Újdonság

Popély Gyula - Felvidék 1929-1939

Felvidék 1929-1939

Popély Gyula

A második évtized csehszlovák uralom alatt

Könyv
Magyar napló kiadó, 2017
888 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786158000185
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Popély Gyula - Felvidék 1918-1928
Popély Gyula - Felvidék 1929-1939
Popély Gyula - Felvidék 1914-1920
Popély Gyula - Felvidék 1918-1928
Popély Gyula - Felvidék 1929-1939
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
A kiváló történész, Popély Gyula Felvidék-sorozatának harmadik kötetét tartja kezében az olvasó. A rendkívül alapos történeti áttekintés a csehszlovák uralom alatt eltöltött második évtizedet tárgyalja a köztársaság 1939 márciusában bekövetkezett felbomlásáig.

A szerző érdeklődésének középpontjában természetszerűleg a felvidéki magyar nemzeti közösség helyzete, politikai, gazdasági és kulturális téren kifejtett önvédelmi erőfeszítései állnak.

Mindemellett:
- felvázolja Csehszlovákia bel- és külpolitikai helyzetét a tárgyalt évtizedben,
- figyelemmel kíséri a cseh és a szlovák viszony alakulását, a cseh-német ellentéteket a cseh országrészekben, valamint
- a masaryki majd a beneši Csehszlovákia egész nemzetiségi politikáját.
*
POPÉLY GYULA (1945, Abara) történész, egyetemi tanár. Felsőfokú tanulmányait 1963 és 1968 között a pozsonyi Comenius Egyetemen végezte. 1970-től egyetemi doktor, 1978-tól a történettudomány kandidátusa. 1985-ben a magyar iskolák fölszámolása elleni mozgalom egyik szervezője. 1991-től 1997-ig a pozsonyi magyar gimnázium igazgatója. 2000 óta a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem oktatója, 2001-től tanszékvezető docens, 2007-től egyetemi tanár, közben 2002 és 2004 között a KRE BTK dékánhelyettese, 2004-től 2006-ig rektorhelyettese. Jelenleg a KRE professor emeritusa, az MTA nagydoktora.

*
A „Felvidék 1929-1939” című ezen kiadványt az elszakított országrész csehszlovák uralom alatt eltöltött második évtizede iránt - az alábbi TARTALOM szerint - érdeklődő olvasóinknak ajánljuk:
*
ELŐSZÓ
I. A második évtized nyitánya:
Készülődés a harmadik nemzetgyűlési választásokra - Nemzetgyűlési választások 1929-ben - Politikai küzdelmek a választások után - Felkészülés a második csehszlovákiai népszámlálásra - A „nagy számháború” csehszlovák módra - politikai helyzetkép a harmincas évek elején

II. Nemzeti koncentráció és erőgyűjtés a harmincas évek első felében:
Új megoldások keresése és a gazdasági válság kihívásai - Elnökváltás az Országos Keresztényszocialista Párt élén - Miként növelhető a magyar pártpolitika hatékonysága? - Az államhatalom szigorú arca 1933-ban - Jaross és Esterházy, két fiatal reménység a testvérpártok élén - Magyar ellenzéki politika a fortélyos félelem légkörében - Politikai helyzetkép az 1935-ös év elején - Felkészülés a negyedik nemzetgyűlési választásokra

III. Az egységesülő felvidéki magyar politikai arcvonal:
Nemzetgyűlési és tartománygyűlési választások 1935-ben - A politikai küzdelmek irányvonalai a választások után - Beneš köztársasági elnökké választása és a magyarok - Magyar nemzeti párti puccs a pártfúzió érdekében - Milyen legyen az egységes magyar politikai párt? - A testvérpártok fúziója - Megalakul az Egyesült Magyar Párt

IV. Az egységes magyar párt zászlaja alatt:
Az Egyesült Magyar Párt első lépései a fúzió után - A nemzetgyűlés fórumán és a közéletben, újabb aktivista erőfitogtatások - Növekvő magyar politikai aktivitás, szilárd ellenzéki alapon - Az Egyesült Magyar Párt - Pártkeret vagy nemzetkeret? - Magyar nemzeti küzdelem Prágában az 1937-es év végén

V. A jubileumi huszadik esztendő viharfelhői a Csehszlovák Köztársaság fölött:
A huszadik jubileumi év nyitánya - A felvidéki magyarság követelései 1938 elején - A nemzeti kisebbségek tavasza Csehszlovákiában (1938. március-május) - A politikai erőviszonyok módosulása és a közösségi képviselőtestületi választások - Forró magyar nyár Csehszlovákiában (1938. június, július) - Egy angol „független közvetítő és tanácsadó” sikertelen közjátéka

VI. München és Komárom jegyében:
A válság elmélyülése és a müncheni rendezés - Magyar diplomáciai küzdelmek 1938 szeptemberében - Beneš lemondása - A szlovák politikai aktivitás fokozása München után, a zsolnai memorandum és Szlovákia autonómiájának proklamálása - Várakozás a hazatérésre - Tárgyalások Komáromban

VII. Impériumváltás a Felvidék déli területein:
Csehszlovák-magyar diplomáciai versenyfutás a nagyhatalmak támogatásáért a komáromi tárgyalások megszakadása után - És mi történt ezalatt itthon - A bécsi kompromisszum - Az öröm és a remény napjai 1938 novemberében

VIII. Metamorfózisok:
Helyzetkép az új csehszlovák-magyar országhatár két oldalán a bécsi döntés után - A helyét kereső autonóm Szlovákia 1938 végéig - Szlovák államjogi függetlenségek, mindenáron - Magyar élet az autonóm Szlovákiában és a szlovák-magyar viszony

IX. Nemzeti küzdelem az iskolákért a második évtizedben:
Általános oktatáspolitikai helyzetkép - magyar iskolaügyi sérelmek a „demokratikus” köztársaságban és azok ellenszerei - A magyar nyelvű felsőfokú oktatás megoldatlansága

X. A nemzetközi kisebbségvédelem csődje a második évtizedben és a felvidéki magyarság:
A Népszövetség és a kisebbségvédelem - A nemzetközi kisebbségvédelem egyéb fórumai

XI. A kör bezárul:
A végállomás Berlin - Kárpátalja hazatér

XII. Epilógus:
Mutatók, rezümék és képmellékletek A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
Politikai krízisek Európa peremén: a Kaukázustól a Brit-szigetekig Kovács Bálint - Matevosyan Hakob 2,990 Ft 2 691 Ft
János vitéz HANGOSKÖNYV Petőfi Sándor 2,499 Ft 2 250 Ft
Számmisztika és névmisztika Berente Ági 1,800 Ft 1 620 Ft
Rejtőzködve Danielle Steel 2,299 Ft 2 070 Ft
Ezt főztük ki Európának Győri Enikő Bakos Piroska Gál Helga 2,980 Ft 2 682 Ft
Biblia - Bábel - Hangzavar Tóth János 600 Ft 540 Ft
A halál utáni élet 1,800 Ft 1 620 Ft
Gyászmagyarok ANTIKVÁR Bödőcs Pál 1,000 Ft 900 Ft
Közelítések 1956 M. Kiss Sándor 3,400 Ft 3 060 Ft
Felvidék 1929-1939 Popély Gyula 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^