Filozófia

Carl Johan Calleman Ph.D. - A Globális elme és a civilizáció felemelkedése

A Globális elme és a civilizáció felemelkedése

Carl Johan Calleman Ph.D.

A tudatosság kvantum evolúciója KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2017
300 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155647543
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Carl Johan Calleman Ph.D. - A Globális elme és a civilizáció felemelkedése
Carl Johan Calleman Ph.D. - Drunvalo Melchizedek - Kvantum - Uroborosz csomag - 2 könyv együtt kedvezőbben
Carl Johan Calleman Ph.D. - A Globális elme és a civilizáció felemelkedése
Carl Johan Calleman Ph.D. - Drunvalo Melchizedek - Kvantum - Uroborosz csomag - 2 könyv együtt kedvezőbben
Carl Johan Calleman Ph.D. - A Globális elme és a civilizáció felemelkedése
Könyv 21% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 990 Ft
• Egyenes és merőleges vonalak nem találhatók a természetben, tehát, honnan származnak?

• Milyen tudatosság-váltás történt az emberiséggel, ami a négyszögletes építési módszereket, a lineáris szervezettséget eredményezte, valamint az írott nyelvet, a piramis-építést, a matematikát és a művészetet létrehozta?

Carl Calleman részletes választ ad ezekre a kérdésekre, feltárja a globális elme kvantum-evolúcióját és holografikus rezonanciáját az emberi elmével.

• Megvizsgálja, hogy az agyunk nem gépként gondolkodik, hanem az egyéni tudatok a globális elméből merítkeznek, amelyek holografikus letöltéseket hoznak létre, hogy az emberi tudatot az új kozmológiai körülményekhez igazítsák.

• Megmagyarázza, hogy a maja-naptár hogyan tervezi meg ezeket a letöltéseket a történelem folyamán, és hogy a globális elme az egyén helyett képes a civilizációk felemelkedésére és elpusztítására.

• Megmutatja, hogy a (Hosszú Számítás szerinti) maja hatodik hullám elején Kr.e. 3115-ben a globális elme lehetővé tette az emberi lények számára a térbeli kapcsolatok koncepcionálását az egyenes és a merőleges vonalak tekintetében, megindítva ezáltal a piramisok és a megalitok világszerte történt megépítését. Elvezette az emberiséget a modern civilizáció felemelkedéséhez.

• Tanulmányozza a gízai Nagy Piramis (Egyiptom) és a Chichén Itzá piramis (Mexikó) szimbolizmusát, megvizsgálja a hatodik hullám emberei (az ókori egyiptomiak, sumérok, dél-amerikaiak és ázsiaiak) és az 5. hullám barlangfestői közötti különbségeket.

• Bebizonyítja, hogy a globális elme mindig a Föld belső magjához kapcsolódik, és azt tárgyalja, hogy az agy két féltekéje párhuzamos a Kelet és a Nyugat civilizációival.

*
A modern emberi lélek történelmi, pszichológiai, geofizikai és neurológiai gyökereit kutató Calleman bemutatja, hogy a korai civilizációk tanulmányozása a tudatfejlődés megértésének eszközét kínálja.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
1. Az emberi elme hajnala:
Honnan származik az emberi elme? - A Nagy Piramis - Piramisépítés világszerte, és ennek kapcsolata a maja hosszú számítással - A drámai esemény, ami aktiválta a globális elmét - A maják és az aztékok világtérképei - Az egyenes és merőleges vonalak jelentősége - A nyolcas tagozódás visszatükröződései a Közel-Keleten - A nyolc részre osztás tükröződései a Távol-Keleten - A Nagy Piramisba ágyazott matematikai és fizikai állandók - A társadalom összehangolása a mennyek hatalmával - Hogyan hozta létre a civilizációt az elme új szerveződése? - Bábel tornya és az özönvíz - A mennyei nyolcas tagolás későbbi alakulása - Az elme diadala az anyag fölött

2. A maja naptárrendszer:
Fizikai Vs. matematikai naptár - Az ősi maja naptárrendszer eredeti funkciója - A maja naptár megfejtése - A civilizációk folytonos felemelkedése és hanyatlása - A világtörténelem egysége - Amint fent, úgy lent - Az univerzum hierarchikus szerveződése - A globális elme váltakozó polaritása - A nyolcas tagozódású földgolyó központi rácsa - A négy égtáj hatalma és Európa felemelkedése - Matematikai bizonyíték

