Ezoterika, Ezotéria

Szabó Judit - A szférák

A szférák

Szabó Judit

A lélek lakhelyei az inkarnációk között

Könyv
2013
280 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638808462
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó Judit - Az ezoterikus út buktatói
Szabó Judit - Égi jelenlét
Szabó Judit - Lélekből újjászületve
Szabó Judit - Az ezotéria kézikönyve
Szabó Judit - A tűz szárnyain
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 950 Ft
A szellemi tanításokban sok leírást találhatunk a halál utáni létről. Ezek azonban ritkán határozzák meg pontosan, hogy hová jut a szellem a földi élet után, miért oda jut, s milyen helyeken tartózkodhat a két földi élet között a túlvilág hatalmas birodalmaiban...

A szféra szó hétköznapi jelentése: égbolt, légkör, gömb, hatáskör. A spirituális irodalomban azonban a Föld és a Nap között elhelyezkedő „légköri gyűrűk”-et jelenti, ahol szellemi lények, azaz fizikai test nélküli teremtmények élnek. Más megfogalmazásban: két földi inkarnáció között az ember többnyire e szférák valamelyikében él, s onnan indul a következő földi test öltésére is...

Inkarnáció = anyagi testet öltés...
*

„Ebben a könyvben részletesen mutatom be a halál utáni lét legfontosabb színtereit, azokat a helyeket és létállapotokat, ahová két inkarnáció között kerül a lélek.

Részletezem, hogy pontosan mi történik a halál pillanatában, hogyan történik az ítélet, amely alapján a túlvilág egy bizonyos helyére kerülünk. Azt is leírom, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy az egyik szférából egy másikba, egy emelkedettebbe kerüljünk.

Bemutatom, hogy mi a második halál a szférákban, és milyen csodálatos újjászületéssel jár.

A könyvben szó van arról is, hogy spirituális szempontból mit jelent a pokol, a mennyország és Isten Országa. Ezért ez a könyv csak első pillantásra szól csupán a két inkarnáció közötti életről. Valójában az ember szellemi fejlődésének nagyon is valóságos állomásait mutatja be részletesen, a földi fogalmak alapján.

A szférák az ember gondolatainak, érzelmeinek és tetteinek kivetülései a finomanyagi világban, így azt, hogy az ember hová jut a halál utáni létben, már itt a Földön tudhatjuk, sőt az életünkkel jelentősen befolyásolhatjuk is.

Ebben mutat utat ez a könyv, a földi életet és sorsot alakító nagy törvények és a halál utáni lét számtalan helyszíneinek színes bemutatásával. Így az Olvasó megtudhatja, mitől függ, hogy a lélek hová kerül a két inkarnáció között, mennyi időt tölt el az egyes szférákban, és mi határozza meg a következő testet öltését. A leírást hiteles beszámolók teszik olvasmányossá, és hozzák közel a mindennapjainkhoz.

Annak, aki már látott néhány hiteles filmet a halál utáni létről (pl. a Nosso Lar-t), nagy segítséget nyújt ahhoz, hogy a megfelelő helyre tudja tenni a látottakat, és megértse a háttérben húzódó összefüggéseket.

Ez a hiányt pótló mű nagy segítségére lehet mindazoknak, akik már a földi életükben szebbé és jobbá kívánják tenni jelen és jövendő életüket.”
(Szabó Judit)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETÉS
• I. BEVEZETÉS A SZFÉRÁK VILÁGÁBA;
- A szférák fogalma, keletkezése és felépítése;
- Az ember és a Föld helye a fejlődésben;
- Az ember főbb létállapotai a két inkarnáció között;

• II. A SZFÉRÁK;
- Hová jut a lélek a halál után?
- A szférák általános jellemzése;
- Az I-III. szféra: a halandóság világa;
- Átmenet a IV. szférába;
- A IV. szféra;
- Isten Országa;
- V. szféra;
- VI. szféra;
- VII. szféra;

• III. A SZFÉRÁK ÉS A TÖRVÉNYVILÁGOK;
- Elszakadás a magasabb világoktól;
- A visszakapcsolódás;
- A szellemi fejlődés a szférák tükrében;
- Korunk szellemi fejlődésének célja;

FOGALOMMAGYARÁZAT - IDÉZETEK JEGYZÉKE;

*
„A Szférák” című ezen kiadványt a halál utáni lét legfontosabb színterei, azok a helyek és létállapotok iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, ahová a két inkarnáció között kerül a lélek.

A szerző útravalója:
„Kívánom a kedves Olvasónak, hogy az itt olvasható tanítások, beszámolók előre vigyék az útján, és segítsék egy boldogabb és szebb élet kialakításában, mind itt a Földön, mind odaát, a szférákban.” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 950 Ft
Internetes ár: 2 950 Ft
Férfiélet, női sors Müller Péter 3,600 Ft 3 240 Ft
Isten Nekünk háttal 1914-1918 Vetési Tamás Csaba 3,600 Ft 3 240 Ft
A fiatalság titka Dr. Elizabeth Blackburn Dr. Elissa Epel 3,990 Ft 3 591 Ft
A megbízható férfi Bedő Imre 3,500 Ft 3 150 Ft
A Haza Szeretet Üzenetei Bába József 2,990 Ft 2 691 Ft
A holtak köztünk járnak 1,800 Ft 1 620 Ft
Dunárul fúj a szél... Zsindely Ferenc 3,200 Ft 2 880 Ft
Film és story board Varga Csaba 3,200 Ft 2 880 Ft
Lelkünk útja III. Dr. Michael Newton 2,500 Ft 2 250 Ft
Lelki evolúció XIV. kötet GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^