A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Újdonság

Demján Izabella - Guitman Barnabás - Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe

Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe

Demján Izabella - Guitman Barnabás

XVI. századi magyar nyelvű levelek a bártfai városi levéltárból

Könyv
Attraktor kiadó, 2017
228 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155601392
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Demján Izabella - Guitman Barnabás - Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe
Demján Izabella - Guitman Barnabás - Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe
Demján Izabella - Guitman Barnabás - Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe
Demján Izabella - Guitman Barnabás - Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe
Demján Izabella - Guitman Barnabás - Ez levél adassék az bártfai bíró kezébe
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
A XVI. század folyamán az írni-olvasni tudás egyre általánosabbá válása a magyar nyelvterületen a nemesi és városi polgári rétegek körében a magyar nyelvű funkcionális levélírás elterjedését eredményezte.

Bártfa (szlovákul: Bardejov) az Eperjesi kerület Bártfai járásának székhelye. Hozzá tartozik az egykori község, Hosszúrét is. (A történelmi Magyarország szabad királyi városa levéltárának kora újkori része számos elemében jelenleg is feltáratlan a magyar kutatók előtt).

Az 1550-es évektől több mint száz magyar nyelvű levél található itt Bártfán.

Ennek a levélkiadásnak az a két fő szempontja, hogy egyrészt hangsúlyosabb, egy térben és időben jól körülhatárolható magyar nyelvű emlékcsoport közzétételével a történelmi nyelvészet, nyelvjáráskutatás számára szeretné korszerű módon hozzáférhetővé tenni egy, eddig a magyar kutatás előtt jórészt ismeretlen korpuszt. Másrészt - a nyelvtudományi szempontokon túl - a levelek történelmi értéke sem elhanyagolható.

*
A történelemtudomány számos részterülete is hasznosíthatja a kiadott szövegeket... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 380 Ft
Magyar szókincsteszt munkafüzet Kiss Gábor - Lukács Lilla 990 Ft 891 Ft
Egy politikus-polgár portréja - Rassay Károly L. Nagy Zsuzsa 2,100 Ft 1 890 Ft
A Rádió lírikusa Sediánszky János 1,500 Ft 1 350 Ft
Iciri-piciri ROVÁSÍRÁSSAL (leporello) Móricz Zsigmond 1,490 Ft 1 341 Ft
Kő kövön Schmöltz Margit 2,690 Ft 2 421 Ft
Magyar-Angol szókincsbővítő szinonimaszótár Kiss Gábor - Szabó Mihály 2,490 Ft 2 241 Ft
Az erdélyi magyar sajtó története 1940-1944 Fleisz János 3,500 Ft 3 150 Ft
Hit, igazság, tolerancia Joseph Ratzinger 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyar gyümölcsnevek Pelczéder Katalin 2,990 Ft 2 691 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^