A most leadott megrendelése már KEDDEN kiszállíttatásra kerül :)

Történelem

Saád József - Telepessors

Telepessors

Saád József

Könyv
Gondolat kiadó, 2005
375 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639567870
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Saád József - Telepessors
Saád József - Telepessors
Saád József - Telepessors
Saád József - Telepessors
Saád József - Telepessors
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 890 Ft
Internetes ár: 3 501 Ft
A történeti tényeket és összefüggéseiket feltáró-értelmező kutatók idejét gyakran a szó szoros értelmében vett keresés: dokumentumok, relikviák, iratok, helyszínek, emlékező tanúk (emlékezetek) felkeresése, gyűjtése, rendezése tölti ki. A búvárlat - ahogy a száz-százötven évvel ezelőtti magyar nyelvben nevezték a tudományos kutatást.

Ebben a munkában: a tizenkét hortobágyi és nagykunsági kényszermunkatábor történetszociológiai/-szociográfiai monográfiájának elkészítésekor, a kutató energiák nagy részét a keresés kötötte le. Meg kellett keresni és térképen azonosítani kellett azokat a településeket, amelyeket az 1950. június 23. és 1953. március 31. közötti, hortobágyi-nagykunsági kitelepítések bizonyíthatóan érintettek.

Ehhez alapvetően az egykori telepesek birtokában megőrzött tábornévsorok, rendőrségi állománylisták, levéltári iratok szolgáltak forrásul. Ezeket esetenként további adatgyűjtéssel, helyszíni tájékozódással egészítették ki.

Az összesítéseket Kiss László, az adatok térképre vitelét Landauer Attila végezte. Előfordult, hogy az elhurcoltak egykori lakóhelyei térképen nem (a régebbieken sem) voltak fellelhetők, s a helységnévtárakban sem szerepelnek. Pontos földrajzi helyük megtalálása nem nélkülözhette a helytörténeti munkákban való búvárlatot és a még élők emlékezetének igénybe vételét.

Kiadványunk térképein és összesítő térképmellékletén négyszáztizenhét település nevét és helyét sikerült azonosítanunk.A táborok helyszínei az eltelt fél évszázad alatt teljesen megváltoztak. Néhány - többnyire átalakított - épület, épületmaradvány utal egykori létezésükre. Van olyan tábor is, amelynek nyoma sem maradt mára. A pusztára visszajáró telepesek - többségükben idős emberek - tétován néznek szét a tájon: itt - jegenyenyár-csonkok (azoké a jegenyefáké?), egy rozsdálló zsilipmaradvány, rizsgátat formázó talajdomborulat idézi fel gyermek- és ifjúkoruk színtereit, ott épen maradt a juhhodály. Látszik - vagy inkább odaképzelhető? - a lóvasút sínpárjának helye.

Megmaradt az első szálláshely: a tehénistálló... Csak most komfortosabb. Az emlékek tényleges tereinek megtalálásához, a táborok helyszíneinek azonosításához az állami gazdaságokról és környezetükről készült ötvenes évek eleji légifelvételek megkeresése segített hozzá. (A táborokat állami gazdaságok telepein alakították ki.)

Landauer Attila az emlékképek valóságát a mai helyszínek, és az egykori légifelvételeken kivehető kontúrok valóságaival szembesítve, arra törekedett, hogy - a kiadványban részletesen bemutatott öt tábor esetében - ezt az elsüllyedt világot méretarányosan rekonstruálja és visszahelyezze tényleges dimenzióiba.

*
A „Telepessors” című ezen kiadvány a „telepesek”, vagyis az 1950-1953 között létesített pusztai zárt táborok lakóinak sorsa, a Magyar Gulág-ként is emlegetett hortobágyi kitelepítések története, az elhurcoltak tábori életének hétköznapjai iránt érdeklődő, emlékező és visszaemlékező olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 890 Ft
Internetes ár: 3 501 Ft
Élők, holtak és adósságok Hesz Ágnes 2,800 Ft 2 520 Ft
Utak és útvesztők Lakner Zoltán 2,600 Ft 2 340 Ft
Magyarországi és erdélyi urak 3,290 Ft 2 961 Ft
A magyar Gulágok világa Orbán Éva 3,990 Ft 3 591 Ft
Eltévedt hősök Horváth M. Orbán 1,990 Ft 1 791 Ft
Asszony a fronton Polcz Alaine 2,500 Ft 2 250 Ft
Nemzetőrség 1956 Bokodi-Oláh Gergely 2,500 Ft 2 250 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig ANTIKVÁR Maderspach Viktor 3,990 Ft 3 591 Ft
A gyógyító halál 2,980 Ft 2 682 Ft
Jogéletünk őstörténete Szádeczky Kardoss Irma 4,800 Ft 4 320 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^