Filozófia

Kovács Dávid - Szabó Dezső nemzetszemlélete

Szabó Dezső nemzetszemlélete

Kovács Dávid

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
208 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257506
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kovács Dávid - Szabó Dezső nemzetszemlélete
Kovács Dávid - Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon
Kovács Dávid - Szabó Dezső nemzetszemlélete
Kovács Dávid - Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon
Kovács Dávid - Szabó Dezső nemzetszemlélete
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Részlet a BEVEZETÉS-ből:
Szabó Dezső hatni akart. Nem csak a számára kiszabott életben, de a „síron túl is”. Azt vallotta, hogy a szükségszerű halál kínzó tudatával szemben a kor emberének Isten és a „halhatatlanság régi metafizikai hite” nem adhat megnyugvást, nem nyújthat „asylumot”. Kárpótlásként azonban adva van számára a „halhatatlanságnak egy másik gyönyörű lehetősége: a földi halhatatlanság”.

Eszerint az ember tetteivel, alkotásaival olyan hatást gyakorolhat a világra, amely túlnő az életén...”
*
Az ezen könyv alapjául szolgáló Phd disszertáció az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola Művelődéstörténeti Programjának keretében készült el. A kutatás fontos eredményeként a disszertáció kimutatta, hogy az 1910-es évek első két harmadában a Szabó Dezső-i világkép lényegi vonását az jelentette, hogy az emberi egzisztencia alapkérdéseire adható válaszok az emberiséggel azonosított „közösséghez” kapcsolódtak: a közösség akarata az igazság forrásaként, a közösség érdekében mozduló tett az etikus élet alapjaként, a közösség emlékezetében megőrzött élet a „halhatatlanság” egyetlen módjaként jelent meg...

Az író világképének ezen összetevői az után is megmaradtak, hogy az író szemében - „Az elsodort falu” megírásához kapcsolhatóan - már nem az emberiség, hanem a magyarság töltötte be a par ex cellence közösség szerepét. Úgy is fogalmazhatunk, hogy Szabó Dezső eszmevilágában a közösség „egyénmegváltó” szerepe változatlanul tovább él, azonban a Szabó Dezső-i Utópia polgárainak köre, vagyis a „közösség” az egész emberiségről a magyarságra szűkült le.

A munka másik fontos eredménye, hogy a „hatástörténeti hatás” ellenében kimutatta: Szabó Dezsőnek a háború előtti, a nemzeti kérdés kapcsán megfogalmazott gondolatai a korabeli szociáldemokrata, polgári radikális elképzelések koordináta-rendszerében helyezhetők el.

A világképelemzéssel, valamint Szabó Dezső háború előtti gondolatainak fenti pozicionálásával Szabó Dezsőnek a magyarság mibenlétére vonatkozó két háború közötti elgondolásai is más megvilágításba kerültek. Az elemzéssel elsősorban az író nemzetfogalmáról, valamint múltszemléletéről sikerült a szakirodalomban szereplőnél összetettebb, árnyaltabb képet kapnunk.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS

• 1. A téma és megközelítésének szempontjai;
• 2. Elidegenedés és utópizmus;
- A közösség szerepe Szabó Dezső világképében;

• 3. Közösségi identitás az emberiség jegyében:
- 3.1. Nemzet, nemzeti kötődés, hazafiság;
- 3.2. Nemzeti önkép és múltszemlélet;
- 3.3. Nemzetállam - világállam;
- 3.4. Irodalom és közösség;
- 3.5. Az emberiségtől a magyarság felé;

• 4. Közösségi identitás a magyarság jegyében;
- 4.1. Magyarságkép és nemzetkarakterológia Szabó Dezső írásaiban;
- 4.2. Szabó Dezső magyarság és nemzet-fogalma;
- 4.3. Állam és nemzet;
- 4.4. A magyarság hivatása: Kelet-Európa;
- 4.5. Szabó Dezső múltszemlélete;

ÖSSZEGZÉS, JEGYZETEK, FELHASZNÁLT IRODALOM;
*
SZABÓ DEZSŐ (Kolozsvár, 1879. június 10. – Budapest, 1945. január 13.) magyar író, kritikus, publicista. A két világháború közötti magyar irodalom nagy hatású képviselője.

Kisnemesi tisztviselőcsalád tizedik gyermeke volt. A kolozsvári református gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti egyetemen folytatta tanulmányait magyar–francia szakon. Kiemelkedő tehetsége révén bekerült az Eötvös József Collegiumba, ahol kapcsolatba került Kodály Zoltánnal, Horváth Jánossal és Szekfű Gyulával. Egyetemi évei alatt finnugor nyelvészettel is foglalkozott.

Első novellái a Nyugatban jelentek meg. Személyesen élte meg a Tanácsköztársaság és a proletárdiktatúra időszakát. Bajcsy-Zsilinszky Endrével lapot szerkesztett Előörs címmel, a lapban „fajvédő” hangnemben írtak. Az antiszemitizmus és a németellenesség mellett Szabó Dezső harcos ellensége volt a katolicizmusnak is. A német megszállást és a nyilasuralom terrorját egyaránt elítélte.

Budapesten, az ostrom idején a Rákóczi téri lakása óvóhelyén hatvanöt évesen hunyt el. Éhségtől is legyöngült szervezetét könnyen ragadta magával a halál.

*
A „Szabó Dezső Nemzetszemlélete” című ezen kiadványt Szabó Dezső életművében a közösségi identitás változatai iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A Harmadik Birodalom Papp Gábor - Győrffy Iván - Litván Dániel (szerk.) 4,990 Ft 4 491 Ft
A bennünk kódolt jövő F. Galló Béla 2,950 Ft 2 655 Ft
Az igazi egészség 10 titka Adam J. Jackson 2,345 Ft 2 111 Ft
Szabadság, Egyenlőség, Testvériség James Fitzjames Stephen 3,990 Ft 3 591 Ft
Nagy-Románia megteremtése 1866-1920 Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
„Pogány” teológia Bíró Lajos 5,500 Ft 4 950 Ft
Nemzeti olvasókönyv ANTIKVÁR Lukácsy Sándor szerk. 2,990 Ft 2 691 Ft
Elhallgatott közép-ázsiai nyelvrokonaink Marácz László 3,800 Ft 3 420 Ft
Egy keserédes történet Bertalan Péter 2,000 Ft 1 800 Ft
Egy hét a városban Magyarósi Csaba - Szűcs Ádám 3,699 Ft 3 330 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^