Történelem

Simándi Irén - Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán 1951-1956

Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán 1951-1956

Simándi Irén

Könyv
Gondolat kiadó, 2005
350 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639610118
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Simándi Irén - Nemzetközi sajtószemle a Szabad Európa Rádióban
Simándi Irén - Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán 1951-1956
Simándi Irén - Nemzetközi sajtószemle a Szabad Európa Rádióban
Simándi Irén - Magyarország a Szabad Európa Rádió hullámhosszán 1951-1956
Simándi Irén - Nemzetközi sajtószemle a Szabad Európa Rádióban
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 680 Ft
Internetes ár: 2 412 Ft
A kötet 1951 és 1956 között mutatja be a hidegháborús időszak egyik sajátos politikai fegyverét, az amerikai elképzelés szerint kialakított Szabad Európa Rádiót.

Ennek során kitűnik a rádió alapító eszménye, amely a kettészakadt Európa egyesítését, a vasfüggöny mögött maradt népek felszabadítását fogalmazta meg. E feladatot szolgálta a Szabad Európa Rádió 1950-ben megszervezett Magyar Osztálya is.

A napi célok között szerepelt a hiteles információ átadása, a nyugati demokráciák valósághű bemutatása, a hazai politikai, társadalmi, gazdasági, kulturális és szociális körülmények pontos megrajzolása, és ezzel a magyarországi propaganda hatékony leleplezése.

A Szabad Európa Rádió munkatársai felkészülten és odaadóan vállalták az adott missziót. Közülük is kiemelkedett Győri (Mikes) Imre, aki a Szabad Európa Rádió Magyar Osztályának alapító tagjaként már ismert és gyakorlott újságíróként - Gallicus álnéven - írta és szerkesztette a rádió egyik legérdekesebb, lehallgatottabb műsorát, a Reflektort.

A kötetben kiemelkedő helyet foglal el a rádió 1956-os szerepének vizsgálata. A forradalom idején végzett munkáját sok bírálat érte, már a szabadságharc leverését követő időszakban is. A forradalom napjaiban elhangzott adások bemutatása és elemzése, az egykorú bírálatok feldolgozása reális képet kíván adni a történtekről.

A rádió szerepéről kialakított differenciált értékeléshez tartozik annak bemutatása is, hogy Gallicus és a rádió több munkatársa kommentárjaiban Nagy Imrét és tevékenységét erős fenntartással, sőt ellenszenvvel figyelte, ez a véleményük csak a forradalom leverését követően változott meg pozitív irányban.

*
A „Magyarország a Szabad Európa Rádió Hullámhosszán 1951-1956” című ezen kiadvány „nem a didaktikus történelmet, hanem a színes, lüktető valóságot kívánja bemutatni. A kutatás eredményei felhasználhatók, beépíthetők a magyar történelem újabb kori ismeretei közé, a források a kor politikai, társadalmi összefüggéseinek megértését segítik”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 680 Ft
Internetes ár: 2 412 Ft
Lélektől lélekig Váradi Tibor 3,000 Ft 2 700 Ft
Én, mint blogger Fricz Tamás 3,900 Ft 3 510 Ft
Horn király gesztája 2,200 Ft 1 980 Ft
Nyitott kapu Hollai Hehs Ottó 2,990 Ft 2 691 Ft
Teljes élet Jimmy Carter 3,990 Ft 3 591 Ft
Az államiság megőrzése 3,200 Ft 2 880 Ft
A meggyalázott város Jajesnica Róbert 2,490 Ft 2 241 Ft
Az öt év csodája Kerner Tibor 3,490 Ft 3 141 Ft
Művelődési intézményeink jövőjéről Nietzsche, Friedrich W. 2,800 Ft 2 520 Ft
Megismerés és halál Rudolf Steiner 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^