Történelem

Ifj. Gebé Andor - Bosnyákország történelme

Bosnyákország történelme

Ifj. Gebé Andor

A legrégibb időtől a magyar fennhatóság alatt (1102-1527)

Könyv
Históriaantik Könyvkiadó kiadó, 2017
240 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ifj. Gebé Andor - Bosnyákország történelme
Ifj. Gebé Andor - Bosnyákország történelme
Ifj. Gebé Andor - Bosnyákország történelme
Ifj. Gebé Andor - Bosnyákország történelme
Ifj. Gebé Andor - Bosnyákország történelme
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Nyomatott az „UNIO Könyvnyomda Részvénytársaság” könyvnyomdájában
UNGVÁROTT - 1908-ban.
*
„Azon reményben írtam meg e történelmi művemet, hogy tájékoztatást fogok nyújtani az olvasónak arra nézve, hogy minő jogviszony volt négyszáz és huszonöt éven át (1102-1527) Magyarország és Bosnyákország között, és e jogviszonyból kiki levonhassa a consequentiát, annál is inkább, mert Bosnyákország hosszú időn át védbástyája volt Magyarországnak a törökök ellen.

Kezdetben magyar királyainkat a keresztény szellem vezérelte Bosnyákországba, hol a patanérok (bogumilok) voltak felette nagy ártalmára az egyházi és társadalmi életnek.

Magyar királyaink meg voltak győződve, hogy, ha Bosnyákországban a patanér szellem lesz uralkodóvá, Magyarország sem menekül meg ennek mind egyházi, mind pedig társadalmi szempontból felette káros szellemi behatásától: éppen azért a római pápákkal együtt minden erővel igyekeztek Bosnyákországban a patanérokat megtéríteni.

Később, midőn a tizenegyedik század második felében a törökök Európába jöttek, és a roskatag byzanczi birodalomnak, Bulgáriának és Szerbiának megadták a haláldöfést, Bosnyákország meghódítására indultak, mely nekik nyílt kapu volt Magyarország felé. A magyar királyok azonban mindenkor dicsőségesen megmentették Bosnyákországot a töröktől, mert meg voltak győződve, hogy Bosnyákország védbástyája Magyarországnak a törökök ellen.”
(A Szerző)
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
ELSŐ RÉSZ:
Bosnyákország történelme az Árpád-házból származott magyar királyok fennhatósága alatt;

• II. István (1114-1131), II. (vak) Béla (1131-1141) és II. Géza (1141-1161) magyar királyok fennhatósága alatt;

• III. István (1161-1173) és III. Béla (1173-1196) magyar királyok fennhatósága alatt;

• II. Endre, magyar király fennhatósága alatt (1205-1235);

• IV. Béla, magyar király fennhatósága alatt (1235-1270);

• V. István (1270-1272), V. (Kún) László (1272-1290) és III. Endre (1290-1301) magyar királyok fennhatósága alatt;

MÁSODIK RÉSZ:
Bosnyákország történelme a vegyes házból származott magyar királyok fennhatósága alatt;

• Róbert Károly magyar király fennhatósága alatt (1301-1342);

• (Nagy) Lajos magyar király fennhatósága alatt (1342-1382);

• I. Mária, II. Károly pártkirály és Zsigmond magyar király fennhatósága alatt (1382-1395);

• Zsigmond magyar király egyedüli országlata alatt (1395-1437);

• Albert és I. Ulászló magyar királyok fennhatósága alatt (1437-1444);

• V- László magyar király fennhatósága alatt 1444-1457;

• I. Mátyás magyar király fennhatósága alatt (1444-1490);

• II. Ulászló magyar király fennhatósága alatt (1490-1516);

• II. Lajos magyar király fennhatósága alatt (1516-1526);

HARMADIK RÉSZ:
Függelék;

*
A „Bosnyákország Történelme” című ezen először 1908-ban kiadott tanulmánykötetet a fenti tartalom szerint a történelem iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Tisza István boldog évei Schmidt Henrik 1,490 Ft 1 341 Ft
A magyar államiság fejlődése, küzdelmei I-V. kötet Beöthy Ákos 14,900 Ft 13 410 Ft
A Kárpátok vadászparadicsomában Iglódy Gyula 2,700 Ft 2 430 Ft
Középkori udvarház és nemesség a Székelyföldön Benkő Elek - Székely Attila 3,950 Ft 3 555 Ft
Hétvége Mr. Darcyval Victoria Connelly 2,990 Ft 2 691 Ft
Nemzeti nagyvizit 4. kötet Kásler Miklós 2,800 Ft 2 520 Ft
Macskabölcső Kurt Vonnegut 2,990 Ft 2 691 Ft
Modern, diplomás nő a Horthy-korban Papp Barbara Sipos Balázs 3,500 Ft 3 150 Ft
Citius, altius, fortius! Schmitt Pál Makray Katalin 1,500 Ft 1 350 Ft
Megfejtések könyve I. Friedrich Klára 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^