Újdonság

Gyarmati G. Péter - A tér szemlélete, a dimenziók

A tér szemlélete, a dimenziók

Gyarmati G. Péter

Könyv
2017
145 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155789014
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gyarmati G. Péter - Nyereséges válság?
Gyarmati G. Péter - Some words about networks
Gyarmati G. Péter - Az idő nyomában
Gyarmati G. Péter - Informatikai elemek
Gyarmati G. Péter - A tér szemlélete, a dimenziók
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 440 Ft
A tudományos gondolat kifejlődésének alapfeltétele, hogy folyton és minél többen gondoljanak rá: a köztudat a tudományos fejlődés melegágya.
(Beke Manó)
*
1881-ben Michelson megpróbálta megmérni a Föld sebességét, feltételezte, hogy a tér abszolút, sikertelenül.

Helyette kiderült, hogy a tér nem abszolút, relatív, attól függ honnan nézzük. És még valami: létezik legnagyobb sebesség, az elektromágneses hullámé, a fényé. 1908 óta tudjuk, hogy nincs abszolút tér. Tehát mindenkinek van saját 3-dimenziós tere és 1-dimenziós ideje, és az csak reá tartozik...

*
Érdemes - az alábbi TARTALOM szerint - a szerzővel körüljárni ezt a világunk szemléletét adó tér-fogalmat, dimenzióit, tulajdonságait, érdekességeit, furcsaságait, amelyek egyben tudományos ismereteinket, és ugyanakkor annak korlátait is mutatják.

A tér-szemlélet, a dimenziók és a modern tér-elmélet iránya az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

BEVEZETÉS - A dolgok helye relatív - A tér-idő szemlélet megértése - Miről lesz szó?

• A dimenzió;
• A mérték;
• Az egy dimenzió;
• A két dimenzió;
• A koordináta-rendszer megalkotása:
Átszámítás a derékszögű és a polár koordináták között - Két pont távolsága derékszögű síkkoordináta rendszerben - Két pont távolsága polár síkkoordináta rendszerben - Koordináta transzformáció - Néhány két-dimenziós alkalmazási példa

• A három-dimenzió:
Henger-koordináta-rendszer - Két pont távolsága a térben - Koordináta transzformáció - Néhány három-dimenziós alkalmazási példa - A felület egyenlete - A vonal egyenlete - A görbe vonalú koordináta-rendszer

• Kiterjesztés n-dimenzióra;
• Speciális eset, a szférikus geometria;
• A dimenziók világa:
A térkép - A számítógép monitora - Adattárolás, adatkezelés - A szellem dimenziói - A társadalmi hálózatok - A multi-dimenzionalitás megértése - Fizikai pont dinamikus helyzete - A fizikai ponton túl

• Nem eukledeszi terek:
A tér absztrakciója - A valóság nem sík, csak mi egyszerűsítjük azzá - Itt vannak az új geometriák - Két pont távolsága

• További matematikai absztrakt terek;

FÜGGELÉK:
1. Gauss nem-euklideszi felfogása - A koordináta-rendszer posztulátuma és a metrikus geometria - Görbe vonalú koordináták - Gauss koordináták - Gauss nem-eukledeszi felfogása - A görbület közelebbről, avagy a Theorema egregium

2. A Haussdorff-dimenzió - A fogalom - A tapasztalat - A definíció - A fraktálok

FOGALOMTÁR - UTÓSZÓ - ÁBRA JEGYZÉK - FELHASZNÁLT IRODALOM
*
„Fontos, de lagalábbis célszerű ezekről a dolgokról tájékozódni a megértésen túl, esetleg az alkalmazásával is foglalkozni. Idősebbek feladata a tapasztalat, a tudás karbantartása és rendszerezése, valamint továbbadása a jövő generációja számára, a fiataloknak pedig ezen ismeretek megszerzésével felkészülni a staféta átvételére, mert övék a jövő.

Ez a könyv ezt a kettős célt igyekszik szolgálni. Tanulmányozzuk tehát, hogyan is néz ki ez a térszemlélet: mik a dimenziók, hová vezet a modern tér-elmélet.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 440 Ft
Veszteségből nyereség, vereségből győzelem Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években Szabó Csaba 2,900 Ft 2 610 Ft
Anyasors Hadas Krisztina 3,999 Ft 3 600 Ft
Beavatás a magyar észjárásba Czakó Gábor 2,750 Ft 2 475 Ft
Báró Eötvös József igéi Nagy Dorisz szerk. 1,990 Ft 1 791 Ft
Gyógyítás kódokkal Nonna Marakhovskaya - Valeria Ruzieva 3,500 Ft 3 150 Ft
Az alakulások Sánta György 2,500 Ft 2 250 Ft
Hogyan kell forradalmat csinálni? Csalog Zsolt - Heltai György 4,499 Ft 4 050 Ft
A Nagy Testvér figyel Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Kutyatartás, nevelés Veress István 2,350 Ft 2 115 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^