Újdonság

 - Vitézek albuma

Vitézek albuma

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
616 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb nagy méret
ISBN 9786155496608
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 900 Ft
Internetes ár: 8 910 Ft
A „Vitézek albuma” megjelenése óta a családunk birtokában van. Az 1939-es megjelenés óta kiállta a történelem viharát, de mégis rendületlenül őrzi a 12.000 avatott vitéz nevét és az 5.000 fotót, amely a vitézi társadalom kitüntetettjeit ábrázolja.

Álljon ez a kötet mementóként az utókor előtt, hogy méltón emlékeztessen az I. világháború hőseire, de a mai kor embere is példaképként és követendőként olvassa azokat a neveket, tetteket és eseményeket, amelyek a kötetben szerepelnek.

Ajánljuk még mindazoknak, akik vitéz őseik nyomát keresik és a Vitézi Rend története után érdeklődnek.
*
Részletek az ELŐSZÓ-ból:

Magyarország Főméltóságú Kormányzó Ura a „Vitézi Rend” életrehívásával a kivételes férfijellemeket kívánta megkülönböztetni, amikor a világháborút derekasan végigküzdött magyar katonákból megalkotta az ország legszélesebb rétegein nyugvó új nemesi rendet. Oly rendet, amelyre egyaránt büszke lehet a főúr és a föld egyszerű munkálója is, mert minden tagjának dísze a magyart fenntartó erény: a vitézség, a közösségért személytelenül vállalt áldozatos kötelességteljesítés, s a legigazibb vérségi kapcsolatot jelentő kard szeretete...

Amit tettek, nem azért vitték véghez, hogy valamikor szerénytelenül ostromoljanak. Ők akkor is távol állottak a haszonleséstől, ma sincsenek közelebb ehhez a csúf szellemhez... Megszokták azt, hogy az őrhelyet nem válogatni, hanem hűséggel állani kell!...

Csak eszmék és eszmények mozgatnak történelmet! Ezek közül is fejlődésre csak azok lendítenek, amelyek a nemzet történelmében feltétlen időtállóak voltak, vagy időtálló tulajdonságokat ígérnek.

Az ősök és hősök tisztelete ily időtálló szellemi erőforrás. A Vitézi Rendnek hivatása is elsősorban az ily eszmei tartalom életre keltése és hagyományképpen való továbbápolása...

Legyen ez a sok fáradsággal összehordott... munka a világháború eddig felavatott vitézeinek büszke arcképcsarnoka. Ma még csak kedves emlék, de lehet, hogy igen hamar családi és levéltári okmány, adatgyűjtemény, mely kutatók munkáját fogja megkönnyíteni. Addig is a vitéz magyar katonák és várományosaik szerény megbecsülése.
(Budapesten, 1939 május havában - Az Album Szerkesztőbizottsága)
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 9 900 Ft
Internetes ár: 8 910 Ft
Vitézek évkönyve 1929 dr. Sényi Pál 5,700 Ft 5 130 Ft
Placid atya aki megjárta a Gulágot DVD Olofsson Placid atya 3,500 Ft 3 150 Ft
Néphagyomány és a nemzeti művelődés Győrffy István 1,900 Ft 1 710 Ft
Fejezetek a magyar sport 20. századi történetéből Kocsis L. Mihály 5,300 Ft 4 770 Ft
A belső növekedés kilenc útja James Empereur SJ 3,900 Ft 3 510 Ft
Ady Endre és a Nyugat - keménytáblás Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
Párizs és környéke magyar emlékei ANTIKVÁR Messik Miklós - Varga Ida 2,500 Ft 2 250 Ft
Meztelen szerelem Francoise Prévost 2,490 Ft 2 241 Ft
A vád, ami védőbeszéd lehetett volna Jeney Attila 2,800 Ft 2 520 Ft
Az ideális csapatjátékos Patrick Lencioni 3,900 Ft 3 510 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^