Újdonság

Aniszi Kálmán - Kényszerű társbérlet

Kényszerű társbérlet

Aniszi Kálmán

Kisesszék, esszénovellák

Könyv
Székely Ház Alapítvány kiadó, 2017
198 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789635524693
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Aniszi Kálmán - Kényszerű társbérlet
Aniszi Kálmán - A visszatérő Nyirő
Aniszi Kálmán - Légszomj
Aniszi Kálmán - Oldott kéve
Aniszi Kálmán - Gyertyagyújtók
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
A könyv címlapján látható rajz az évtizedekkel ezelőtt Erdélyből elszármazott kiváló festő és grafikusművész Szalai József alkotása. (Életútját bemutató album a könyvesboltunkban szintén kapható.)

Nem véletlenül került ez a Janus-arcú kép a kötet borítójára, ugyanis igencsak lényegbevágóan fejezi ki a kétarcúságot, a képmutatást, a látszat és a valóság eltérő voltát, vagyis éppen azt az alapgondolatot, amely az itt olvasható írásokon (kisesszéken, esszénovellákon) végig vonul.
*
Alábbiakban a Szerző néhány gondolatát tolmácsoljuk:
Az emberi együttélés minőséges szempontjából olyannyira jelentős politikum és etikum versenyfutásában azt tapasztaljuk, hogy a politika inkább csak félszemmel figyel az erkölcsi követelményekre; hogy a politikum és az etikum csupán részlegesen – többnyire elég gyengén vagy alig - fedik egymást.

A politika természetében van, hogy diktálva vezet, irányít. Az erkölcs rendeltetése: a humánum mezejére terelni a politika sokszor eléggé át nem gondolt döntéseit, galoppozásait.

Nekünk, polgároknak pedig az a kötelességünk, hogy… Nos, erről töpreng könyvünk, a „Kényszerű társbérlet”-ben.
*
Korunk technikai műveltsége különös erővel alakítja életünk külső formáit, miközben a bennünk munkáló erkölcsi törvény nyugtalanítóan gyengélkedik. A légkorszerűbb műszaki ismeretekkel felvértezett ezredforduló utáni ember mind távolibb horizontokra figyel, ám morális univerzuma, sajnos, lemaradt a kényszerű versenyfutásban. Egymás iránti érzékenységünk aggasztóan meggyöngült, elkérgesedett a lelkünk...
*
Errefelé, Közép-Európában a történelem különösen fontos szerepet rótt a szellemépítőkre, akiknek példája olykor századokig sugárzott, hát ma is. Hitet, erőt meríthettek belőlük a kései utódok abban a törekvésükben, hogy az egyes, a nemzet felzárkózzon oda, amit nem elsősorban földrajzi értelemben nevez Európának a világ. Mindenekelőtt a fiatalokra gondolok, az ifjúságba plántálódó erkölcsi értékek begyakoroltatását érzem halaszthatatlannak...
*
Ahhoz, hogy erkölcsösekké váljunk, gyakorolnunk kell az erényeinket. Az erkölcs mindig tettekben vizsgázik...

*
A „Kényszerű Társbérlet” című ezen kiadványt a politikum és etikum kérdéskörébe tartozó gondolatok, eszmefuttatások, elemzések- és értékelések iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 500 Ft
A nagy misztériumok kulcsa Eliphas Lévi 2,500 Ft 2 250 Ft
Angyali üdvözlet Lorna Byrne 2,900 Ft 2 610 Ft
Magyarországot saját alkotmánya nélkül kormányozni nem lehet Kukorelli István 4,400 Ft 3 960 Ft
A kereszt árnyékában Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Gyógyulás a rejtett bántalmazásból Shannon Thomas 3,500 Ft 3 150 Ft
A három villani krónikája 3,200 Ft 2 880 Ft
Hősnő Bókay János 2,800 Ft 2 520 Ft
Az év ötven angyala Anselm Grün 2,690 Ft 2 421 Ft
A filozófia nagykönyve Szőllős Péter (szerk.) 4,500 Ft 4 050 Ft
Gróf Zrínyi Miklós meggyilkoltatása Grandpierre K. Endre 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^