Újdonság

Zecharia Sitchin - Találkozás az Istenekkel

Találkozás az Istenekkel

Zecharia Sitchin

KAPHATÓ, RENDELHETŐ!

Könyv
Angyali Menedék kiadó, 2018
352 oldal, Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9786155647642
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Zecharia Sitchin - Anunnaki Krónikák
Zecharia Sitchin - Az Istenek DNS-e
Zecharia Sitchin - Találkozás az Istenekkel
Zecharia Sitchin - Enki elveszett könyve
Zecharia Sitchin - Chris Hardy - Anunnaki csomag - 2 könyv együtt kedvezőbben
Könyv 17% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 5 990 Ft
Akciós bolti ár: 4 990 Ft


A Találkozás az Istenekkel című könyvben Zecharia Sitchin a zsidó keresztény szövegek alapjaiban kutatva elemzi ki a teremtés-mítoszokat, párhuzamot vonva a Sumér és mezopotámiai mítoszokkal annak bizonyítására, hogy az emberiség nem a véletlennek, vagy az evolúciónak köszönhetően lépett a mai fejlettségi szintre. Sitchin merész feltételezései szerint Enki, - az Anunnakik vezetője a 12. bolygóról -, teremtette az emberiséget „primitív munkásként”. Ráadásul Sitchin azt sugallja, hogy a jelenleg is zajló földönkívüli találkozások jó része bizonyíték arra vonatkozóan, hogy az Anunnakik folyamatosan szemmel kísérik az általuk teremtett emberiség sorsának alakulását.

A könyvben lenyűgöző párhuzamokat találunk a 12. bolygóról érkező Anunnakik és Jahweh vezetői között, ami egy új, átfogó nézőpontban világítja meg az emberiség egész történelmét. Párhuzamokat von a Biblia és az ősi Sumér teremtés-mítoszok között, alaposan kielemezve a több száz éves talányt, az emberiség és teremtőinek kapcsolatára vonatkozóan.


Az emberi élet legmegrázóbb, legmagasabb rendű, legfelsőbb élménye a találkozás az istenivel, ahogy Mózes találkozott az Úrral a Sínai-hegyen; és a legvégső, legutolsó, legmeghatározóbb, ahogy az egyiptomi fáraók halálukkor feltételezték, hogy az örök életben csatlakoznak az Istenekhez a Túlvilágon, az Isteni Hajlékban.

Az ókori Közel-Kelet írásos feljegyzései lenyűgöző történeteket mesélnek az istenekkel való találkozások emberi megtapasztalásairól. A hatalmas dráma átszövi a Mennyet és a Földet. Van benne imádat és odaadás, örökkévalóság és erkölcs, de van benne szerelem és szex, féltékenység és gyilkosság is; felemelkedés az űrbe és utazások az Alvilágba. A színpadon a szereplők istenek és istennők, angyalok és félistenek, földi halandók és androidok. A dráma nyelve a prófécia, a látomások, az álmok, az előjelek, az orákulumok és a kinyilatkoztatások.

A történet az Emberről szól, aki elkülönül a Teremtőjétől, de küzd, hogy az ősi kötődéssel, mintegy köldökzsinórral újra kapcsolódjon hozzá, és ezáltal elérje akár a csillagokat is...

Az Isteni Találkozások talán azért a legmeghatározóbb emberi tapasztalatok, mert ezek egyben a legelső emberi tapasztalatok is. Amikor ugyanis Isten megteremtette az Embert, az Ember a teremtése pillanatában találkozott Istennel. Az Ószövetség első könyvében olvashatjuk, hogyan teremtette Isten az első embert, „Ádámot”:

És monda Isten:
Teremtsünk embert
a mi képünkre és hasonlatosságunkra…
Teremté tehát az Isten az embert (az Ádámot) az ő képére,
Isten (Elohim) képére teremté őt.


Ádám és Éva után senki más nem lehetett az első emberpár a Földön, akik megtapasztalták az első Isteni Találkozásokat. Ami azután történt az Édenkertben, az máig része az emberi vágyakozásnak. Még a kiválasztott próféták is bizonyára vágytak erre a kiváltságra, mert ott, az Édenkertben történt, hogy Isten közvetlenül szólt az első emberi lényekhez, és elmondta, mivel táplálkozhatnak: a kert minden gyümölcséből ehetnek, kivéve a Tudás Fájáról.

Az események sorozata, mely a Paradicsomból való kiűzetéshez vezetett, felvet egy fogas kérdést: Hogyan hallotta Ádám és Éva Istent?

