Újdonság

Csoma József - A nemzetségi czímerek tanulmánya

A nemzetségi czímerek tanulmánya

Csoma József

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2017
24 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155242366
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Csoma József - A magyar heraldika korszakai
Csoma József - A nemzetségi czímerek tanulmánya
Csoma József - A magyar heraldika korszakai
Csoma József - A nemzetségi czímerek tanulmánya
Csoma József - A magyar heraldika korszakai
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 350 Ft
Csoma József heraldikus, történész a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Régi nemesi családból származott.

Ezt a témával kapcsolatos előadást tartalmazó kiadványát a Magyar Tudományos Akadémia jelentette meg 1900-ban.

Annak reprint kiadását tartja most kezében az olvasó.
*
Részletek a kiadványból: (Az első és az utolsó bekezdés)
Tekintetes Akadémia!
E díszes testületbe történt beválasztásomat a magyar czímertan történeti fejlődésére, egyes korszakainak vizsgálatára, egyes fontosabb czímerek tisztázására és meghatározására vonatkozó munkálataimnak köszönhetem, ennélfogva székfoglalóm tárgyát is a magyar heraldika köréből választom, a magyar heraldika legrégibb, legbecsesebb emlékeiről: a nemzetségi czímerekről s azok tanulmányáról értekezve...

Köszönetemet fejezem ki végül nagyon tisztelt hallgatóimnak, akik engemet előadásom folyamán az ősmagyar heraldikának eredetéhez visszavezető, nagyon érdekes, de még mindig homályos útjain végig kísértek, s nagyrabecsült figyelmükkel megajándékoztak!

(Az ismertető tényleges része a reprint kiadványban olvasható!) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 350 Ft
Alkonyi villámlás Frederic Morton 3,300 Ft 2 970 Ft
Yotengrit 1 Máté Imre 2,300 Ft 2 070 Ft
Vissza a gyökerekhez Herbert Renz-Polster - Gerald Hüther 3,900 Ft 3 510 Ft
A hímzés technikáinak enciklopédiája Pauline Brown 3,990 Ft 3 591 Ft
Sorsdöntő államalapítás Badiny Jós Ferenc 3,500 Ft 3 150 Ft
DOB-SZER-DA Színia Bodnár Erika 2,600 Ft 2 340 Ft
Oroszország és Európa 3,880 Ft 3 492 Ft
Tíz szál gyertya Fekete István 2,500 Ft 2 250 Ft
A magyar ősi hitvilág Solymossy Sándor 2,750 Ft 2 475 Ft
Káldeától Ister-gamig III. Badiny Jós Ferenc 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^