Újdonság

Marcziányi György lovag - Nemesség

Nemesség

Marcziányi György lovag

Kézi könyv nemesi ügyekben

Könyv
Históriaantik Könyvkiadó kiadó, 2017
240 oldal, Kemény kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Marcziányi György lovag - Nemesség
Marcziányi György lovag - Nemesség
Marcziányi György lovag - Nemesség
Marcziányi György lovag - Nemesség
Marcziányi György lovag - Nemesség
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
KÉZI KÖNYV NEMESI ÜGYEKBEN
BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT - 1886.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ - BEVEZETÉS
• Ősi nemesség;
• Katonai arisztokráczia;
• A nemességről általában;
• A magyar nemesség (eredete, fejlődése, hajdani előjogai...)
• A mai magyar mágnási intézmény mint apáról fiúra szálló főnemesi rend;
• A magyar nemesi indigenátus;
• Ausztria örökös tartományainak nemesi inkolátusa, illetve indigenátusa;
• A nemesi előjogok;
• Alapítványképesség;
• Ősi próbák, nemességi és czímerapprobácziók;
• Hiteles helyek;
• Dedukció, azaz a törvényes származás levezetése;
• A nemesi levéltárak hiányossága és hanyag vezetése;

UDVARI ÉS NEMESI MÉLTÓSÁGOK, MELYEK CSAK ŐSI PRÓBÁK LETÉTELE ÁLTAL NYERHETŐK MEG:
• Udvarképesség;
• A cs. kir. kamarási aranykulcsosi méltóság, a nemesapródi rang...;
• A hajdani magyar, német és olasz próbák;
• A souverain máltai (johannita) lovagrend...;
• A magas német lovagrend;
• A m. kir. Szent Istvánrend;
• A nemes hölgyalapítványi intézetek: (a bécsi, a prágai, a brünni)
• Nemeshölgyalapítványi intézet Innsbruckban;
• A nemeskisasszonyok alapítványi intézete Grácban;
• Az asztalnoki udvari méltóság;
• Az aranysarkantyús vitézek;
• Az osztrák-magyar érdemjelek;
• Néhány külföldi nemes lovagrend;
• Czímerek és czímezések;
• A lovagi czím Magyarországon;

*
A „Nemesség” című ezen kiadványt a fenti tartalom szerint 1886-ban először kiadott kötet iránt érdeklődő, történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Mácsai huncutságok Villányi Péter 3,400 Ft 3 060 Ft
Javíthatatlan Optimisták Klubja Jean-Michel Guenassia 4,950 Ft 4 455 Ft
Egy szöszi szerelme DVD Milos Forman 2,990 Ft 2 691 Ft
A Mohács-kód Illik Péter 1,680 Ft 1 512 Ft
A férfi útja II. Richard Rohr 2,200 Ft 1 980 Ft
Zenthe Molnár Gál Péter 2,998 Ft 2 699 Ft
Végvárak vitézei Földi Pál 1,500 Ft 1 350 Ft
Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pere és vértanúsága Szőts István 1,900 Ft 1 710 Ft
A magyar gazdaság útja az adósságválságba Mihályi Péter 2,690 Ft 2 421 Ft
Új magvetést! Tóth János 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^