Újdonság

Máthé Áron szerk. - Tudják már a kisgyerekek is

Tudják már a kisgyerekek is

Máthé Áron szerk.

Tanulmányok a proletárdiktatúra ideológiai és kultúrális alapjainak megteremtéséről

Könyv
Nemzeti Emlékezet Bizottsága kiadó, 2017
456 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155656149
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Máthé Áron szerk. - Tudják már a kisgyerekek is
Máthé Áron szerk. - Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos büntett ne legyen büntethető
Máthé Áron szerk. - Tudják már a kisgyerekek is
Máthé Áron szerk. - Az nem lehet ugyanis, hogy súlyos büntett ne legyen büntethető
Máthé Áron szerk. - Tudják már a kisgyerekek is
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Kádár János 1969-ben, országgyűlési képviselői beszámolója során, a Láng Gépgyárban rendezett gyűlésen a következőket mondta:

„Meg kell értetni mindenkivel - különösen a fiatalokkal -, hogy a legszebb emberi cél a szocializmus, a kommunizmus”.

Kijelentése voltaképpen nemcsak a kiteljesedett kádárizmus, hanem az egész kommunista diktatúra időszakának mottójául szolgálhatna, ami a hatalomgyakorlás másodlagos területeit illeti. A magyar emberek ugyanakkor nem voltak elég fogékonyak erre a vízióra, emiatt 1945-től egészen a diktatúra bukásáig az élet minden szegmensére kiterjedt az ideológiai indoktrináció.

Ennek intézményes és ad hoc formái egyaránt tapasztalhatók voltak. Bár minősége, mennyisége és eszközei különböztek a rendszer egyes szakaszaiban, mégiscsak volt egyfajta állandóság, részben a mondanivaló, részben pedig a célok tekintetében. Ahogyan azt szintén Kádár fogalmazta meg, még 1957-ben:

„Nálunk minden hatéves gyerek tudja azt, hogy proletárdiktatúra van. Azt is tudják, már a kisgyerekek is, hogy a proletárdiktatúrát a párt irányítja, vezeti, testesíti meg”.

Nem véletlen tehát, hogy e magabiztos kinyilatkoztatás egy részletét választották címül a Nemzeti Emlékezet Bizottsága kulturális munkacsoportja most közrebocsátott (2017) ezen tanulmánykötetének, amely egyfajta jelentés a kommunista hatalombirtoklás módszereiről.

A könyv egyes írásai látszólag egymástól eltérő területekkel foglalkoznak, mint a történelemszemlélet, a sportirányítás átalakítása, az agitprop újjáépítése, az egyetemi marxizmus-leninizmus-oktatás, illetve a magyar cigányság problémáinak kezelése. Valójában ezek ugyanannak a sokágú hatalmi befolyásolásnak a részei voltak, s a magyar társadalom egy-egy szeletének ellenőrzésére, irányítására szolgáltak.

*
A „Tudják Már a Kisgyerekek Is” című ezen kiadványt a közelmúlt történelme iránt érdeklődő, az alábbi TARTALOM szerinti tanulmányokat megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk.
*
TARTALOM:

Kovács Dávid: A kommunista hagyománypolitika kezdetei Magyarországon (Ideológia és hagyományértelmezés viszonya a KMP politikájában /1936-1939/);

Rigó Balázs: Egészpályás letámadás (Kommunista hatalomátvétel a magyar sportban /1945-1948/);

Mirák Katalin: Kezdetben... (Agitáció és poropagandamunka a Kádár-korszak első hónapjaiban /1956 november-1957 június/)

Zsebők Csaba: „Helytartóságok” a felsőoktatásban (Jelentések és határozatok az egyetemi és főiskolai marxizmus-leninizmus oktatásáról);

Forgács István: Kádár népe a valóságban (Betekintés a cigányok mindennapi életébe a szocializmusban); A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
A Fénymunkás I-II. Sahvanna Arienta 6,500 Ft 5 850 Ft
Társadalmi viselkedéstan II. kötet Viselkedjünk, emberek... Drexlerné Stanchich Ilona 1,800 Ft 1 620 Ft
Csinszka, a halandó múzsa Rockenbauer Zoltán 3,990 Ft 3 591 Ft
Az állameszme kritikusa Gaucsík István 2,990 Ft 2 691 Ft
A gerinc mindig maradjon egyenes! Takler Ferenc 1,500 Ft 1 350 Ft
Diktatúra helyett összefogás! bikafalvi Máthé László 980 Ft 882 Ft
Az ősi küldött Tormay Cécile 3,200 Ft 2 880 Ft
A családnév-változtatások történetei időben, térben, társadalomban Farkas Tamás - Kozma István 3,800 Ft 3 420 Ft
Sport és jóga Selvarajan Yesudian Haich Erzsébet 2,990 Ft 2 691 Ft
Legyen tehát harc - Kossuth Lajos füveskönyve Kossuth Lajos 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^