Újdonság

Orbán Árpád - Nimrud király népe

Nimrud király népe

Orbán Árpád

A magyarok őstörténete

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2018
106 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155797057
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Orbán Árpád - Nimrud király népe
Orbán Árpád - Nimrud király népe
Orbán Árpád - Nimrud király népe
Orbán Árpád - Nimrud király népe
Orbán Árpád - Nimrud király népe
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
A kiadás az alábbi mű felhasználásával készült:
Orbán Árpád: Nimrud Király Népe - A Magyarok Őstörténete - A Székelyek Eredete, 1928.
*
Dicsőséges felemelkedés az osztályrésze azoknak a nemzeteknek, melyek az ősök tengernyi véráldozatával megszentelt tanulságok szerint élnek.

Átkozottak azok az unokák, akik az ősapák áldozatos életével nyújtott tanulságokat nem igyekeznek a legmesszebbmenően hasznosítani nemzetük életében, hanem az ősök könnyével és vérével megírt útmutatásokat semmibe véve, vak önzésük szerint élnek és ismételten elősegítik, vagy lehetővé teszik azt, hogy a nemzet életében megismétlődjenek ugyanazok a hibák és nyavalyák, amelyek már egy ízben súlyos zavarokat idéztek elő, vagy romlásba döntötték a nemzetet”.

*
A „Nimrud Király Népe” című ezen kiadványt az őstörténet iránt az alábbi TARTALOM szerint érdeklődő olvasóinknak ajánljuk:
*
TARTALOM:

• Nimrud király népe;
• A magyarok őstörténete;
ELŐSZÓ

• Nimrud király népe - A magyarok őstörténete;
• Új nyomok a magyarok őseinek felkutatásánál;
• A szumir nép története;
• A turáni népek elhelyezkedése az őshazában;
• A különböző turáni népek kialakulása;
• A szittya nép története;
• Az ugur, ogur, hunugur, és más „gur” nevű népek, valamint a szabir nép megjelenése a Káspi-tó környékén;
• A székelyek története - A magyarok honfoglalása;
• Bizonyítékok a szittya-szumir-magyar nép azonosságára;
• Szumirok-ugurok-székelyek;

II. rész
• A szumir ősök gazdasági és politikai élete;
• A szumir gazdasági és politikai élet leírása;
• A szumirföldi kapitalizmus:

Ajánljuk mellé:
Nimród, a hun-magyarok őse
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája
Nimród gyűrűje és Piliscsillag, Napcsillag a két könyv együtt kedvezőbben
Magyar ősmesék
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 900 Ft
A földönkívüliek Arany László 5,990 Ft 5 391 Ft
MANI Gyöngyhimnuszok Kelet krisztusa Nyugat Buddhája Francois Favre 7,990 Ft 7 191 Ft
A sikeres élet titka Karl Weinfurter 1,450 Ft 1 305 Ft
Az Emberi DNS Tizenkét Rétege Kryon 2,900 Ft 2 610 Ft
Baráthosi összes turáni könyve I-II. Baráthosi Balogh Benedek 16,990 Ft 15 291 Ft
Leleplező - 2019. XXI./II Leleplező folyóirat 1,990 Ft 1 791 Ft
Magyar szókincstár Kiss Gábor 6,500 Ft 5 850 Ft
Nagypapa a bőröndben Lezsák Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Perceg a szú Kosáryné Réz Lola 3,000 Ft 2 700 Ft
A dzsungel könyve Rudyard Kipling 3,499 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^