, zord, ha büntetni akar, de midőn a szív érzeményeiről szól dala: bájos zenével lesz szava, gyengéd, mint a húr rezgése, s tiszta, mint a madár éneke. Van benne méltóságérzete, s szíveket rendít nemes egyszerűsége. Hős költeményeinek nyelvezete keleti pompájában ragyog, s e nyelvezet ereje méltó kifejezése az ősmagyar hősi bátorságának, kemény akaraterejének.

E költő, kinek szelleme csak a magasban érzé hon magát, volt Deák Ferencnek ifjúkori legkedvesebb barátja. Mindketten meleg s mély kedéllyel bírtak; élces, derült kedéllyel, s kitűnően tudtak élceket, anekdotákat elmondani. Egyes anekdotát barátaik úgy ismerik, ez Deák anekdotája, ez Vörösmartyé”...

*
Az „Emlékeim” című ezen kiadványt a magyar „first lady” először 1926-ban kiadott emlékei, a századforduló nagyasszonyának, Vörösmarty Mihály lányának vallomása édesapjáról és főként gyámapjáról, Deák Ferencről, ezekkel együtt a kiegyezés és a monarchia időszaka, annak személyes átélései iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

Vallomás a csodáról - Csinszka naplója
Ami elmúlt
Akik elmentek...
Életem naplója - Blaha Lujza visszaemlékezései A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Így éltünk mi Ivana Trump 3,790 Ft 3 411 Ft
Túl az idők jelein Járai Zsigmond Fodor István Parragh László 3,500 Ft 3 150 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914 Farkas Gyula 3,900 Ft 3 510 Ft
Country Danielle Steel 2,299 Ft 2 070 Ft
Hadifogolytáborok és hadifogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon Bognár Zalán 3,800 Ft 3 420 Ft
Energia vámpírok Christiane Northrup 3,290 Ft 2 961 Ft
A Nép ügyvédje 1902-1970 Erdődi Rudolf 1,990 Ft 1 791 Ft
Madéfalvi veszedelem Nyirő József 3,200 Ft 2 880 Ft
A Lehel-kürt Csajághy György 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^