Újdonság

Nyakas János - Sorsdöntő száz nap 1849-ben

Sorsdöntő száz nap 1849-ben

Nyakas János

A magyar szabadságharc bukásának okai

Könyv
Szülőföld kiadó, 2017
92 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155600548
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Nyakas János - Sorsdöntő száz nap 1849-ben
Nyakas János - Sorsdöntő száz nap 1849-ben
Nyakas János - Sorsdöntő száz nap 1849-ben
Nyakas János - Sorsdöntő száz nap 1849-ben
Nyakas János - Sorsdöntő száz nap 1849-ben
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Nyakas János tanulmánykötete mindig időszerű az ifjúság hazaszeretetre, nemzeti öntudatra nevelése és az anyanyelv megőrzésének fontossága érdekében.

A szerző - a magyarságát mindig büszkén vállaló magyar-történelem szakos veszprémi középiskolai tanár - aki egész életében a nemzet felemelkedéséért dolgozott. 1940-ben ezt a korszakos jelentőségű könyvet írta, amelyben az 1848/49-es forradalom és szabadságharc bukásának okait kutatta. Mint mélyen hívő magyart később a kora az agyonhallgatás közönyébe száműzte, így kevesen olvashatták a munkáit.

Az 1848-as történelmi események iránti érdeklődés, az emlékek hiteles megőrzése és ápolása hagyomány volt az író családjában. Nyakas János nagyapja részt vett a '48-as szabadságharcban és sokat mesélt unokájának, aki aztán a megélt hazaszeretetet példaként tudta átadni a diákjainak. Mikor egyik volt tanítványát megkérdezték később, miért nem disszidált '56-ban, azt válaszolta, hogy akit a tanár úr tanított hazát szeretni, múltat becsülni, emberekért küzdeni, az sosem hagyja el a magyar földet.

A könyv pontos leírást ad a kor politikai viszonyairól, a szabadságharc csatáinak történéseiről, a harcban résztvevők létszámáról, felszereltségéről. Láthatjuk, hogy a magyar haderő nem volt alárendelve a császári csapatoknak, és még a világosi fegyverletétel előtt is, nyakunkon az orosszal, megsemmisítő csapást mérhettünk volna Haynau seregére...
*
Részletek az ELŐSZÓ-ból:
Sok regénynél jobban lebilincseli a művelt olvasóközönség érdeklődését a magyar szabadságharc, nemcsak a legendás szépsége miatt, hanem azért is, mert nincs a történelmünknek még egy korszaka, amellyel kapcsolatban annyi izgató kérdést vetettek volna felszínre...

Szükséges, hogy a nemzet tisztán lássa még a legnagyobb fiai részéről elkövetett hibákat is, azért, hogy a jövőben - bár a nemzet 1920-ig nem igen okult a saját történelmén, - azok elkerülhetők legyenek. De ehhez szükséges, hogy a róluk szóló bírálat tárgyilagos legyen...

Száz nap... Ennyi idő állott rendelkezésre a nyári hadjárat folyamán a legszentebb szabadságharc vezérférfiainak, hogy a nemzet hajóját teljes önzetlenséggel és a legnagyobb eréllyel kedvezőbb irányba kormányozzák.

Száz nap... Ennyi időre lett volna még szükségük a fenti száz napon kívül, hogy az osztrák seregre mért súlyos csapások révén elhúzzuk a háborút, s a szövetkezett két császár csapatai eredmény nélkül hagyják abba az ősz végén a harcot.

Lássuk és okuljunk belőle: hogyan ment veszendőbe ez az életet jelentő száz nap tízezrek önfeláldozó dicsősége ellenére?! Erről szól ez az írás, amely végeredményben a magyar nemzet erejébe és jobb jövőjébe vetett hitnek a hirdetője óhajt lenni.
(Nyakas János, Veszprém, 1939. május 15.)

*
A könyvet olvasva végig érezzük nemzetünk erejét, önfeláldozó hősiességét. Megjelenése idején a Magyar Nemzet is foglalkozott a kötettel, kritikusa, Tombor Jenő ny. ezredes elsősorban a szerző higgadt történelemlátását, elfogulatlanságát, katonai szakértelmét, politikai éleslátását méltatta...

Igen tanulságos és elgondolkodtató olvasmány! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Szabad a vásár Györffy László 2,500 Ft 2 250 Ft
Idegenszó-tár Tótfalusi István 6,990 Ft 6 291 Ft
Keresztlécen DVD 2,200 Ft 1 980 Ft
Lélek és szögesdrót - Szolzsenyicin, magyar ecsettel Domonkos László 2,990 Ft 2 691 Ft
Kanyarok után a pápai trónon Rónay Tamás 2,940 Ft 2 646 Ft
77 hangos rémmese - HANGOSKÖNYV 2 CD Czakó Gábor 2,500 Ft 2 250 Ft
Mivé lettél, csángómagyar? Horváth Dezső 2,500 Ft 2 250 Ft
Csak múlásunk törvény Varga Csaba Dr. 1,500 Ft 1 350 Ft
Mátyás fényében, árnyékában Sumonyi Zoltán 2,490 Ft 2 241 Ft
Erdélyi költők antológiája Pomogáts Béla 3,950 Ft 3 555 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^