Filozófia

Satsvarúpa Dása Goswami - Prabhupáda ANTIKVÁR

Prabhupáda ANTIKVÁR

Satsvarúpa Dása Goswami

Egy bölcs ember élete és öröksége

Könyv
2003
432 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Satsvarúpa Dása Goswami - Prabhupáda ANTIKVÁR
Satsvarúpa Dása Goswami - Prabhupáda ANTIKVÁR
Satsvarúpa Dása Goswami - Prabhupáda ANTIKVÁR
Satsvarúpa Dása Goswami - Prabhupáda ANTIKVÁR
Satsvarúpa Dása Goswami - Prabhupáda ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Egy bölcs ember élete és öröksége. Satsvarupa dasa Goswami életrajza Srila Prabhupadáról, aki megajándékozta a nyugati világot a Krisna-tudat csodálatos kultúrájával.
*
Abhaj Csaranaravinda Bhaktivedánta Szvámi Prabhupáda (Kalkutta, India, 1896. szeptember 1. – Vrindávan, India 1977. november 14.) a Krisna-tudat Nemzetközi Szervezetének megalapítója, számos hindu szent irat fordítója és magyarázója. Tiszteletbeli megszólítása: 'Ő Isteni Kegyelme'.

Abhay Charan De néven született előkelő, a suvarna-vanik kaszthoz tartozó, gaudiya vaisnava vallású kereskedőcsaládban. Apja szigorúan betartotta a vallásos előírásokat, gyermekeit is e szellemben nevelte.

1916-tól gyógyszerészeti tanulmányokat folytatott a kalkuttai Scottish Churches College főiskolán, majd megházasodott, felesége Radharani Datta. Ezen időszakban közeledett a Mohandász Karamcsand Gandhi nevével fémjelzett indiai függetlenségi mozgalomhoz, és ezen elkötelezettségét hangsúlyozandó 1920-ban az abszolutóriumot megszerezte ugyan, azonban diplomáját nem vette át.

1922-ben találkozott későbbi gurujával, lelki tanítómesterével, Bhaktisziddhántha Szaraszvati Thakura személyében, aki Csaitanja Maháprabhu (1486 – 1534) Krisna-tudatra vonatkozó tanításának az egész világon való elterjesztésével bízta meg őt.

Később – immáron gyógyszerészeti üzletkötőként – családjával Alláhábádba költözött, ahol 1932-ben gurujának tanítványává avatták. 1935-ben élőszóban, 1936-ban levél útján Bhaktisiddhantha Sarasvati Thakura felhívta figyelmét a könyvnyomtatás és a tanítások angol nyelven való terjesztésének szükségességére, mintegy hivatásául adva azt. Alláhábádi gyógyszerüzlete és Lakhnau-i vállalkozása tönkrement, figyelme az üzleti életről egyre jobban a vallási tevékenységre és a tanítások terjesztésére irányult. 56 éves korában, miután alkalmazottai kirabolták gyógyszerüzletét, felhagyott az üzleti és családfenntartói tevékenységgel és létrehozta az ú.n. Bhakták Ligáját.

1944-ben elindította a Vissza Istenhez (Back to Godhead) magazint, magánkiadásban. Az 1950-es években Delhiben folytatta hitterjesztői működését, majd a Vrindavana-i Radha-Damodara templom közösségéhez csatlakozott, és 1959-ben Mathurában felvette a szannjásza rendet.

*
A rend felvételével lehetővé vált, hogy a tanítója által rárótt küldetést beteljesítse. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége dr. Varga Zsigmond 3,100 Ft 2 790 Ft
Homoktemető Speidl Zoltán 2,500 Ft 2 250 Ft
Rövidítések enciklopédiája Bicsérdy Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
Rediviva Chartophylax Igeniensis Gudor Kund Botond 4,000 Ft 3 600 Ft
Székelyföld Dr. Hankó Vilmos 2,900 Ft 2 610 Ft
Magyar művészet és erdélyi művészet 1,400 Ft 1 260 Ft
Méhtolmács Csenálossi Ravazdi András 2,400 Ft 2 160 Ft
Ősmagyar Jel-Kép-ek Juhász Zsolt 2,400 Ft 2 160 Ft
Európa és a magyar irodalom Hankiss János 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyar nyelvjárások Cs. Nagy Lajos - N. Császi Ildikó 1,490 Ft 1 341 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^