Filozófia

Kovács Dávid - Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon

Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon

Kovács Dávid

Könyv
LHarmattan kiadó, 2018
200 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634143215
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kovács Dávid - Szabó Dezső nemzetszemlélete
Kovács Dávid - Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon
Kovács Dávid - Szabó Dezső nemzetszemlélete
Kovács Dávid - Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon
Kovács Dávid - Szabó Dezső nemzetszemlélete
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 490 Ft
Az ebben a könyvben szereplő eszmetörténeti tanulmányok a 20. századi magyar történelemben jelentős szerepet játszó politikai-szellemi irányzatok, illetve azok meghatározó képviselőinek, tollforgatóinak a nemzet mibenlétére vonatkozó gondolatait, vagyis nemzetfelfogását, valamint ettől elválaszthatatlanul a nemzeti múltat érintő értelmezéseit vizsgálják.

Az írások többek között:
Szabó Ervin, Jászi Oszkár, Szabó Dezső, Szekfű Gyula, Hóman Bálint, Klebelsberg Kunó, Révai József témához kapcsolódó elgondolásait rekonstruálják és mutatják be.

Mindegyik írás központi kérdése a nemzeti identitás, a nemzeti eszme, valamint a múltból kialakult kép, vagyis a történelemszemlélet kapcsolata...

*
A „Nemzetfelfogás és Történelemszemlélet a 20. Századi Magyarországon” című ezen kiadványt - az alábbi TARTALOM szerint - a közösség határaira, vagyis a nemzetfogalomra, a nemzeti jellegre, a közösség sorskérdéseire és feladataira, valamint a közös történelmi múltra vonatkozó gondolatokat, elképzeléseket megismerni, elemezni és értékelni, át- és továbbgondolni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• A nemzeti kérdés a szociáldemokraták gondolatvilágában a századelőn;
Jászi Oszkár és a „hazafiság újrakeresztelése”;
Szabó Dezső történelemszemlélete és a függetlenségi-protestáns hagyomány;
Szabó Dezső és Szekfű Gyula magyarságszemléletének párhuzamai az 1920-as években;
Hóman Bálint nemzetről formált gondolatainak helye a korszak nemzetszemléleti irányai között;
• Közös hagyomány és érdekegyesítés. Klebelsberg Kunó reformkonzervatív nemzetkoncepciója;
• „A nemzeti függetlenség igazi harcosai”. A KMP nemzeti retorikájának háttere;
• „A hagyomány mint fegyver”. Révai József történelemszemlélete;
• „A nemzeti eszme igazi hordozói”. A nemzeti eszme a KMP ideológiájában (1936-1939);
• A kádári politika és a nemzeti identitás. A viszonyrendszer értelmezései;
• A tanulmányok első megjelenésének helye;
FELHASZNÁLT IRODALOM A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 490 Ft
A fejedelmek kormányzásáról Aquinói Szent Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
Az ember rejtélyéről Rudolf Steiner 2,700 Ft 2 430 Ft
Angyalok között Berente Ági 1,800 Ft 1 620 Ft
Elfuserált rendszerváltás Náray Szabó Gábor 2,400 Ft 2 160 Ft
A magyar díszítő motívumokról dr. Pekár Károly 1,750 Ft 1 575 Ft
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen Otto Rahn 6,000 Ft 5 400 Ft
A kém - A Rajk-per titkos amerikai koronatanúja Kati Marton 3,490 Ft 3 141 Ft
Háború béke idején Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) 2,990 Ft 2 691 Ft
A harmadik út küzdelme Salamon Konrád 3,700 Ft 3 330 Ft
A szeretetkód Alexander Loyd 3,750 Ft 3 375 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^