Újdonság

Bethlen István - Bethlen István angliai előadásai

Bethlen István angliai előadásai

Bethlen István

Könyv
Attraktor kiadó, 2017
126 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601323
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bethlen István - Bethlen István angliai előadásai
Bethlen István - Bethlen István Emlékirata 1944 - Antikvár könyv
Bethlen István - Bethlen István angliai előadásai
Bethlen István - Bethlen István Emlékirata 1944 - Antikvár könyv
Bethlen István - Bethlen István angliai előadásai
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Eredeti kiadás: Bethlen István Angliai Előadásai
Genius Kiadó, - 1933
*
Bethleni gróf Bethlen István (Gernyeszeg, /Ma Románia, Maros megye/ 1874. október 8. – Moszkva, 1946. október 5.) jogász, mezőgazdász, politikus. 1921 és 1931 között Magyarország miniszterelnöke volt.

Ez a hosszú korszak 1931. augusztus 19-én ért véget, amikor lemondott a miniszterelnöki posztról. Ezt Horthy Miklós kormányzó elfogadta és gróf Károlyi Gyulát bízta meg kormányalakítással.

A leköszönt politikus a következő hónapokban és években is rendszeresen megszólalt külpolitikai kérdésekben. Részben a miniszterelnöki székbe a világgazdasági válság utáni visszatérése érdekében is fontosnak tartotta a népszerűsége fenntartását és további növelését. Elfogadta pl. a Revíziós Liga díszelnöki posztját, gyújtóhatású beszédeket mondott, pl. 1932. május 22-én a Vigadóban megtartott nagygyűlésen is, ahol többek között egy „szép nap” eljövetelét jósolta, „... amikor a csonka ország dús talajából a magyar nemzet életének fája újra nagyra nő, és koronájával beárnyékolja Szent István birodalmát”.

A díszelnökséget arra használta fel, hogy a területrabló béke utáni revízióval kapcsolatban széleskörű tevékenységet folytasson. 1933. november 13-án 160 képviselővel megalakult a „Parlamenti bizottság a trianoni békeszerződés módosítására” elnevezésű csoport. Ennek egyik legfőbb célja volt annak elérése, hogy a brit parlament Alsóháza tűzze napirendjére a trianoni határok megváltoztatásának kérdését...

Ilyen előzmények után kezdődött Bethlen István angliai előadókörútja, amelyen az ebben a kötetben ismertetett alábbi helyszíneken és időben, az alábbi négy különböző témáról tartott előadást:

• 1933. november 22. Cambridge Egyetem, Az ezeréves Magyar Királyság fennállása.

• 1933. november 27. London, Közel- és Közép-keleti Társaság, Hogy bánt el a trianoni szerződés a Dunamedence kis népeivel?

• 1933. november 28. London, Királyi Külügyi Társaság: Az erdélyi kérdés.

• 1933. november 30. London, Balkán Bizottság: A trianoni békeszerződés és Európa békéje.

*
A „Bethlen István Angliai Előadásai” című ezen kiadványt a fenti négy előadást megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk, amelyek szervesen illeszkedtek egymáshoz, és együttesen alkották a magyar álláspontot Trianonról és annak revíziójáról.

Tudnunk kell, hogy „Bethlennek az előadások segítségével nem sikerült a Foreign Office vezetőit megnyerni a magyar ügynek, azaz az angol külpolitika továbbra sem állt ki a magyar revíziós törekvések mellett. Jól mutatja ezt, hogy bár a körút lehetőséget adott volna rá, a Foreign Office vezetői hivatalosan nem fogadták őt, ráadásul nem engedték azt sem, hogy a brit parlament Alsóháza napirendre tűzze a magyar-kérdést.”

Tehát nem sikerült az angol külpolitika meghatározó köreit a magyar revíziós követelések támogatására rávenni. A négy angliai előadás azonban ennek ellenére fontos forrásai a magyar revízió történetének, s „különösen fontosak a magyar politikai elit revíziós elképzeléseinek rekonstruálásához.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Mozaikok Karácsony András 3,900 Ft 3 510 Ft
Fél évszázad magyar írásai John Lukacs 3,690 Ft 3 321 Ft
Az én népem Nyirő József 2,800 Ft 2 520 Ft
Jane Eyre Charlotte Bronte 2,890 Ft 2 601 Ft
Megtervezett világvége Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
A Monarchiától Trianonig egy magyar diplomata szemével Zeidler Miklós 7,990 Ft 7 191 Ft
A bizantinizmus és a szlávság Konsztantyin Nyikolajevics Leontyev 3,200 Ft 2 880 Ft
A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 Szívós Erika 2,490 Ft 2 241 Ft
Az üzletkötés művészete Donald J. Trump és Tony Schwartz 3,790 Ft 3 411 Ft
Párizsi Napló Trócsányi László 4,490 Ft 4 041 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^