Újdonság

Marton Veronika - Nimród, a hun-magyarok őse

Nimród, a hun-magyarok őse

Marton Veronika

KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
2017
180 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Marton Veronika - A sumir kultúra története
Marton Veronika - A somogyi rovásírásos kövek
Marton Veronika - I. András király korabeli imák
Marton Veronika - A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói
Marton Veronika - Magyarország a kereszt árnyékában
Könyv 10% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 3 300 Ft
Akciós bolti ár: 2 990 Ft
„A Biblia kurtán-furcsán elintézi Khúsfia Nimródot, a hunok és a magyarok ősatyját, holott az életútja messze túlmutat az Ószövetségen. A Vízözön előtti hatalmas Kusita Birodalom istenkirályainak utódjaként a víz szétválasztotta Birodalom ázsiai részének első királya lett. Kiváló hadvezér, Birodalomalapító volt. Több közel-keleti nép hagyománya első uralkodójaként tiszteli. Az ókori írók Nimródról szóló írásaiból kevés maradt meg, ám e töredékek fényt deríthetnek népünk történelmének mitológiába burkolt hajnalára...”
*
Részlet a kötetből:

A XIX. században az erdélyi Szászvárosban élő Torma Zsófiának, Torma József régész leányának különös szokása volt. A környékbeli falusiaktól megvásárolta a Maros partján talált vízmosta cserépdarabokat, kövecskéket. A legtöbb lelet a lakhelyétől néhány km-re Tordos falucska közelében került elő.

1875-ben Torma Zsófia, az első magyar régésznő Rómer Flóris biztatására kezdte a tordosi őskori telepet feltárni. Észrevette, hogy az edény- és szobrocskatöredékek formája, kiképzése, vonalas jelei igencsak hasonlóak a mezopotámiai Djemdet-Nasr műveltség leletein levő jelekhez.

Időtálló felfedezése bejárta a világot: „Tordos leletein akkor felismerém Babylon-Chaldea kulturelemeiből keletkezett, s az egyiptomi művészettel együtt Syriában tovább fejlődött azon művelődést, a mely hasonló volt Trója thrákjainak kulturájával, s amelyet Dáciában meg nem előzött az eddigi, a régészek által ismert gall-kelta, pelásg-görög, etrusk-római kultúra…”

„Babylon ős népe – ékírásos feliratai szerint – a turáni fajhoz tartozó sumer-akkád nép volt.”
A levelezéséből kiderült, e véleményével az amerikai Sayce, Haverfield, továbbá a német Schliemann, Trója feltárója is egyetértett.

Nagy-Magyarország területén, azaz a mai Romániában feltárt tordosi őstelep jelentősége oly nagy, hogy nem lehetett teljes mértékben besuvasztani a Duna szerbiai oldalán 1908-ban felfedezett Vinca-műveltségbe; egyrészt azért, mert a tordosi őstelep feltárása 1875-ben kezdődött, másrészt egyenes folytatása a kis-Magyarországon feltárt kb. 8-9 ezer éves Körös-műveltségnek. Az egyöntetűség és az egymásba való átfolyás miatt az egész műveltségkört a magyar régészet szinte mindmáig Bánáti műveltségnek nevezi.

Ezt az elnevezést a nemzetközi szakma nem vette át, hanem Colin Renfrew szóhasználatát követve a romános-szerbes „Vinca-, illetve a Vinca-Tordos kultúra” megnevezést tette általánossá.

„Trianon ezúttal is éreztette hatását. A brit akadémikus hangja hangosabbnak bizonyult, mint Magyarország összes régészéé. Így a Tisza, a Körös és a Bánáti, azaz minden Magyarországra utaló elnevezés belesüllyesztetett a Vinca-műveltségbe...

*
A „Nimród, a Hun-Magyarok Őse” című ezen kiadványt a magyarság őstörténete iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely a „hivatalos történettudomány szerint a távoli homályba vész, és amelynek az ellenkezőjét ebben a könyvben nemzetközi és hazai, ókori és középkori írók, régészek egyaránt bizonyítják”.

(Ugyanis „egészen a vízözönig visszanyúló történetből kiderül, hogy a magyarság a hunokkal, avarokkal, kunokkal együtt ősrégi nagy és megbecsült, csodált és irigyelt nemzet megfogyatkozott maradványa. Ha nem kap történelmi éltetést, hervadó virágként elhal, és a helyét földidegen gyom veszi át, éltetést pedig csak a múltjából kaphat, hiszen a múltban rejtezik a jövő!”)
*
TARTALOM:

BEVEZETÉS
I. Nimród az ŐSATYA:
Nincs új a nap alatt - Nimród származása - Hol volt, hol nem volt Bábel tornya? - Nimród, a toronyépítő és az asszony, Ankisza - Hogyan lett Nimródból Orion?

II. A Föld népe mindig marad:
Előhang - Melyik az igazi ősünk? - A Fruska Gora-i sárkánygyík - Mezopotámia felé... - A Duna-táj őskori műveltségei - Ember a Kárpát-medencében - A magyarság hazája a Kárpát-medence - Tordostól Tatárlakáig
ZÁRSZÓ

MELLÉKLET:
Tárgymutató - Képjegyzék - Személy- és istennevek jegyzéke - Szakkifejezések jegyzéke - Felhasznált irodalom - A Szerző eddig megjelent munkái - A szerző előadásainak jegyzéke
*
Kiemelten ajánljuk hozzá:

A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
A Hattyú csillagkép kulcsa
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Újabb magyar ősmesék
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági nap
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában
Atilla Kódex
A megtalált kapcsolat
Baráthosi összes turáni könyve I-II.

Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Trianon és a harmadik világháború
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
Ősmagyar hagyományaink
A magyarság igaz őstörténelme
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Magyarország a kereszt árnyékában
Hol rejtőznek a magyar táltosok?
Világkatasztrófák
A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói
A somogyi rovásírásos kövek
A sumir kultúra története
Az ékírás története
A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek
I. András király korabeli imák
A Káldeai teremtés-mítosz
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 3 300 Ft
Akciós bolti ár: 2 990 Ft
A Haza Szeretet Üzenetei Bába József 2,990 Ft 2 691 Ft
A magyarok Istenének elrablása Grandpierre K. Endre 2,500 Ft 2 250 Ft
Esti Esterházy Péter 3,490 Ft 3 141 Ft
Építmények alapozásának világtörténete Farkas József 4,990 Ft 4 491 Ft
A hun lovastemetkezések Érdy Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
A Boszniai Piramisok és a világ elveszett piramisainak vizsgálata Dr. Sam Osmanagich Ph.D 6,990 Ft 6 291 Ft
Az ékírástól a rovásírásig I. kötet Fehérné Walter Anna 4,500 Ft 4 050 Ft
Mi magyarok Ferdinandy Mihály 3,400 Ft 3 060 Ft
Csak álltunk és sírtunk Simon Attila szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
Bibliai eredetű utónevek Bolla Zsuzsanna 1,680 Ft 1 512 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^