Újdonság

Jamasi Tomaj - Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában

Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában

Jamasi Tomaj

Könyv
Fügefa könyvek kiadó, 2018
422 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786158080330
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jamasi Tomaj - Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában
Jamasi Tomaj - Atakám I. - Atakám története
Jamasi Tomaj - Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában
Jamasi Tomaj - Atakám I. - Atakám története
Jamasi Tomaj - Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában
Könyv 24% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 2 500 Ft
Akciós bolti ár: 1 900 Ft
„A könyv a védikus (keleti, indiai) bölcselet szemüvegén keresztül láttatja a világot. Az első fejezetben bemutatja, ki is az ember valójában, mi a célja, és hogyan érheti el ezt a célt. Aztán a következő kilenc fejezetben ismerteti, hogy vajon a Nyugatból kiáradt jelenlegi korszellem segíti-e az embert a célja elérésében, vaqy pedig gátolja azt.”
(Aszlár, a filozófus)
*
„Nagyon nehezen jutottam át az első fejezeten, az emberen. csak Tomaj kedvéért folytattam az olvasást. De végül megérte.”
(Burtáj, a politikus)
*
„A könyv egy új ablakot nyit az európai olvasó számára a világra. Még sohasem láttam ezen keresztül az embert, az értelmet, az anyagot, az ösztönerőt, a kapitalizmust, a liberalizmust, a vallást, a demokráciát, a nemzetet és a Keletet. Egyszerre megrázó és felemelő, kesernyés és örömteli, egyszerű és filozofikus.”
(Kászon, a lélekbúbár)
*
„Ha jól értettem a könyvet, akkor erősen megtépázta a Nyugat szellemiségét, talán ki is végezte, és rengeteg érdekes szellemi kaland mellett rámutat arra, hogy a Kelet egyetlen mellékmondata értelmesebb, mint az egész francia felvilágosodás.”
(Tarkacsú, a kalandor)
*
„Ha szellemileg egységet és harmóniát sugároz is a könyv, érzelmileg sokszor hullámvasúton éreztem magam.”
(Csangatáj, a lázadó)
*
„Ez a könyv azt a címet is kaphatta volna, hogy »A keleti szellemi arisztokrácia válasza.« Mert valóban válasz. És hogy mire? Mert nem elég az, hogy a Nyugat évszázadok óta elárulta az abszolút Lelket, és szellemi tévutakon ténfereg, ráadásul az utóbbi századokban kereskedelmi mohóságtól és hittérítői vakságtól megkergülve a Keletet megalázta, kioktatta, kizsákmányolta és sokszor kinevette.”
(Atakám, a misztikus)

*
TARTALOM:
• Az ember • Az értelem • Az anyag • Az ösztönerő • A kapitalizmus • A liberalizmus • A vallás • A demokrácia • A nemzet - A Kelet
*
„Az ember mindig tökéletlen marad, és mindig az lesz a feladata, hogy tökéletessé próbáljon válni!”
(Gandhi)
*
„Egyszerre az egész népre érvényes felszabadulás nincs. Ilyesmi eddig is megbukott, ezután is mindig meg fog bukni. Egyenként kell kezdeni. És Püthagorasz iskolájának értelme, hogy bármilyen kevés, de teljesen tiszta embert kell nevelni. Az eredmény nem a sokaság, hanem a tisztaság átható erején múlik. Egyetlen ember többet tehet, mint egymillió szibarita. A sötét hatalomnak csak egy emberen kell megtörnie, s akkor tehetetlensége kitűnik.”
(Hamvas Béla)
*
Részlet a kötetből:
Az ember tudata ahhoz a hajóhoz hasonlít, amely időtlen idők óta az óceánon lebeg. Ahol a Nap a szív. A Hold a lélek. A hajó a fizikai test. A hajóskapitány az intellektus. A kormányrúd az elme. A vitorla az érzelmek. Az óceán mélyéből szüntelenül feltörekvő örvénylések és hullámok pedig a tudattalanban jelen lévő homokbuckák (szamszkárák). Az ember tudattalanjában - az óceánhoz hasonlóan - kisebb-nagyobb homokbuckák (gondolati és érzelmi beidegződések) működnek. Az ember általában észre sem veszi, hogy a felszíni gondolkodását és érzelemvilágát mindig is ezek a tudattalanban meglévő - életeken át felhalmozott - beidegződések irányítják. A felszíni gondolatáramlásra a felszín alatt jelen lévő homokbuckákból kiindult örvénylések és hullámok csapnak le. Éppen ezért a hajóskapitánynak, az intellektusnak éberen és bölcsen kell a kormányrudat, az elmét kormányoznia, hogy a tudattalanból felcsapó örvényléseken és hullámokon - az érzelmek által megfeszített vitorlákkal - keresztülkormányozza az embert, követve a Hold és a Nap sugarait... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 24% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 2 500 Ft
Akciós bolti ár: 1 900 Ft
A nagy beavatottak Edouard Schuré 3,100 Ft 2 790 Ft
Hunivity - társasjáték Hajnal és Legend 7,990 Ft 7 191 Ft
Fenntartható élet a földön Végh László 990 Ft 891 Ft
Virágvasárnap Kurt Vonnegut 2,999 Ft 2 700 Ft
Az új energia mesterei Adamus Saint-Germain 2,625 Ft 2 363 Ft
Jóga a boldog gyerekkorért Csíki Mariann 4,999 Ft 4 500 Ft
Hitler titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Sztálin, a zsarnok ANTIKVÁR Milos Mikeln 2,990 Ft 2 691 Ft
A szeretetkód Alexander Loyd 4,200 Ft 3 780 Ft
Bovaryné Gustave Flaubert 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^