Újdonság

Jókai Mór - A magyar nép élce

A magyar nép élce

Jókai Mór

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
380 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155496592
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jókai Mór - A kőszívű ember fiai (Osiris diákkönyvtár)
Jókai Mór - Útleírások
Jókai Mór - A kőszívű ember fiai
Jókai Mór - Egy magyar nábob
Jókai Mór - A magyar nép élce
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 430 Ft
- „A humor csak szabadelvű és felvilágosult népek tulajdona.”
- „A néphumor nyilai mindig az uralkodó visszaélések ellen voltak intézve.”
- „Oly gazdag és oly kizárólag sajátságos adománya a humorra ritka népnek van, mint a magyarnak”.

Jókai Mór túlzott szerénységgel úgy nyilatkozik, hogy a „magyar néphumor »elszórt adomáit« tartalmazó kötetei túl fogják élni szépirodalmi munkásságát”.

A kötet bőséges válogatást közöl Jókai adomagyűjteményéből és különböző humoros kiadványok legjavából. Az adomákat tárgyuk, jellegük szerinti csoportosításban olvashatjuk (pl. Mátyás királyról szólók, nevezetes férfiakhoz kapcsolódók, tájadomák, osztályadomák, katonaadomák, színészi adomák, poéták, orvosok-borbélyok, vadászkalandok, cigányadomák stb., de a gyűjtés az általános népismeret más területeire is átnyúlik, népmesékre, sírfeliratokra, népszokásokra, nyelvsajátosságokra is.

Jókai nagy jelentőséget tulajdonít a magyar nép adomáinak és azonos értékűnek tekinti azokat a népdallal és a nemzeti költészettel.
*
Részlet a kötetből:

Huszártréfa

– Jaj! kedves húgomasszonyom, jaj! Könyörüljön rajtam, szegény nyomorékon.

– Mi baj, katona uram, no?

– Nézze csak: ellőtték mind a két kezemet, most jövök az ispitálból, nem tudok sem enni, sem inni, hacsak nem etetnek, nem itatnak.

– Ejnye, szegény nyomorult ember. No ez már igazán nagy baj. Jöjjön no, itt egy tál gombóc, majd én megetetem szépen. Istenadta jámbor embere! Hogy mind a két kezét ellőtték! Tátsa el a száját, no. Megfújjam? Nem nagyon forró? No, lenyelte már? Itt a másik darab. Innék is egyet, ugye? No, majd én tartom a kancsót. Így ni! No várjon, majd megtörülöm a bajszát.

A huszár (elővéve mind a két kezét a köpönyeg alól): – Köszönöm, hugám; már azt majd elvégzem magam is.
*
Fogalomzavar

Megy a jámbor paraszt gyónni a tisztelendő úrhoz, s legelső vallomása az, hogy:

– Megvertem a feleségemet, szent atyám, mert nagyon házsártos volt.

– Hagyd el fiam! Ne beszélj itt a virtusaidról! Csak a bűneidet mondd el!
*
Jó Tanács

Bankár: Uram! Hogy bátorkodik ön az én leányomnak szerelmi ajánlatokat tenni? Mi szándéka van önnek?
Művész: Uraságod angyal kisasszonyának hajlama bátorít - és szép kilátásaim.
Bankár: Kilátás, mi az a kilátás? Ha egyebe sincs, ahhoz ne feleséget, hanem jó távcsövet szerezzen!

*
„A Magyar Nép Élce” című ezen kiadványt Jókai Mór bőséges adomagyűjteményének „A Magyar Néphumorról” című bevezető tanulmánya alábbi záró gondolataival ajánljuk:

Tekintetes Tudományos Akadémia!

A magyar néphumor tanulmánya elég fontos és elég mély arra, hogy a vele foglalkozás bármely hivatását komolyan vevő írónak szégyenére ne váljék.

Ha engem valaki számadásra talál vonni: mi jogon foglalom a helyet derék szaktudósaink nagy tekintélyű sorában? nem fogom neki azt felelni, hogy íme írtam kilencvenegy kötet regényt és egyebet, mert azok valószínűleg néhány lustrum elmúltával Dugonicsnak azon kora előtt közkedvességű regényei szomszédságában fogják pihenni a boldog elfeledés álmát; – de fogom mondani azt: íme kötetekben gyűjtöttem össze a magyar néphumor elszórt adalékait, ezeket hagytam az utókornak; és ezek a kötetek élni fognak és tanúskodni, míg a magyar él; az pedig él – míg a világ áll.
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 700 Ft
Internetes ár: 2 430 Ft
Erdély története (Székelyföldi változat) Dr. Jancsó Benedek 3,990 Ft 3 591 Ft
Arany János füveskönyve - Józan okos mérték Arany János 2,200 Ft 1 980 Ft
Túlvilági extázis Gyurkovics Tibor 3,500 Ft 3 150 Ft
Egér és oroszlán DVD Macskássy Gyula 1,990 Ft 1 791 Ft
Erdélyi végzet alatt Tompa László 1,900 Ft 1 710 Ft
A dühös polip - Relaxációs mesekönyv Lori Lite 2,290 Ft 2 061 Ft
Serkenj lelkem! Sebestyén István 4,500 Ft 4 050 Ft
A Lehel kürtje faragványainak jelentéséről Farkasinszky Tibor 2,600 Ft 2 340 Ft
Életet tanultunk Nyirő József 2,800 Ft 2 520 Ft
Belvedere Rab Gusztáv 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^