Ezoterika, Ezotéria

László Ervin - A halhatatlan tudat

A halhatatlan tudat

László Ervin

A tudomány és az agyon kívüli tudatosság - KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2018
191 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155647529
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
László Ervin - Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben
László Ervin - A halhatatlan tudat
László Ervin - Kozmikus tudat csomag - 2 könyv együtt kedvezménnyel
László Ervin - A Kozmosz intelligenciája
László Ervin - Kozmikus hologram és a Kozmosz intelligenciája együtt kedvezőbben
Könyv 12% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 500 Ft
Akciós bolti ár: 3 990 Ft


A konvencionális tudomány inkább elutasítja a megállapításokat, melyek szerint a tudat az elmén kívül is létezik, mivel nem tudja beilleszteni a materialista szemléletekbe. A spiritualitás és a vallás önmagában hordozza a tudat létét és folytonosságát, és egy nem-materiális létezőnek (léleknek vagy szellemnek) írja le, amely halhatatlan. Így a spiritualitás/vallás és a tudomány állandóan konfliktusban áll az ellentétes nézeteik miatt. De mi van akkor, ha valójában nem is létezik konfliktus?

László Ervin és Anthony Peake feltárja egy új tudományos paradigma alapján, mely összhangban áll a tapasztalat alapú spiritualitással, hogy a tudat folyamatosan jelen van a kozmoszban, és létezhet egy élő szervezet nélkül is.

A szerzők megvizsgálják az egyre sokasodó tudományos bizonyítékokat, beleértve a halál közeli élményeket, a halál utáni kommunikációt, a reinkarnációt és a megváltozott állapotokban kapott neuroszenzoros információkat.

A könyvből megtudhatjuk, hogy él tovább a tudat a test halála után, mely lényegében azt jelenti, hogy nem vagyunk halandóak - akkor is létezünk, amikor fizikai létezésünk véget ért. Ezt pontosan a legújabb fizikai kutatásokat támasztják alá: a dolgok az időben és a térben alapvetően nem valósak, hanem egy rejtett dimenzió olyan megnyilatkozásai, ahol szuperhúrok, információs mezők és energiamátrixok formájában léteznek.

Bizonyítván, hogy a tudat a világegyetem alapja - és halhatatlan a kozmosz mélyebb és nem kézzelfogható birodalmában -, László Ervin és Anthony Peake feltárja: a tudat célja, hogy folyamatosan fejlődjön az élőlényekben.

László Ervin filozófus, író, klasszikus zongoraművész. Kétszer jelölték Nobel-díjra, a Budapest Club alapítója és elnöke. Jelenleg Toszkánában él.

Anthony Peake kutató, hét könyv írója, többek között a Making Sense of Near-Dearh Experiences (A halálközeli tapasztalatok értelme) c. könyv szerzője. Jelenleg az Egyesült Királyságban él.

*****

„Eme fontos és jól megírt könyv lapjain elsöprő bizonyíték támasztja alá a tudatosság fizikai halál utáni folytonosságát. A remek könyv elolvasását követően nyilvánvalónak tűnik, hogy mindig is közvetlen kapcsolatban álltunk egymással, hiszen örökkévaló tudatunk soha nem szűnik meg; kívül esik időn és téren. Így kénytelenek vagyunk újragondolni azt a bizonyítatlan hipotézist, miszerint az agy hozza létre az elmét. Melegen ajánlom.”
(Dr. Pim van Lommel, kardiológus, a Consciousness Beyond Life szerzője)
*
„Kétségtelenül ez a a halálközeli élmények, kísértetek, halál utáni és a médiumok által közvetített kommunikáció, az előző életek emlékei, és a reinkarnáció bizonyítékainak valaha is összeállított, legjobb gyűjteménye. László és Peake ügyesen szövik mindezt a tudat és teremtés – sokak által ákásának nevezett – mélyebb dimenzióiba, hogy lefektessék a lélek halhatatlanságának és az emberi tapasztalat célirányosságának elméletét. Valódi, megdönthetetlen bizonyítékok.”
(PMH Atwater L.H.D., a The Big Book of Near-Death Experiences, Near-Death Experiences: The Rest of the Story, Dying to Know You: Proof of God in the Near-Death Experience, és Children of the Fifth World szerzője.)
*
„A tudomány élvonalának elméletei végre találkoznak egy, a tudatosság fizikai halál utáni folytonosságát érintő, rendkívül meggyőző kutatással. Ennek eredménye A halhatatlan elme, ami úgy igázza le a tudományos materializmus zsákutcába került dogmáját, mint egyetlen más könyv sem, amelyet valaha is olvasni fog:”
(James O'Dea, az Institute of Noetic Sciences (IONS) elnöke, a Seva Alapítvány vezérigazgatója)
*
„László és Peake a kvantumfizikával kapcsolatos vitával párosítva ábrázolják a nem-lokális tudatosság igen meggyőző elméletét. Rendkívül lenyűgöző olvasmány, amely kiemeli, hogy épp egy nagyon izgalmas paradigmaváltáson megyünk keresztül.”
Penny Sartori, Ph.D., RGN, a The Wisdom of Near-Death Experiences szerzője)
*
„Új paradigmába lépünk be, ami a tudat, és annak az aggyal való kapcsolatának megértését érinti. A halhatatlan elmében László és Peake az agyon túli tudatosság tömör és világos áttekintését tárják elénk. A tudatosság-agy interakciók forradalmian új mechanizmusának a modern tudomány elvei, így a kvantumfizika és a húrelmélet alkalmazásával felfedező könyv a tudatosság jelenlegi paradigmaváltásának üdvözlendő új eleme, és rendkívül hasznos eszköz a tárgy iránt érdeklődők számára.”
(Dr. Manjir Samanta-Laughton, a Punk Science és a The Genius Groove szerzője)
*
TARTALOM:

Előszó: A nagy kérdés
• 1. rész
A bizonyítékok
Az agyon túli tudat
1. Halálközeli élmények
2. Kísértetek, halál utáni kommunikáció
3. Médium által közvetített kommunikáció
4. Instrumentális transzkommunikáció
5. Előző életekből származó emlékek
6. Reinkarnáció

• 2. rész
A tudomány
Kozmosz és tudatosság
7. A mély dimenzió újrafelfedezése
8. Tudatosság a kozmoszban

• 3. rész
A magyarázat
9. A tudatosság újratapasztalása: az ákása felidézése
10. A halál és azon túl: visszatérés az ákásába
Utószó Tudatos halhatatlanság: Egy új korszak hajnala
*
Függelék:
Külső forrásokból származó, egyetértő elképzelések
Végjegyzetek
Tárgymutató
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 12% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 4 500 Ft
Akciós bolti ár: 3 990 Ft
Őshonos állataink és termékeik, a hungarikumok Kovács Ferenc 3,990 Ft 3 591 Ft
Ellenségből Ellenzék FIDESZ Modor Ádám 3,000 Ft 2 700 Ft
Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk? Földes András 3,999 Ft 3 600 Ft
Kolbrin Biblia Arany László 9,990 Ft 8 991 Ft
Bethlen Gábor Rugonfalvi Kiss István 3,200 Ft 2 880 Ft
Tíz szál gyertya Fekete István 2,500 Ft 2 250 Ft
Gyümölcsnevek szótára Pelczéder Katalin 1,990 Ft 1 791 Ft
Boldogasszony nevében Színia Bodnár Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Kávé - csészével a világ körül Szuna Noémi 4,490 Ft 4 041 Ft
Szex és lájk és közösségi média Allison Havey és Deana Puccio 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^