Újdonság

Dr. Halmos Andor - Magyar várak regéi

Magyar várak regéi

Dr. Halmos Andor

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2018
152 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155797095
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Halmos Andor - Magyar várak regéi
Dr. Halmos Andor - Magyar várak regéi
Dr. Halmos Andor - Magyar várak regéi
Dr. Halmos Andor - Magyar várak regéi
Dr. Halmos Andor - Magyar várak regéi
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 890 Ft
Dr. Halmos Andor
Magyar Várak Regéi
1923 - Reprint kiadás

„E romokhoz közeledve, azok beszélni kezdenek hozzánk, a kövek megszólalnak s mesét regélnek nekünk a múltakról. A csörgedező források, a bedőlt és roskadozó várfalak, a bozóttól ellepett sáncárkok szemeink elé varázsolják a régi, dicső idők daliás alakjait.

Hallgassuk meg e kőhalmazokat, nemzeti dicsőségünk maradványait, s ne menjünk el mellettük anélkül, hogy fogadalmat ne tegyünk, hogy nem nyugszunk addig, míg azokat vissza nem szerezzük...”

*
A trianoni rabló, igazságtalan békeszerződés levagdalta hazánk testéről a legszebb tájainkat, elrabolta kincseinket, eltulajdonította régi nemzeti dicsőségünk legszebb emlékeit. Mintha a magyar nemzet dicső múltját is ki akarnák irtani, mintha lelkileg is szegénnyé, koldussá akarnának tenni bennünket.

De a magyar nemzet elviselte a tatárjárást, elszenvedte a másfélszázados török uralmat s a két évtizedes Bach-korszakot, s noha ki akarták irtani, el akarták törölni a föld színéről, minden megpróbáltatás után megerősödve lépett a népek színpadára, mert lelkesítették a múltnak emlékei, mert hű volt a hagyományokhoz, mert a legszomorúbb időkben is ápolta a nemzeti irodalmat, mely állandóan tettre lelkesítette e nemzet hős fiait.

Így vagyunk most is! Lelkesednünk kell, hogy a közelmúlt bűnét helyrehozva, új erőt merítsünk a jövő küzdelmeihez, melynek eredménye egy nagy, szép és igen boldog Magyarország lesz.

*
Keressük fel ezért lélekben várromjainkat. Zarándokoljunk el e szent és nékünk drága helyekhez!

„Járjuk sorra e kedves emlékeket, hallgassuk meg meséiket azzal a szent fogadással, hogyha addig élünk is, e szent romok ismét a magyarság uralma alá kerülnek”...

*
TARTALOM:
ELŐSZÓ - Huszt - Munkács - Ungvár - Nevickevár - Tokaj vára - Szalánc - Fűzérvár - Krasznahorka - Zboró - Szepes vára - Késmárk - Lublóvár - Nedec - Likava - Rózsahegy - Árva - Blatnica - Trencsén - Hricsó - Beckó - Sztrecsnó - Budatin - Lietavai vár - Nyitra - Leányvár - Drégely - Gács - Kékkő - Visegrád - Csókakő - Léka - Galambóc - Kolcvár - Erdőd - Visk
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 100 Ft
Internetes ár: 1 890 Ft
Tűzvonalban a Szent László civil diplomácia dr. Nagy László 9,999 Ft 9 000 Ft
A magyar tündérvallás Bíró Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
Ezeréves haláltusa Homonnay Ottó János 2,100 Ft 1 890 Ft
Enneagram kézikönyv Császári Éva (szerk.) 1,900 Ft 1 710 Ft
Az én népem Nyirő József 2,800 Ft 2 520 Ft
II. Rákóczi György külpolitikája (1648-1657) Gebei Sándor 3,000 Ft 2 700 Ft
Ide lőjetek! Zámbó Krisztián 3,499 Ft 3 150 Ft
Háttérképek háttérképe Bayer Zsolt Bogár László Boros Imre 2,800 Ft 2 520 Ft
Az antikrisztus Nietzsche, Friedrich W. 1,900 Ft 1 710 Ft
Magyarország a második világháborúban Papp Gábor - Győrffy Iván - Litván Dániel (szerk.) 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^