Újdonság

Joó Tibor - Bevezetés a szellemtörténetbe

Bevezetés a szellemtörténetbe

Joó Tibor

Könyv
Attraktor kiadó, 2017
118 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601194
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Joó Tibor - Mátyás és birodalma
Joó Tibor - Bevezetés a szellemtörténetbe
Joó Tibor - Mátyás és birodalma
Joó Tibor - Bevezetés a szellemtörténetbe
Joó Tibor - Mátyás és birodalma
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Eredeti kiadás:
Joó Tibor: Bevezetés a szellemtörténetbe
Franklin Társulat, 1935.
*
Részlet a könyvből:

A műszavak, ha egy már pontosan meghatározott fogalom rövid és közértelmű jelzésére kerülnek forgalomba, rendkívül hasznosak, mert jelentékenyen megkönnyítik a gondolatok közlését. De ha csak hamarjában is végiggondolunk egynéhányuk történetén, igen megokolt az aggodalom, hogy vajon egyáltalában elérhető-e a fogalom olyan egyértelműsége, határozottsága, amely egyetlen szóba zárható, akkor is, ha nem tárgyakról, hanem szellemi tartalmakról van szó.

Némelykor pedig egyenesen veszélyes a terminus megrögzülése, mert nem valami lehiggadt tartalmat, hanem még teljes forrongásban levő vitaanyagot erőszakol magába időelőtti megszületésével.

Sőt van rá eset, hogy egészen felesleges az új kifejezés, mert a fogalmat fedi egy régi, s elegendő volna annak tartalmi megújítása.

Így vagyunk a Geistesgeschichte-vel is. Éppen nem mondhatjuk szerencsésnek, hogy megtermett ötletszerűen, harci jelszóként abban a vitában, mely a helyes histórikus szemlélet körül zajlott fel. Mert voltaképpen semmi egyébről nincs szó, mint arról, hogy miként kell tekintenünk természetének megfelelően a történetet, s ebből a szemléletből következőleg milyen módszereket kell használnia a történelemnek. Tehát szorosan véve felesleges szószaporítás volt, - ha lélektanilag a harc hevében meg is érthető, - amikor azt az új szemléletet, amely a történetet a szellem életeként tekinti, s tehát minden történelmi diszciplina módszerét ehhez képest újítja meg, olyan névvel ruházták fel, amely egy új diszciplina látszatát adja neki.
*
Joó Tibor Kolozsvárott született 1901-ben. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte 1929-33 között. 1939-től egyetemi magántanár volt. 1945-ben hunyt el a főváros ostroma során szerzett sebesülése következtében...

*
A „Bevezetés a Szellemtörténetbe” című ezen kiadványt az 1935-ben először kiadott mű iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely érintetlenül közli az eredeti szöveget. (Tehát sem az egykori helyesíráson vagy szóhasználaton, sem a mondatszerkesztésen nem változtatott, csak a nyilvánvaló elírásokat, nyomdahibákat javította.) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Lestat herceg Anne Rice 4,990 Ft 4 491 Ft
Patanjali Jóga Szútrák pszichológiája Bakos Attila és Bakos Judit Eszter PhD 3,990 Ft 3 591 Ft
Kortörténeti szemlélődések 3. kötet Rudolf Steiner 3,300 Ft 2 970 Ft
ChiGyaloglás Danny Dreyer 3,300 Ft 2 970 Ft
Túladagolt boldogság Oliver Burkeman 3,499 Ft 3 150 Ft
Szimbólumok, jelek, mítoszok Fraternitas Mercurii Hermetis 2,300 Ft 2 070 Ft
Ön-Tér-Kép (KÖNYV) Jelenczki István 5,500 Ft 4 950 Ft
Gyógyulj meg magyarul! Színia Bodnár Erika 3,200 Ft 2 880 Ft
Az Élő Világegyetem Könyve 2012 Grandpierre Attila 3,490 Ft 3 141 Ft
Gazdagodj lelki békével Napoleon Hill 3,450 Ft 3 105 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^