Filozófia

Len Kasten - Idegen Világrend

Idegen Világrend

Len Kasten

A Reptiliánok terve az emberi faj megosztására és leigázására - VÁRHATÓ MEGJELENÉS 2017 DECEMBER

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2017
Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155647291
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Len Kasten - Idegen Világrend
Len Kasten - Idegen Világrend
Len Kasten - Idegen Világrend
Len Kasten - Idegen Világrend
Len Kasten - Idegen Világrend
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
H. G. Wells sci-fi klasszikusa, Az időgép című regény először 1895-ben jelent meg, ami egy, még 1888-ban, diákként írt, és az egyetemi újságban megjelent Időutazók című novelláján alapult. Mivel ez a munka még a huszadik század elejének nagy technológiai vívmányai előtt született, a tudományos háttere meglehetősen gyenge. Ennek ellenére a tér-időről vallott koncepciójával, az idő negyedik dimenzióként való elképzelésével már húsz évvel megelőzte Einstein speciális relativitáselméletét!

Emellett a társadalmi reflexiói is érdekesek voltak. Az időgép feltalálója a távoli jövőbe tett utazása során együgyű, élvhajhász fiatalokból álló civilizációt talál, az eloikokat, akik a gyönyörök és szórakozás földi paradicsomában élnek. Ám a föld alatt egy másik társadalom is található: ott élnek a majomszerű morlockok, akik a felszíni világ örömeinek fenntartásához szükséges szerkezeteket üzemeltetik.

Az időutazó először azt hiszi, a felszín alatti munkások egy, az eloikok által leigázott faj, akiknek feladata eme Paradicsom kiszolgálása. Csakhogy később felfedezi, hogy a morlockok időről-időre egyfajta transzállapotba ejtik az eloikokat, majd rengeteget elhurcolnak közülük a föld alá, hogy ott eleségül szolgáljanak a kannibál morlockok számára. Valójában tehát a morlockok a világ urai, akik megengedik az eloikoknak, hogy élvezzék a felszíni játszóteret, ám valójában olyanok, mint a legelőn tartott marhák...

Az egész regény ugyan pusztán sci-fi, mégis magába foglalja Wells pesszimista nézeteit az emberi társadalom jövőjéről... Wells a maga korának páratlan képességű látnoka volt. Műveinek számos leírása megdöbbentő pontossággal mutatja be a közeljövő néhány eseményét...

A regényben az a legbámulatosabb, hogy Wells ugyan néhány részletben tévedett, mégis, a szereplőket és a második világháború általános körképét tökéletesen azonosította.
*
Manapság már általánosan elfogadottá vált, hogy a reptiliánokként vagy másképp reptiloidokként ismert földönkívüliek évezredeken keresztül lakták a Földet, amit őshazájuknak tekintenek, s aminek állítólag a történelem előtti időkben eredeti birtokosai voltak. Egy időben éltek a dinoszauruszokkal, amelyek szintén hüllők voltak, s ez azt jelenti, hogy kétszázmillió és hatvanötmillió évvel ezelőtt éltek a bolygónkon, mely utóbbi dátum a dinoszauruszok kihalásának időpontja.

A jura-korként is ismert időszak eme számadatait a közismerten megbízhatatlan szénizotópos kormeghatározással kapták. Ennek ellent mondanak azok a bizonyítékok, amelyek a dinoszauruszok korát nem több mint egymillió évvel ezelőttre becsülik. Tudjuk, hogy a reptiliánok már az ember megjelenése előtt is itt voltak; s egyes elméletek szerint ide a Sárkány-csillagképből érkeztek...

Emberi kolóniák jöttek létre 110 különböző csillagrendszerben, a legtöbbjük rendelkezett az űrutazáshoz szükséges technológiával. Létrehozták a Fény Galaktikus Szövetségét és együtt vették fel a harcot a reptilián hódítókkal...

A reptiliánok idővel megtanulták, hogyan tudnak emberi alakot ölteni, így beszivárogtak a szőke, kék szemű emberek történelemelőtti, atlantiszi civilizációjába. Embereket raboltak, és létrehozták belőlük a reptilián hibrideket. A teljes körű inváziót megelőző beszivárgás és hibridizáció taktikája a mai napig védjegye maradt a reptilián hódításoknak...

