Irodalom

Dömötör Sándor (szerkesztő) - Kedvet virágoztató magyar népmesék

Kedvet virágoztató magyar népmesék

Dömötör Sándor (szerkesztő)

Könyv
Tinta kiadó, 2015
154 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789634090274
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Dömötör Sándor (szerkesztő) - Kedvet virágoztató magyar népmesék
Dömötör Sándor (szerkesztő) - Kedvet virágoztató magyar népmesék
Dömötör Sándor (szerkesztő) - Kedvet virágoztató magyar népmesék
Dömötör Sándor (szerkesztő) - Kedvet virágoztató magyar népmesék
Dömötör Sándor (szerkesztő) - Kedvet virágoztató magyar népmesék
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
„Egyszer volt...” Ezzel a két szóval csendül föl a mese dallama a mesélő ajkán. Ha ezt a két szót halljuk, boldogan merülünk bele a többi szóba, ami utána következik: a mesébe. És nem törődünk azzal sem, hogy így folytatódik: „hol nem volt”.

• Mi az oka annak, hogy annyira szeretjük a mesét – talán még jobban, mint a valódi hírt?
• Mi az oka annak, hogy nemcsak a gyermek, hanem a felnőtt is vágyódik a mese után?

Mert jegyezzük meg jól: a jó mesét nemcsak gyermekek hallgatják. A mesére minden egészséges lelkű embernek igénye van. Főképp azért szeretjük a mesét, mert a mese: az élet javított kiadása. A mesében helyrezökken mindaz, ami az életben torz, ferde, suta. A mesében az történik, amit az ember igazságosnak érez, vagy amit szeretne.

A mesében a legokosabb, a legjobb vagy a legügyesebb győz. Nem a legerősebb, a leghatalmasabb vagy a legdühösebb. Akárhány feje van a sárkánynak, végül mégis levágják mind, s néha a legkisebb babszemvitéz viszi véghez e tettet. A vasorrú bába hatalma akármilyen titokzatos és nagy, gyermekek is legyőzhetik, ha az ő oldalukon van az igazság.

A 21. század embereként is menekülünk egy másik világba, az álmok, a mesék birodalmába, ahol minden lehetséges, és minden úgy van jól, úgy van rendben, ahogy történik. Ahol emberfeletti hatalmak biztosítják minden jogosnak tartott emberi vágy diadalát...

*
A „Kedvet Virágoztató Magyar Népmesék” című ezen kötetünk 17 igazi, jellegzetes magyar népmesét tartalmaz, magyarázatokkal.

A gyűjtemény először 1944-ben jelent meg a Népművelők könyvtára sorozatban.

Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III. kötet egyben
Fundi óvodába megy
Kalocsai motívumok kifestőkönyve
Erdélyi motívumok kifestőkönyve
Magyarországi lepkék kifestőkönyve
Híres magyar hímzésmotívumok kifestőkönyve
Magyar hímzésminták kifestőkönyve
Magyar virágok kifestőkönyve
Kifestő - A magyar díszítés alapformái
Magyar motívumok kifestőkönyve A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Székelyföldi legendárium 5,990 Ft 5 391 Ft
A Vatikán megdöbbentő titkai Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Legközelebb majd sikerül Vámos Miklós 3,999 Ft 3 600 Ft
Belle és Sébastien Nicolas Vanier 2,299 Ft 2 070 Ft
Helyesírási munkafüzet a 7. évfolyam részére H. Tóth István 990 Ft 891 Ft
Asszonyszerelem, asszonysors Gróf Nádasdy Borbála 2,900 Ft 2 610 Ft
Válság - Gazdaság - Világ Csaba László 3,990 Ft 3 591 Ft
Az imádság a menny kapuja - Oratio est clavis coeli Udvarhelyi Olivér 3,200 Ft 2 880 Ft
Tesla - Az elektromosság korának feltalálója W. Bernard Carlson - Princeton University 5,990 Ft 5 391 Ft
A téli tücsök meséi - Szövegfeldolgozó munkafüzet Csukás István 699 Ft 630 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^