Újdonság

Szendrei László - Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek

Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek

Szendrei László

Könyv
Attraktor kiadó, 2017
342 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601347
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szendrei László - A Magyarok Istene
Szendrei László - A Turanizmus
Szendrei László - Baráti tanácsok amatőr őstörténészeknek
Szendrei László - A Magyarok Istene
Szendrei László - A Turanizmus
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Részlet a kötetből:

... a magyar őstörténet - amin a magyarság Árpád-féle honfoglalás előtti történetét értjük - hálás téma. Emiatt sokan foglalkoznak vele, hivatásos történészek, amatőrök, dilettánsok egyaránt. Mivel korunkban mindenkinek joga van kiadni szinte bármit, illetve mindenkinek joga van ostobának lenni. Ha ez a két dolog szerencsétlen módon találkozik, összegabalyodik, az érthető módon nem annyira örvendetes. Még kevésbé az, ha harmadik elemként megjelenik a magyar őstörténet...

Jelen könyv három részből áll:

- Az első részben módszertani ajánlásokat fogalmazok meg annak - remélhetően nem hiú - reményében, hogy lesznek olyan jelenlegi vagy jövőbeli amatőr őstörténészek, akik megfogadják és betartják azokat.

- A legterjedelmesebb, mondhatni központi rész - azaz a munka veleje - az óvatosságra okot adó témákra igyekszik felhívni a figyelmet.

- Az utolsó részben a lehetséges kutatási témákra próbálom ráirányítani az érdeklődést, melyek érdemi megoldása valószínűleg erős lökést adnak a magyar őstörténet-kutatás kátyúba ragadt szekerének...
*
A kötet TARTALMA:

• I. MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK:
(Mi az őstörténet? - Hivatásos, - amatőr, - dilettáns - Az objektív történetírás mítosza - A források használata - A szakirodalom használata - Szerkesztés, stílus, hivatkozás, jegyzetelés)

• II. MITŐL ÓVAKODJUNK?
A nyelvészet, avagy a nyelvészkedés diszkrét bája
(Elöljáró gondolatok - Az etimologizálás hívogató csapdája - A sumer-szál - A magyar mint ősnyelv? - Népneveink sokasága - Óvatosan a rovással!)

A Kitalált középkor
(A Kitalált középkor „elméletében” való hit háttere - A Kitalált középkor elméletének állításai, érvrendszere és annak cáfolata)

A sosemvolt források
(Az Arvisura - Az iszfaháni kódex - Szent István rovásírást tiltó rendelete - Az I. András korabeli imák - Az Orosius idézet - A Kassai-kódex - A Csíki Székely Krónika)

Bárholország, avagy az őshaza kérdése
(Szkítia - Magna Hungaria - Jugria - Ami már megdőlt: a nyugat szibériai őshaza elmélete - Ami még nincs kizárva: A Kárpát-medencei őshaza elmélete - Az archeobotanika - Az antropológia - Gén és vér)

Káosz az égben, káosz a földön, avagy az ősmagyarok vallási élete
(Bevezetés, avagy az ősvalláskutatás nehézségei - Egyistenhívők vagy többistenhívők voltak-e őseink? - A „Magyarok Istene”, Ármány, Hadúr és Damasek - Milyen vallási utakat követett/követhetett a Szent István előtti magyarság? - Önmegfejthetetlensége, avagy az Isten szavunkról - A papok világa: sámán kontra táltos és a varázslatos mágus - „Pártus” Jézus, „Magyar Jézus”, avagy káosz a fejben)

Vegyes dolgok, apróságok
(A Trefort-idézet - Hunfalvy Pál szerepe - Dákok, dahák, dánok - Pártus = pártos? - Fekete-tenger = Mare Magiore = Magyar-tenger? - Nimród/Nimrud városa - Samas = Szemes - Jeruzsálem = Szent Sólyom - Attila kardja - Ősi állataink - Az Alföld az eurázsiai sztyeppe legnyugatibb nyúlványa?)

• III. KUTATÁSI AJÁNLÁSOK:
(A magyar őstörténet kutatási alapjai - Nyelv és rovás - Az idétlen időtlenség helyett kronológiai kutatások - Források és forrástalanság - Az őshaza-vizsgálatok lehetőségei - Vallás, mítosz, monda, mese - Népzene és szimbólumkutatás)

FELHASZNÁLT IRODALOM A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Macskapásztor Sarah Andersen 2,495 Ft 2 246 Ft
Érik a vihar 1-2. Moldova György 4,990 Ft 4 491 Ft
Törpék és mikulások Kurucz Gyula 2,400 Ft 2 160 Ft
Trikolór Naptár 2019 Magyar Trikolór naptár 2,300 Ft 2 070 Ft
Mindszenty és alternatívái Virt László 3,490 Ft 3 141 Ft
Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról Rudolf Steiner 3,700 Ft 3 330 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon Kovács Dávid 2,490 Ft 2 241 Ft
Csángómagyarok Moldvában Posch Dániel 1,480 Ft 1 332 Ft
Nemek igenje Soma Mamagésa 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^