A reptiliánokról szóló szakirodalom azon az egyöntetű véleményen van, hogy azok emberi vérrel és hússal táplálkoznak. A számos művet megjelentető Andrew Hennessy A reptiliánok véröröksége című cikkében a következőképp fogalmaz: „A reptiliánok és a félvérek azért isznak vért, mert ezzel tudják megszerezni az egyén életerejét, és azért is szükségük van rá, mert csak ennek segítségével képesek fennmaradni ebben a dimenzióban. Az emberi hús vagy vér fogyasztása közben gyakran változnak vissza eredeti reptilián alakjukra - ezt szemtanúk leírásából tudom. A vérfogyasztás a génjeikben van, és a hierarchia csúcsán álló legfőbb papnő vagy anyaistennő végzi el a Testvériség számára azokat a rituálékat, amelyek szükségesek hozzá, hogy a mi dimenziónkban túlélhessenek.”

Megtörténhet, hogy ha a reptiliánok győzedelmeskednek az emberiség felett és sikerül a Föld lakosságának nagy részét kiirtaniuk, hasonló gyakorlatot vezetnének be, mint Az időutazóban leírt társadalom. Közismert, hogy hipnotikus erővel bírnak az emberek felett, amit az eltűnéses esetek többsége is bizonyít. Azt is tudjuk, hogy rendkívül türelmesek. Képesek lehetnek akár nyolcezer évet is várni, hogy a Föld körülményei megfelelőek legyenek a számukra. Természetesen elég szomorú kilátás, hogy egy kevéske reptilián képes lenne eltörölni az emberi civilizáció minden dicsőségét, és a Földet egyetlen hatalmas vadászterületnek nyilvánítani. Talán még a dinoszauruszokat is visszahoznák. Az olyan prehisztorikus állatokat, mint a mamut, már képesek a leletekben fellelhető DNS segítségével újrateremteni.

*
„Ebben a könyvben kísérletet teszek arra, hogy elmeséljem, miként kezdődött ez a Naprendszerünkért folytatott »nem ejtünk foglyokat« háború, amiben most, a huszonegyedik században találtuk magunkat”...
*
TARTALOM:

Bevezetés: Jóslattól a valóságig
I. RÉSZ
Az első csillagháború korszaka
A zöld világ és azon túl
A halál birodalma
A csillagok királynője
A Szövetség
A királynő zászlóshajója
Csillagok háborúja

II. RÉSZ
Reptilián kolóniák a Földön
A teremtéstől a Római Birodalomig
Teremtés
Atlantisz
Az özönvíz után
A lázadás
A Shemsu Hor
A kereszténység megteremtése
A Merovingok

III. RÉSZ
A világháborúk és azokon túl
Világháború
A napisten
Az Antikrisztus
Az argentin Reich
A nácik beszivárgása Amerikába
Gemkapocs Hadművelet
A Negyedik Birodalom
Az Új Világrend
*
A-függelék: Bek’Ti története
B-függelék: Stewart Swerdlow története
C-függelék: A győzelemhez vezető út

*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
Atakám I. - Atakám története Jamasi Tomaj 2,500 Ft 2 250 Ft
Enki elveszett könyve Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Napúton Gönczi Tamás 5,500 Ft 4 950 Ft
Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája Szalai Miklós 1,990 Ft 1 791 Ft
Erdélyi szarvasok és medvék nyomában Thurn-Rumbach István 2,500 Ft 2 250 Ft
Mi szép, ha nem ez? Kurt Vonnegut 2,490 Ft 2 241 Ft
Netfüggő gyerekek Gary Chapman Arlene Pellicane 2,500 Ft 2 250 Ft
Miért? Bővített kiadás Gyurcsik Antal 2,500 Ft 2 250 Ft
Az időkód II. - Jézuspasszport Berta Tibor 4,200 Ft 3 780 Ft
Turáni regék és mondák a világ teremtéséről Baráthosy-Balogh Benedek 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^