• Azaz: Hogyan kommunikál Isten az emberekkel, amikor kapcsolatba lép velük?
• Látják az emberek, hogy ki beszél, vagy csak hallják?
• És hogyan történik az üzenet átadása?
• Szemtől szembe?
• Telepatikusan?
• Hologram-látomás formájában?
• Álomban?

Meg fogjuk vizsgálni, milyen választ adnak erre az ókori források...

Az Isteni Kígyó beavatkozásának következtében a Kertben Ádám és Éva felfedezte a szexualitást, miután mindketten ettek a Tudás Fájának gyümölcséből, amelytől „jónak és gonosznak tudói” lettek. Ezután pedig „mindkettőjöknek szemei észrevevék, hogy mezítelenek; figefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának magoknak”.

Isten fizikailag jelen van az Édenkertben, az emberek hallják, ahogy ott sétál.

• Látják vajon az Istenséget?

A bibliai beszámoló erre nem tér ki, de az világos, hogy Isten látja őket, azaz arra számít, hogy látni fogja őket, de nem látta, mert elrejtőztek. Így hát a hangját használja, és hívja őket: „Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert és monda néki: Hol vagy?”

A beszélgetés során kiderül az igazság, bevallják, hogy ettek a tiltott gyümölcsből (és a felelősséget a kígyóra hárítják). Isten büntetést szab ki: az Asszony fájdalommal fog szülni, Ádámnak küzdenie kell a kenyeréért, és fáradságos munkával tudjon csak megélni.

Itt nyilvánvalóvá válik, hogy szemtől szembe állnak, mert Isten megérinti őket, bőrből ruhákat készít nekik, és még fel is öltözteti őket. A történet kétségkívül hangsúlyozni szeretné, hogy az „isteni” ruha viselésének jelentősége és szerepe megkülönböztetni az állatokat az emberektől, ám nem tekinthetjük pusztán szimbolikusnak a Biblia sorait. Egyértelmű, hogy kezdetben, amikor Ádám még az Édenkertben lakozott, az emberek szemtől szembe találkozhattak a Teremtőjükkel...

Ádámot és Évát kiűzik az Édenkertből. Az Ember Teremtője döntött, hogy az Ember halandó marad. De az Ember nem ijedt meg, és azóta is a halhatatlanságot keresi az Isteni Találkozások közvetítésével...
*
TARTALOM:

• Az első találkozások;
• Az elveszett paradicsom - Az első amerikaiak;
• A három látogató a Mennyben Kopernikusz és a NASA előtt;
• A nefilimek: szex és félistenek;
• Az özönvíz - Soha többé?
• A mennyek kapuja - A nyelvek összezavarodnak;
• A halhatatlanság nyomában - Gilgames Amerikában;
• Találkozások a Gigunuban - Amikor az Istenek megöregszenek;
• Látogatások az Alkonyzónából - Ókori hologramok és virtuális valóság?
• Királyi álmok, végzetes jóslatok - Az Istenek is álmodnak?
• Az angyalok és egyéb hírvivők - A Plútó két arca;
• A legnagyobb látomás: Körülmetélés: A csillagok jegye?
• Egy láthatatlan Isten prófétái; Bálvány- és csillagimádás;
UTÓIRAT
- Isten, A Földönkívüli;
- Egy kozmikus utazó képe;
*
Az Angyali Menedék további ajánlott könyvei:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 17% rendkívüli kedvezménnyel
Eredeti ár: 5 990 Ft
Akciós bolti ár: 4 990 Ft
Gyermekünk érzelmeinek sűrűjében Isabelle Filliozat 3,500 Ft 3 150 Ft
Értelem és érzelem Jane Austen 2,500 Ft 2 250 Ft
Praliné a léleknek Hodász András 2,200 Ft 1 980 Ft
Vasfüggöny kölnivel Szablya Ilona 3,900 Ft 3 510 Ft
Ősi idegenek misztériuma Phillip Coppens 4,990 Ft 4 491 Ft
A környezet és létfeltételek hatásai a nyelvek kialakulására Radics Géza 1,800 Ft 1 620 Ft
Egregorok Mark Stavish 3,990 Ft 3 591 Ft
Héliosz Grandpierre Attila 2,500 Ft 2 250 Ft
Királygyilkosságok Grandpierre K. Endre 2,000 Ft 1 800 Ft
Ostromnapló 1945 Illyés Gyula 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^