Újdonság

Bokodi-Oláh Gergely - Nemzetőrség 1956

Nemzetőrség 1956

Bokodi-Oláh Gergely

Könyv
Argumentum kiadó, 2016
212 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789634467809
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bokodi-Oláh Gergely - Nemzetőrség 1956
Bokodi-Oláh Gergely - Nemzetőrség 1956
Bokodi-Oláh Gergely - Nemzetőrség 1956
Bokodi-Oláh Gergely - Nemzetőrség 1956
Bokodi-Oláh Gergely - Nemzetőrség 1956
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
A könyv az 1956-os nemzetőrség átfogó bemutatására törekszik. A nemzetőrség az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc során kezdetben spontán szerveződő, majd központi irányítás alá vont civil fegyveres erő, ami rendfenntartásra jött létre.

A nemzetőrök fegyvereiket döntő többségében csak szolgálati idejükben tartották maguknál, vagyis dolguk végeztével leadták azokat. Feladataik közé tartozott a középületek és főútvonalak védelme, járőrtevékenység, az államvédelmi tisztek és pártfunkcionáriusok védőőrizetbe vétele, letartóztatása. A nemzetőrségeket a belső béke biztosítására hívták életre. Tagságuk javarészt civilekből állt, akiket a fegyver használatra ugyan felkészített a rendszer a néphadsereg erőltetett felduzzasztása révén, de szervezetszerű fegyveres harcra alkalmatlanok voltak.

A nemzetőrség bemutatása és elemzése közben kitűnik, ideje újraértékelnünk az 1956-os eseményeket. Nem a nagypolitika, hanem a társadalom befolyásolta a történéseket. A későbbi szocialista vezetés ezt persze minden eszközzel próbálta leplezni, mert kiderült volna, hogy nem néhány vezető, hanem a társadalom akarta a változásokat. A nemzetőrség jelentős szerepet játszott ezekben a napokban az ország konszolidációjában. Abban, hogy a béklyóitól szabaduló társadalom a körülményekhez képest a lehető legbékésebb mederben tudta tartani az események áradatát...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS
- Előkép: 1848-49 nemzetőrsége;
- Histográfiai áttekintés;

A hatalom kísérletei a rendszer megvédésére, a rend fenntartására:
- A Deák téri kezdeményezés;
- Rendőrségi nemzetőrségek;
- Egyetemi nemzetőrségek;
- Munkásosztagok;

A civil társadalom által kikényszerített alapok:
- Fegyveres szabadságharcos csoportok;
- Budapesti nemzetőralegységek;
- Budapest Katonai Parancsnoksága;

Spontán szerveződés - Nemzetőrségek megalakulása és működése vidéken:
- Megyénként tárgyalva;
- Közös vonások;

Tervszerű építkezés - Központi Irányító Szervezet megalakulása Budapesten:
- Király Béla fellépése;
- A Forradalmi Karhatalmi Bizottság előkészítő bizottsága;
- Alakuló közgyűlés a Kiliánban;
- Forradalmi Karhatalmi Bizottság,
- Király Béla, a nemzetőrség főparancsnoka;
- A Nemzetőrség Főparancsnoksága visszavonul;

ÖSSZEGZÉS - KONKLÚZIÓ
SZERZŐI ÖSSZEFOGLALÓ - AUTHOR'S SUMMARY
BIBLIOGRÁFIA - RÖVIDÍTÉSEK - SZEMÉLYNÉVMUTATÓ - HELYNÉVMUTATÓ

*
A „Nemzetőrség 1956” című ezen kiadványt a szerző alábbi szavaival ajánljuk:

„Munkám során a témában már megjelent, az alapkutatásokat magában foglaló tudományos értekezések összevetése, valamint az általam öt éven át a témában szervezett konferencia-sorozaton elhangzott előadások, az ezekből szerkesztésemben megjelent kiadványkötetek révén összegzem az 1956-os nemzetőrségről fellelhető információkat.

Ezeket saját kutatásaimmal, valamint a nemzetőrök által írt, még publikálatlan visszaemlékezésekkel egészítem ki. A fentiek összegzése, és a belőlük levont következtetések révén törekszem a nemzetőrség általános, mindenre kiterjedő bemutatására.”
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Élet és imádság Olofsson Placid atya 2,200 Ft 1 980 Ft
Beatricétől Laviniáig Katona Gábor 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyar várak regéi Dr. Halmos Andor 2,100 Ft 1 890 Ft
Két barát Gustave Flaubert 2,990 Ft 2 691 Ft
A kém - A Rajk-per titkos amerikai koronatanúja Kati Marton 3,490 Ft 3 141 Ft
Tesla - Az elektromosság korának feltalálója W. Bernard Carlson - Princeton University 5,990 Ft 5 391 Ft
Erő az erőtlenségben Lénárd Ödön 3,000 Ft 2 700 Ft
Biblia - Bábel - Hangzavar Tóth János 600 Ft 540 Ft
Közszereplők autonómiája Drexlerné Stanchich Ilona 2,400 Ft 2 160 Ft
A meggyalázott város Jajesnica Róbert 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^