Újdonság

Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe

Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe

Bánhegyi Ferenc

Könyv
Unicus kiadó, 2017
160 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155084461
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Bánhegyi Ferenc - A három Trianon
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Bánhegyi Ferenc - A három Trianon
Bánhegyi Ferenc - Szent László, nemzetünk dicsősége és példaképe
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 830 Ft
Internetes ár: 4 106 Ft
„Amikor a magyarok meghallották -- olvassuk a gesztaírónál -, hogy Magnus (Géza) király meghalt, egész sokaságuk öccséhez, Lászlóhoz gyűlt, és egy értelemmel, közös szóval és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állhatatos kéréssel rákényszerítették. Mindnyájan tudták ugyanis, hogy föl van ruházva a tökéletes virtusokkal, hite szerint katolikus, kiváltképpen kegyes, bőkezű adakozó, szeretettel teljes. Úgy ragyogott föl, mint köd közepette a hajnali csillag, mely elűzi a homályt; és miképpen a telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a Nap ragyog: fény lett népének közepette.”

Valóban az isteni gondviselés különös intézkedését kell látnunk abban, hogy őt adta a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő négy évtizedes viszály után. Uralkodása sorsdöntő volt népe történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a belső veszedelmek örvényéből, és megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól.

Ezen kötet megjelenése évében, 2017-ben a reformáció születésének 500. évfordulójára is emlékeztünk. Szent László alakja a magyarság érdekei mentén korábban és ma is felülemelkedik a vallási ellentéteken és összefogja a valaha egymásnak feszülő felekezetek magyar követőit. Keresztények és keresztyének hasonló módon adóznak László király emlékének.

Nagy királyunk előtti tisztelete jeléül hazánk Kormánya az 1917-es esztendőt a szent király trónra lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából Szent László évének nyilvánította.

Janusz Pannonius évszázadok múltán is így fohászkodott hozzá: „Szent László védelmezz, és te légy a vezérünk!”

Ezzel a Kötettel Valamennyien Emlékezzünk Rá Tisztelettel és Kegyelettel! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 830 Ft
Internetes ár: 4 106 Ft
Tiberius és Sztálin Ujlaky István 1,880 Ft 1 692 Ft
A munkásőrség története és előzményei Kiss Dávid 4,000 Ft 3 600 Ft
Hungarikumok Szilágyi Szabolcs szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
Margó naplója Bartos Margit 2,999 Ft 2 700 Ft
Gina Méhes György 2,690 Ft 2 421 Ft
Az individuum és a világ létesülése Julius Evola 990 Ft 891 Ft
Elveszett kapcsolatok Johann Hari 4,990 Ft 4 491 Ft
Az áldozat mágiája Szepes Mária 2,490 Ft 2 241 Ft
Kipontozva... Kunt Gergely 2,980 Ft 2 682 Ft
Videte Paulum - Nézzétek Pált Kránitz Mihály 3,000 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^