Ezoterika, Ezotéria

László Ervin - A halhatatlan elme

A halhatatlan elme

László Ervin

A tudomány és az agy utáni tudatosság kontinuitása - VÁRHATÓ MEGJELENÉS 2018. PONTOS DÁTUM NEM ISMERT

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2018
Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9786155647529
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
László Ervin - A halhatatlan elme
László Ervin - A Kozmosz intelligenciája
László Ervin - Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben
László Ervin - A halhatatlan elme
László Ervin - A Kozmosz intelligenciája
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
VÁRHATÓ MEGJELENÉS 2018. PONTOS DÁTUM NEM ISMERT

„Eme fontos és jól megírt könyv lapjain elsöprő bizonyíték támasztja alá a tudatosság fizikai halál utáni folytonosságát. A remek könyv elolvasását követően nyilvánvalónak tűnik, hogy mindig is közvetlen kapcsolatban álltunk egymással, hiszen örökkévaló tudatunk soha nem szűnik meg; kívül esik időn és téren. Így kénytelenek vagyunk újragondolni azt a bizonyítatlan hipotézist, miszerint az agy hozza létre az elmét. Melegen ajánlom.”
(Dr. Pim van Lommel, kardiológus, a Consciousness Beyond Life szerzője)
*
„Kétségtelenül ez a a halálközeli élmények, kísértetek, halál utáni és a médiumok által közvetített kommunikáció, az előző életek emlékei, és a reinkarnáció bizonyítékainak valaha is összeállított, legjobb gyűjteménye. László és Peake ügyesen szövik mindezt a tudat és teremtés – sokak által ákásának nevezett – mélyebb dimenzióiba, hogy lefektessék a lélek halhatatlanságának és az emberi tapasztalat célirányosságának elméletét. Valódi, megdönthetetlen bizonyítékok.”
(PMH Atwater L.H.D., a The Big Book of Near-Death Experiences, Near-Death Experiences: The Rest of the Story, Dying to Know You: Proof of God in the Near-Death Experience, és Children of the Fifth World szerzője.)
*
„A tudomány élvonalának elméletei végre találkoznak egy, a tudatosság fizikai halál utáni folytonosságát érintő, rendkívül meggyőző kutatással. Ennek eredménye A halhatatlan elme, ami úgy igázza le a tudományos materializmus zsákutcába került dogmáját, mint egyetlen más könyv sem, amelyet valaha is olvasni fog:”
(James O'Dea, az Institute of Noetic Sciences (IONS) elnöke, a Seva Alapítvány vezérigazgatója)
*
„László és Peake a kvantumfizikával kapcsolatos vitával párosítva ábrázolják a nem-lokális tudatosság igen meggyőző elméletét. Rendkívül lenyűgöző olvasmány, amely kiemeli, hogy épp egy nagyon izgalmas paradigmaváltáson megyünk keresztül.”
Penny Sartori, Ph.D., RGN, a The Wisdom of Near-Death Experiences szerzője)
*
„Új paradigmába lépünk be, ami a tudat, és annak az aggyal való kapcsolatának megértését érinti. A halhatatlan elmében László és Peake az agyon túli tudatosság tömör és világos áttekintését tárják elénk. A tudatosság-agy interakciók forradalmian új mechanizmusának a modern tudomány elvei, így a kvantumfizika és a húrelmélet alkalmazásával felfedező könyv a tudatosság jelenlegi paradigmaváltásának üdvözlendő új eleme, és rendkívül hasznos eszköz a tárgy iránt érdeklődők számára.”
(Dr. Manjir Samanta-Laughton, a Punk Science és a The Genius Groove szerzője)
*
TARTALOM:

Előszó: A nagy kérdés
• 1. rész
A bizonyítékok
Az agyon túli tudat
1. Halálközeli élmények
2. Kísértetek, halál utáni kommunikáció
3. Médium által közvetített kommunikáció
4. Instrumentális transzkommunikáció
5. Előző életekből származó emlékek
6. Reinkarnáció

• 2. rész
A tudomány
Kozmosz és tudatosság
7. A mély dimenzió újrafelfedezése
8. Tudatosság a kozmoszban

• 3. rész
A magyarázat
9. A tudatosság újratapasztalása: az ákása felidézése
10. A halál és azon túl: visszatérés az ákásába
Utószó Tudatos halhatatlanság: Egy új korszak hajnala
*
Függelék:
Külső forrásokból származó, egyetértő elképzelések
Végjegyzetek
Tárgymutató
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
A boszorkányok istene Margaret Alice Murray 2,500 Ft 2 250 Ft
A lázadás éve Görgényi Tamás - G. Fodor Gábor - Fűrész Gábor - Ketipisz Sztavrosz 3,500 Ft 3 150 Ft
Az anyagból a fénybe Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
Maszájok DVD Olivier Dazat 2,500 Ft 2 250 Ft
Férfienergia Bedő Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
Róma útikönyv Swantje Strieder 2,490 Ft 2 241 Ft
Magyar nyelvjárások Cs. Nagy Lajos - N. Császi Ildikó 1,490 Ft 1 341 Ft
Magyarok, Románok Moldován Gergely 1,900 Ft 1 710 Ft
II/5-ös történelmi olvasókönyv 5. Kahler Frigyes 3,200 Ft 2 880 Ft
Léggömbhuszárok Kurucz Gyula 2,400 Ft 2 160 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^