Újdonság

Gyarmati G. Péter - Az idő nyomában

Az idő nyomában

Gyarmati G. Péter

Könyv
2017
130 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155789007
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Gyarmati G. Péter - Some words about networks
Gyarmati G. Péter - Nyereséges válság?
Gyarmati G. Péter - A tér szemlélete, a dimenziók
Gyarmati G. Péter - Az idő nyomában
Gyarmati G. Péter - Informatikai elemek
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 440 Ft
• Mi az idő?
• Honnan származik?
• Isteni, vagy emberi eredetű?
• Létezett-e az ember születése előtt?
• Mikor kezdődött és meddig tart?
• Van-e legrövidebb idő és diszkrét, vagy folytonos?
• Hogyan mérjük, számláljuk?
• Nagy gondolkodóknak mi a véleménye az időről?

Számos ilyen és hasonló kérdést igyekszik ez a könyv körüljárni, segítséget, támogatást adni a megértéséhez.

Az idő természete a művészeteket is foglalkoztatja, létezését számos képzőművészeti és irodalmi mű fémjelzi. Igényünk szerint az idő sokféle lehet: rövid-hosszú, gyors-lassú, jó-rossz, pontos, ismétlődő, elmúló, várható, valódi, képzetes, stb. Segítségével rendbe tudjuk állítani az emlékeket, a mindennapjaink ügyeit, és képesek vagyunk a jövőt tervezni, befolyásolni.

Ez a könyv megpróbálja az idő csodáját áttekinteni, megmutatni az olvasó számára a sokoldalúságát, rugalmas használhatóságát: hiszen az a világunk egyik fontos dimenziója.

*
Érdemes a szerzővel - az alábbi TARTALOM szerint - körüljárni az idő különleges természetét, a naptártól kezdve, a tudományok időfelfogásán át, egészen az informatika világáig.

„Az Idő Nyomában” című ezen kiadvány tudományos igényességgel, de közérthető nyelven készült, Gyarmati Péter villamosmérnök, matematikus előadásaiból...
*
TARTALOM:

BEVEZETÉS
• Az idő fogalom keletkezése, a napóra és társai:
Történelmi áttekintés - A hagyományok tisztelete - Az órás mesterség - meghatározzuk az inga lengésidejét - Egységben az erő: a szabványok

• Naptár:
A Gergely naptár - Naptár érdekességek

• Az időegységekről;
• Gondolkodók az időről;
• Az idő válfajai:
Ciklikus idő - Lineáris idő - Teológiai idő - Pszichológiai idő - Kultúrtöténeti idő

• A mesterséges idő:
Értelmezés, forrás - Mértékegység, pontosság, egyenletesség, összehangolás - Definiáljuk az időt, a mérhető idő - A mérés problémái

• A mérhetetlen idő;
• Bibliai és geológiai idő;
• Biológiai idő:
A belső működés ritmusai - A napszakok ismerete - Az évek és az élővilág - A Hold befolyása - Az „egyciklus” - Magasabb rendű szimbiózis - Még magasabb rend és a hit - Az ember „befolyása”

• Az evolúció, mint idővonal;
• A fizika világa és az idő összetartozása:
A peripatetikus idők - A reneszánsz, a klasszikus fizika - Bajok vannak - Az idő irányáról - A fizikában is „eltűnik az idő”

• A matematika és az idő:
A mérések módja és célja - Egy gyakori példa: a lineáris, időfüggetlen rendszer - A megállapítás kiterjesztése általános esetre

• Az informatika és a számítástudomány:
A számítógép „saját ideje” - Egy alkalmazási példa - A tárolás technikája, avagy a múlt - Az adatok rögzítése, avagy a jelen - Modellek, tervezés, avagy a jövő - Támadások a „gép ellen” - Time management, időgazdálkodás

FÜGGELÉK:
Szent Ágoston az időről - Kitalált középkor: mi nem stimmel? - Does Time Have a Beginning or End?

UTÓSZÓ - ÁBRAJEGYZÉK - FELHASZNÁLT IRODALOM
*
A könyv nem törekszik teljességre, ez nem is lenne lehetséges. Forrása a szerző előadásai a Szentendre Szalonban, számos gimnázium Tudományos Önképző Köreiben (TÖK), konferenciákon és másutt...

„Lehetne ez a könyv egy sorozat eleme, amely a tehetségtámogatás céljait szolgálja, lehetne segédeszköz adott témákban való elmélyedéshez - természetesen középiskolai, általános műveltségi szintről van szó, de ajánlható magasabb képzettségi szinten is!” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 440 Ft
Tesla - Az elektromosság korának feltalálója W. Bernard Carlson - Princeton University 5,990 Ft 5 391 Ft
Visszatért - Trianon és a revízió Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Magyar-Orosz alapszótár Guszkova Antonyivna - H. Tóth István 1,990 Ft 1 791 Ft
Történelmünk központi titkai Grandpierre K. Endre 3,990 Ft 3 591 Ft
Madame Zoya, a lélek doktora Jude Deveraux 2,990 Ft 2 691 Ft
Magasabb világok titkai Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,300 Ft 2 970 Ft
Lelki evolúció V. kötet GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
Illik tudnom, mert magyar gyerek vagyok Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
A nagy misztériumok kulcsa Eliphas Lévi 2,500 Ft 2 250 Ft
Az ember fejlődésének célja Larisza Szeklitova Ludmila Sztrelnikova 3,300 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^