3. A Tollaskígyó - a naptár teremtője:
A mezoamerikai kontextus - Ki volt valójában a Tollaskígyó? - A Chiczén Itzá-i piramis jelképrendszere - A kilenc szél - A teremtés mátrixai - Az egyetlen uralkodó: a Tollaskígyó - Ketzakóatl rejtélyének magyarázata

4. Az ősemberbe zárva:
Átmenet az állatból az emberbe - Az evolúció ötödik hulláma - A barlangrajzok felfedezése - Kik voltak az „Én-ek” akik a barlangokban festettek? - A nyolcas tagozódás előtti művészet - Miért haltak ki az óriásemlősök? A mezőgazdasági forradalom kialakulása a hatodik hullám előtti elme hatására - Óriási kőszobrok - Őseink ismeretlen hatalma - A teljes kör - A Tollaskígyó keletre száll - Amikor egy civilizáció nem ereszt gyökeret

5. A globális elme kapcsolódása a Földhöz:
Tudat és az elme - A tobozmirigy - A lélek lakhelye - Az emberi agy együttrezgése a Föld légköri-geofizikai rendszerével - A Föld héjai és a mentális állapotok természete - A Föld belső magjának hemiszférikus polaritása - Kristályos Vs. sima gondolkodás - A keleti és a nyugati féltekék középső hosszúsági fokai - Mi történik, ha a Földdel való együttrezgést megzavarja valami? - Az agy, mint a globális elme vevőkészüléke

6. Az elmeszféra geometriájának néhány következménye:
Az emberi elme meghatározása és természete - A festőművészet története: motívumok és realizmus - A festőművészet története: a tér három dimenziója - A naptárak és idővonalak története: az idő lineáris dimenziója - Az írott nyelv történelmi szerepe - Az írás, mint a tér és idő lineáris dimenzióinak egyesülése - A mértékek története: az elmeszféra véges sugara - A pénz: a mentális összehasonlítás története - Az elme néhány elidegenítő aspektusa

7. Összefoglalás:
Paradigmaváltás a hosszú számítás 13. baktumja végén - Az elme és az agy független eredete - A globális elme szent geometriája - Egy alternatíva a civilizáció felemelkedésének hagyományos nézetéhez - Miért nem jelentek meg a korai civilizációk előbb? - Az egyiptomi piramisok üzenete - A globális elme univerzális inspirációja - Kapcsolatunk a Földdel - Normális „paranormális” jelenségek - A halhatatlanság küldetése - Az elme kvantummezeje - paradigma önmagunk és a világ átalakulásához - Összefoglalás
*
- ELSŐ FÜGGELÉK:
A 2011-ES MAJA NAPTÁR - A korszakváltás
- MÁSODIK FÜGGELÉK:
A biológiai evolúció rövid összefoglalása
- A SZERZŐRŐL - VÉGJEGYZETEK - BIBLIOGRÁFIA
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 21% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 990 Ft
Akciós bolti ár: 3 990 Ft
A tiszai halászlé Nemere Ilona 3,500 Ft 3 150 Ft
Amerika álszent háborúi F. William Engdahl 3,990 Ft 3 591 Ft
Az Új Idők az első világháború alatt (1914-1918) Kádár Judit 3,990 Ft 3 591 Ft
A hálózatok tudománya Barabási Albert László 8,999 Ft 8 100 Ft
Fejben dől el? Bagdy Emőke - Buda László - Kádár Annamária - Pál Ferenc 2,590 Ft 2 331 Ft
Engdahl csomag - 4 könyv együtt kedvezőbben F. William Engdahl 17,000 Ft 15 300 Ft
Egyszer nyersz, egyszer tanulsz John C. Maxwell 2,950 Ft 2 655 Ft
Kelet kapuja 9. - 2019. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 1,199 Ft 1 080 Ft
Sorsdöntő találkozások F.Várkonyi Zsuzsa - Orvos-Tóth Noémi - Popper Péter - Ranschburg Jenő - Vekerdy Tamás 2,690 Ft 2 421 Ft
Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal Konrad Sutarski 5,900 Ft 5 310 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^