Nimród, a hun-magyarok őse-Marton Veronika-Könyv-Marton Veronika-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Marton Veronika - Nimród, a hun-magyarok őse

Nimród, a hun-magyarok őse

Marton Veronika

KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Marton Veronika kiadó, 2017
180 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Bolti ár: 4 990 Ft
Megtakarítás: 5%
Online ár: 4 741 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

„A Biblia kurtán-furcsán elintézi Khúsfia Nimródot, a hunok és a magyarok ősatyját, holott az életútja messze túlmutat az Ószövetségen. A Vízözön előtti hatalmas Kusita Birodalom istenkirályainak utódjaként a víz szétválasztotta Birodalom ázsiai részének első királya lett. Kiváló hadvezér, Birodalomalapító volt. Több közel-keleti nép hagyománya első uralkodójaként tiszteli. Az ókori írók Nimródról szóló írásaiból kevés maradt meg, ám e töredékek fényt deríthetnek népünk történelmének mitológiába burkolt hajnalára...” A magyarság őstörténete iránt érdeklődőknek ajánlott, amely a „hivatalos történettudomány szerint a távoli homályba vész... Ugyanis „egészen a vízözönig visszanyúló történetből kiderül, hogy a magyarság a hunokkal, avarokkal, kunokkal együtt ősrégi nagy és megbecsült, csodált és irigyelt nemzet megfogyatkozott maradványa... Éltetést csak a múltjából kaphat, hiszen a múltban rejtezik a jövő!”

„A Biblia kurtán-furcsán elintézi Khúsfia Nimródot, a hunok és a magyarok ősatyját, holott az életútja messze túlmutat az Ószövetségen. A Vízözön előtti hatalmas Kusita Birodalom istenkirályainak utódjaként a víz szétválasztotta Birodalom ázsiai részének első királya lett. Kiváló hadvezér, Birodalomalapító volt. Több közel-keleti nép hagyománya első uralkodójaként tiszteli. Az ókori írók Nimródról szóló írásaiból kevés maradt meg, ám e töredékek fényt deríthetnek népünk történelmének mitológiába burkolt hajnalára...”
*
Részlet a kötetből:

A XIX. században az erdélyi Szászvárosban élő Torma Zsófiának, Torma József régész leányának különös szokása volt. A környékbeli falusiaktól megvásárolta a Maros partján talált vízmosta cserépdarabokat, kövecskéket. A legtöbb lelet a lakhelyétől néhány km-re Tordos falucska közelében került elő.

1875-ben Torma Zsófia, az első magyar régésznő Rómer Flóris biztatására kezdte a tordosi őskori telepet feltárni. Észrevette, hogy az edény- és szobrocskatöredékek formája, kiképzése, vonalas jelei igencsak hasonlóak a mezopotámiai Djemdet-Nasr műveltség leletein levő jelekhez.

Időtálló felfedezése bejárta a világot: „Tordos leletein akkor felismerém Babylon-Chaldea kulturelemeiből keletkezett, s az egyiptomi művészettel együtt Syriában tovább fejlődött azon művelődést, a mely hasonló volt Trója thrákjainak kulturájával, s amelyet Dáciában meg nem előzött az eddigi, a régészek által ismert gall-kelta, pelásg-görög, etrusk-római kultúra…”

„Babylon ős népe – ékírásos feliratai szerint – a turáni fajhoz tartozó sumer-akkád nép volt.”
A levelezéséből kiderült, e véleményével az amerikai Sayce, Haverfield, továbbá a német Schliemann, Trója feltárója is egyetértett.

Nagy-Magyarország területén, azaz a mai Romániában feltárt tordosi őstelep jelentősége oly nagy, hogy nem lehetett teljes mértékben besuvasztani a Duna szerbiai oldalán 1908-ban felfedezett Vinca-műveltségbe; egyrészt azért, mert a tordosi őstelep feltárása 1875-ben kezdődött, másrészt egyenes folytatása a kis-Magyarországon feltárt kb. 8-9 ezer éves Körös-műveltségnek. Az egyöntetűség és az egymásba való átfolyás miatt az egész műveltségkört a magyar régészet szinte mindmáig Bánáti műveltségnek nevezi.

Ezt az elnevezést a nemzetközi szakma nem vette át, hanem Colin Renfrew szóhasználatát követve a romános-szerbes „Vinca-, illetve a Vinca-Tordos kultúra” megnevezést tette általánossá.

„Trianon ezúttal is éreztette hatását. A brit akadémikus hangja hangosabbnak bizonyult, mint Magyarország összes régészéé. Így a Tisza, a Körös és a Bánáti, azaz minden Magyarországra utaló elnevezés belesüllyesztetett a Vinca-műveltségbe...

*
A „Nimród, a Hun-Magyarok Őse” című eme kiadványt a magyarság őstörténete iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely a „hivatalos történettudomány szerint a távoli homályba vész, és amelynek az ellenkezőjét ebben a könyvben nemzetközi és hazai, ókori és középkori írók, régészek egyaránt bizonyítják”.

(Ugyanis „egészen a vízözönig visszanyúló történetből kiderül, hogy a magyarság a hunokkal, avarokkal, kunokkal együtt ősrégi nagy és megbecsült, csodált és irigyelt nemzet megfogyatkozott maradványa. Ha nem kap történelmi éltetést, hervadó virágként elhal, és a helyét földidegen gyom veszi át, éltetést pedig csak a múltjából kaphat, hiszen a múltban rejtezik a jövő!”)
*
TARTALOM:

BEVEZETÉS
I. Nimród az ŐSATYA:
Nincs új a nap alatt - Nimród származása - Hol volt, hol nem volt Bábel tornya? - Nimród, a toronyépítő és az asszony, Ankisza - Hogyan lett Nimródból Orion?

II. A Föld népe mindig marad:
Előhang - Melyik az igazi ősünk? - A Fruska Gora-i sárkánygyík - Mezopotámia felé... - A Duna-táj őskori műveltségei - Ember a Kárpát-medencében - A magyarság hazája a Kárpát-medence - Tordostól Tatárlakáig
ZÁRSZÓ

MELLÉKLET:
Tárgymutató - Képjegyzék - Személy- és istennevek jegyzéke - Szakkifejezések jegyzéke - Felhasznált irodalom - A Szerző eddig megjelent munkái - A szerző előadásainak jegyzéke
*
Kiemelten ajánljuk hozzá:

A magyar ősvallás és őstörténet elhallgatott összefüggései
A Hattyú csillagkép kulcsa
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben!
Újabb magyar ősmesék
Az ember isteni dimenziója - A túlvilági nap
Jézus Krisztus Vízöntő Evangéliuma - Jézus Indiában
Atilla Kódex
A megtalált kapcsolat
Baráthosi összes turáni könyve I-II.

Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Trianon és a harmadik világháború
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték
Ősmagyar hagyományaink
A magyarság igaz őstörténelme
Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Magyarország a kereszt árnyékában
Hol rejtőznek a magyar táltosok?
Világkatasztrófák
A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói
A somogyi rovásírásos kövek
A sumir kultúra története
Az ékírás története
A napkeleti pecsétnyomók és pecséthengerek
I. András király korabeli imák
A Káldeai teremtés-mítosz
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés