Újdonság

Rockenbauer Zoltán - Csinszka, a halandó múzsa

Csinszka, a halandó múzsa

Rockenbauer Zoltán

Ady özvegye, Babits szerelme, Márffy hitvese

Könyv
Noran Libro kiadó, 2017
464 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155761201
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rockenbauer Zoltán - Csinszka, a halandó múzsa
Rockenbauer Zoltán - Csinszka, a halandó múzsa
Rockenbauer Zoltán - Csinszka, a halandó múzsa
Rockenbauer Zoltán - Csinszka, a halandó múzsa
Rockenbauer Zoltán - Csinszka, a halandó múzsa
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
2., javított, bővített kiadás. A 2009-es első megjelenés óta jelentősen szaporodó további információk arra sarkallták a Szerzőt, hogy a 2. kiadás számára a szöveget némileg átdolgozza, ahol szükséges, pontosítsa, illetve bővítse. A képanyag is módosult, belekerültek eddig ismeretlen, publikálatlan rajzok, fényképek, és festmények színes reprodukciói is...
*
Ez ​a történet temetéstől temetésig tart: Ady ravatalától Csinszka koporsójáig. Az előzményekkel és az utózöngékkel csak annyiban foglalkozom, amennyiben ez feltétlenül szükséges. Nem mesélek el tehát mindent elölről.

Boncza Berta személyisége, férfiakra gyakorolt varázsa a maga sokrétűségében nem érthető meg élettörténetének második fele nélkül.

A Csinszka-aktát azonban még most sem lehet lezárni. Az első kiadás megjelenése óta sok minden került nyilvánosságra a fiókok és archívumok mélyéről”.
(Rockenbauer Zoltán)

Az első kiadás kritikáiból:

„A halandó múzsa elsőrangú szakmunka, és olvasmányos, regényes mű is egyben, többek között azon női praktikáknak köszönhetően, amelyeket az e lapokon újraelevenedő híres nőalakok választottjaik érdekében és riválisaik ellenében bevetettek.”
(Tarján Tamás) /kultura.hu/
*
„Az életutat a fellelhető gazdag forrásanyag, az ellentmondó emlékezések alapján rekonstruáló szerző gondosan ügyel arra, hogy a legvitatottabb kérdésekben objektív maradjon, de a könyv egészét áthatja a Csinszka ellentmondásos lénye iránti szeretet.”
(Osztovits Ágnes) /Heti Válasz/
*
„A Csinszka által előhívott kérdéskörök közül talán legérdekesebb a Rockenbauer könyvében újra és újra felbukkanó szerepjáték: Csinszka, aki még halálában is smink mögé rejtette »igazi arcát«…”
(Szilágyi Zsófia) /Alföld/
*
„A halandó múzsához hasonló, átfogó életrajzi kötet eddig még nem jelent meg, s ha alaposan tanulmányozzuk Rockenbauer Zoltán könyvét, akkor elmondhatjuk, hogy e kivételes személyiséghez méltó összefoglaló pályakép született, melynek konklúziója: »Csinszak ihlető forrás volt, múzsa maradt halálában is«.”
(Gajdó Ágnes) /Élet és Irodalom/

*
A „Csinszka, a Halandó Múzsa” című ezen kiadványt a múzsaszerep mibenléte iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, különös tekintettel az olyan asszonyok, köztük Csinszka személyiségére, akik a bennük meglévő művészi hajlamot nem, vagy csak igen csekély mértékben fordítják alkotásra, ám „isteni adottságuk van arra, hogy különféle művészi ágakban tevékeny férfiakat kiemelkedő kulturális teljesítményekre ösztönözzenek”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
A magyar október + DVD MELLÉKLET 3,400 Ft 3 060 Ft
Inkább boldog Adam Silvera 2,990 Ft 2 691 Ft
A hálózatok tudománya Barabási Albert László 8,999 Ft 8 100 Ft
Katolikus költők antológiája Rónay László 3,950 Ft 3 555 Ft
Trianon, honvédség, háború, sport Szakály Sándor 2,790 Ft 2 511 Ft
Az elfelejtett légió Gáti Vilmos 2,990 Ft 2 691 Ft
A missziótól a mártírságig Lynley Smith 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyar feltalálók és találmányok Szilágyi Szabolcs szerk. 5,990 Ft 5 391 Ft
Ha lecsap a stroke... Szakács Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Tév utakon? Popper Gábor 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^