Újdonság

Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe

Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe

Bánhegyi Ferenc

Könyv
Unicus kiadó, 2017
160 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155084461
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 830 Ft
Internetes ár: 4 106 Ft
„Amikor a magyarok meghallották -- olvassuk a gesztaírónál -, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a Nap ragyog: fény lett népének közepette.”

Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól.

Ezen kötet megjelenése évében, 2017-ben a reformáció születésének 500. évfordulójára is emlékeztünk. Szent László alakja a magyarság érdekei mentén korábban és ma is felülemelkedik a vallási ellentéteken és összefogja a valaha egymásnak feszülő felekezetek magyar követőit. Keresztények és keresztyének hasonló módon adóznak László király emlékének.

Nagy királyunk előtti tisztelete jeléül hazánk Kormánya az 1917-es esztendőt a szent király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából Szent László évének nyilvánította.

Janusz Pannonius évszázadok múltán is így fohászkodott hozzá: „Szent László védelmezz, és te légy a vezérünk!”

Ezzel a Kötettel Valamennyien Emlékezzünk Rá Tisztelettel és Kegyelettel! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 830 Ft
Internetes ár: 4 106 Ft
Fénysugarak homályban Rónay László 3,500 Ft 3 150 Ft
Benáresz a kapu Tolvaly Ferenc 3,500 Ft 3 150 Ft
Budavári séták Halász Csilla szerk. 3,900 Ft 3 510 Ft
Emlék képek Zetényi Csukás Ferenc 2,600 Ft 2 340 Ft
Bűn az élet... ANTIKVÁR Moldova György 2,990 Ft 2 691 Ft
Visszaemlékezések 1892-1925 Rákosi Mátyás 6,600 Ft 5 940 Ft
Márciusi front Féja Géza 2,500 Ft 2 250 Ft
Barátaim, akik besúgóim is voltak Györe Balázs 2,500 Ft 2 250 Ft
Ég a Szívben Bakos Attila 4,990 Ft 4 491 Ft
Kontárok ideje Ács Margit 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^