Újdonság

Jamasi Tomaj - Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában

Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában

Jamasi Tomaj

Könyv
Fügefa könyvek kiadó, 2018
422 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786158080330
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jamasi Tomaj - Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában
Jamasi Tomaj - Atakám I. - Atakám története
Jamasi Tomaj - Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában
Jamasi Tomaj - Atakám I. - Atakám története
Jamasi Tomaj - Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
„A könyv a védikus (keleti, indiai) bölcselet szemüvegén keresztül láttatja a világot. Az első fejezetben bemutatja, ki is az ember valójában, mi a célja, és hogyan érheti el ezt a célt. Aztán a következő kilenc fejezetben ismerteti, hogy vajon a Nyugatból kiáradt jelenlegi korszellem segíti-e az embert a célja elérésében, vaqy pedig gátolja azt.”
(Aszlár, a filozófus)
*
„Nagyon nehezen jutottam át az első fejezeten, az emberen. csak Tomaj kedvéért folytattam az olvasást. De végül megérte.”
(Burtáj, a politikus)
*
„A könyv egy új ablakot nyit az európai olvasó számára a világra. Még sohasem láttam ezen keresztül az embert, az értelmet, az anyagot, az ösztönerőt, a kapitalizmust, a liberalizmust, a vallást, a demokráciát, a nemzetet és a Keletet. Egyszerre megrázó és felemelő, kesernyés és örömteli, egyszerű és filozofikus.”
(Kászon, a lélekbúbár)
*
„Ha jól értettem a könyvet, akkor erősen megtépázta a Nyugat szellemiségét, talán ki is végezte, és rengeteg érdekes szellemi kaland mellett rámutat arra, hogy a Kelet egyetlen mellékmondata értelmesebb, mint az egész francia felvilágosodás.”
(Tarkacsú, a kalandor)
*
„Ha szellemileg egységet és harmóniát sugároz is a könyv, érzelmileg sokszor hullámvasúton éreztem magam.”
(Csangatáj, a lázadó)
*
„Ez a könyv azt a címet is kaphatta volna, hogy »A keleti szellemi arisztokrácia válasza.« Mert valóban válasz. És hogy mire? Mert nem elég az, hogy a Nyugat évszázadok óta elárulta az abszolút Lelket, és szellemi tévutakon ténfereg, ráadásul az utóbbi századokban kereskedelmi mohóságtól és hittérítői vakságtól megkergülve a Keletet megalázta, kioktatta, kizsákmányolta és sokszor kinevette.”
(Atakám, a misztikus)

*
TARTALOM:
• Az ember • Az értelem • Az anyag • Az ösztönerő • A kapitalizmus • A liberalizmus • A vallás • A demokrácia • A nemzet - A Kelet
*
„Az ember mindig tökéletlen marad, és mindig az lesz a feladata, hogy tökéletessé próbáljon válni!”
(Gandhi)
*
„Egyszerre az egész népre érvényes felszabadulás nincs. Ilyesmi eddig is megbukott, ezután is mindig meg fog bukni. Egyenként kell kezdeni. És Püthagorasz iskolájának értelme, hogy bármilyen kevés, de teljesen tiszta embert kell nevelni. Az eredmény nem a sokaság, hanem a tisztaság átható erején múlik. Egyetlen ember többet tehet, mint egymillió szibarita. A sötét hatalomnak csak egy emberen kell megtörnie, s akkor tehetetlensége kitűnik.”
(Hamvas Béla)
*
Részlet a kötetből:
Az ember tudata ahhoz a hajóhoz hasonlít, amely időtlen idők óta az óceánon lebeg. Ahol a Nap a szív. A Hold a lélek. A hajó a fizikai test. A hajóskapitány az intellektus. A kormányrúd az elme. A vitorla az érzelmek. Az óceán mélyéből szüntelenül feltörekvő örvénylések és hullámok pedig a tudattalanban jelen lévő homokbuckák (szamszkárák). Az ember tudattalanjában - az óceánhoz hasonlóan - kisebb-nagyobb homokbuckák (gondolati és érzelmi beidegződések) működnek. Az ember általában észre sem veszi, hogy a felszíni gondolkodását és érzelemvilágát mindig is ezek a tudattalanban meglévő - életeken át felhalmozott - beidegződések irányítják. A felszíni gondolatáramlásra a felszín alatt jelen lévő homokbuckákból kiindult örvénylések és hullámok csapnak le. Éppen ezért a hajóskapitánynak, az intellektusnak éberen és bölcsen kell a kormányrudat, az elmét kormányoznia, hogy a tudattalanból felcsapó örvényléseken és hullámokon - az érzelmek által megfeszített vitorlákkal - keresztülkormányozza az embert, követve a Hold és a Nap sugarait... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Beszélj és gazdagodj! Ron Holland 1,950 Ft 1 755 Ft
Eszter könyve Meszlényiné Fehér Eszter 1,800 Ft 1 620 Ft
Hiszek a szeretet végső győzelmében! új kiadás Böjte Csaba 1,680 Ft 1 512 Ft
Az antropozófia válaszai a világ és az élet kérdéseire Rudolf Steiner 3,000 Ft 2 700 Ft
A gyűrűsizmok titka Paula Garbourg 3,000 Ft 2 700 Ft
Teljesebbé válni Bagdy Emőke Kádár Annamária F. Várkonyi Zsuzsa Orosz Katalin 1,990 Ft 1 791 Ft
Engedd el önmagad Dr. Joe Dispenza 4,490 Ft 4 041 Ft
Az ország koronája Endrey Antal 2,500 Ft 2 250 Ft
Ezer szállal Padisák Mihály 2,490 Ft 2 241 Ft
Az üdvösség szentsége Paul McPartlan 2,000 Ft 1 800 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^