Közélet

Gergely Jenő szerk. - Autonómiák Magyarországon I-II-III.

Autonómiák Magyarországon I-II-III.

Gergely Jenő szerk.

1848-2000

Könyv
LHarmattan kiadó, 2006
2392 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 2016100056173
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gergely Jenő szerk. - Autonómiák Magyarországon I-II-III.
Gergely Jenő szerk. - Autonómiák Magyarországon I-II-III.
Gergely Jenő szerk. - Autonómiák Magyarországon I-II-III.
Gergely Jenő szerk. - Autonómiák Magyarországon I-II-III.
Gergely Jenő szerk. - Autonómiák Magyarországon I-II-III.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 12 000 Ft
Internetes ár: 10 800 Ft
Az autonómia az állampolgárok kisebb vagy nagyobb létszámú, valamilyen közös cél, érdek, ideológia vagy vallás mentén önszerveződéssel létrejött közösségeinek sajátja, amelyeknek a maguk által alkotott szabályok szerinti működését az államtól és a gazdaságtól való több-kevesebb függetlenséggel a hatályos törvények keretei között biztosítják.

Az „Autonómiák Magyarországon I-II-III.” című ezen forráskiadványban a polgári forradalomtól (1848) a XXI. század nyitányáig (2000) dokumentáljuk a jelentősebb magyarországi autonómiák - a közigazgatási önkormányzatok, a kamarák, a társadalombiztosítók, az egyházak, az egyetemek és a Magyar Tudományos Akadémia önkormányzatának - keletkezéstörténetét, szervezetét és működését.
*
TARTALOM:

ELSŐ KÖTET:
ELŐSZÓ
- I. BEVEZETŐ: AUTONÓMIÁK MAGYARORSZÁGON 1848-2000
Az autonómiáról általában (Gergely Jenő)
Az autonómia fogalma
Az autonómia értelmezése
Az autonómia megvalósulási területei
Közigazgatási önkormányzatok
A közigazgatás autonómiájának nézőpontjai 1848-1918 (Cieger András)
Politikai viták az autonómia határairól
A jogi szabályozás
Autonómiakonfliktusok
Az autonómia pénzügyi háttere
Fiume kivételes autonómiája
Budapest önkormányzata 1873-1918 (Ignácz Károly)
Autonómia és központosítás Magyarországon 1918-1944 (Zachar Péter Krisztián)
A dualizmus kori önkormányzatiság továbbélése
Központosító törekvések a közigazgatási autonómiák terén
A hegyközségek önkormányzatiságának kérdéseiről
Az országhatár-módosulások és a közigazgatási autonómiák
Budapest önkormányzatának kérdései 1918-1944 (Ignácz Károly)
A helyi közigazgatás kérdései Magyarországon 1945-2000 (Réfi Attila)
Helyi közigazgatás újjászervezése a második világháborút követően
Áttérés a tanácsrendszerre
A tanácskorszak fontosabb jellemzői az 1960-as évek közepéig
Az önkormányzati jelleg fejlődése a tanácsrendszer keretében 1967-1989
Budapest közigazgatása 1945-1989 (Ignácz Károly)
A rendszerváltozás kibontakozása a helyi közigazgatásban
A helyi önkormányzati rendszer megszületése
Az önkormányzati rendszer továbbfejlesztése
A helyi önkormányzatok típusai
A helyi rendeletalkotás állapota és a szervezeti és működési szabályzatok szerepe
Összegzés helyett
Kamarai autonómiák
A szakmai önkormányzatok létrejötte és fejlődése 1850-1918 (Zachar Péter Krisztián)
A kereskedelmi és iparkamarák létrejötte és autonómiája
Az ügyvédi kar önkormányzata
Kísérletek a kamarai autonómia bővítésére
A kamarai autonómiák szervezeti felépítése és mozgástere 1920-1944 (Strausz Péter)
A „régi kamarák szervezete” a két világháború között
A fokozatosan kiépülő kamarai rendszer
A kamarai autonómiák mozgástere és lehetőségei
A kamarai autonómiák és hegyközségek 1945-től napjainkig (Réfi Attila)
Kamarák és hegyközségek Magyarországon 1945-1989
Kamarai és hegyközségi autonómiák 1989-től napjainkig
Társadalombiztosítás
Biztosítóintézetek a két világháború között (Strausz Péter)
Társadalombiztosítás Magyarországon 1945-től napjainkig (Réfi Attila)
Társadalombiztosítás 1945-1989 között
A társadalombiztosítás fejlődése a rendszerváltozás időszakától
Egyházi autonómiák 1848-2000 (Gergely Jenő)
Az egyházi autonómiáról általában
Az országos egyházi-felekezeti autonómiák
Az egyházi autonómiák keletkezéstörténetéhez
Az egyházi autonómiák 1848-1918 között
Az elsődleges autonómiaszabályzatok összehasonlító elemzése
Az egyházi autonómiák a Horthy-korszakban
Az egyházi autonómiák a szocialista korszakban
Az autonómiák újjászervezése a rendszerváltozás után
Az egyetemek autonómiája Magyarországon 1848-2000 (Rácz Kálmán)
Az egyetemi szervezet változásai Magyarországon 1848-ig
Az 1848. évi XIX. tc. és az 1849-es Hatósági Szervezési Szabályzat
Az egyetemi autonómia a dualizmus és a Horthy-korszak alatt
Az újabb alapítású magyar egyetemek autonómiája
Egyetemi autonómia és a szocialista Magyarország
A rendszerváltás és a felsőoktatás
A Magyar Tudományos Akadémia autonómiája 1848-2000 (Kardos József)
HIVATKOZOTT IRODALOM

- II. DOKUMENTUMOK
1848-1918
A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK
B) KAMARÁK
C) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK
D) EGYETEMEK
E) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MÁSODIK KÖTET:
1919-1949
A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK
B) KAMARÁK
C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
E) EGYETEMEK

HARMADIK KÖTET:
1949-1989
A) TANÁCSOK
B) KAMARÁK, HEGYKÖZSÉGEK
C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
D) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK
E) EGYETEMEK
F) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
Az MTA alapszabályai (1949) 1921
Az MTA alapszabályai (1970) 1930
1990-2000

A) KÖZIGAZGATÁSI ÖNKORMÁNYZATOK
B) KAMARÁK, HEGYKÖZSÉGEK
C) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS
D) EGYHÁZAK, FELEKEZETEK
E) EGYETEMEK
F) MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
125. Az MTA-ról szóló 1994. évi XL. törvény, az MTA alapszabálya és az akadémiai ügyrend egységes szerkezetben (1995)
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 12 000 Ft
Internetes ár: 10 800 Ft
Elmélkedések Leibnizről Ortega y Gasset, José 4,200 Ft 3 780 Ft
A Horthy-korszak külpolitikája 4. Gulyás László 3,200 Ft 2 880 Ft
Tudnom kell mert magyar gyerek vagyok Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
Szabadság tér 56 I. kötet Rákay Philip 9,990 Ft 8 991 Ft
Az Istenek DNS-e Zecharia Sitchin 5,990 Ft 5 391 Ft
Halhatatlan élet Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Végítélet Stephen King 6,999 Ft 6 300 Ft
Életunalom, élettér, életkedv Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
EGY mindenkiért, mindenki EGY ért! Színia Bodnár Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Magunkfajták Morvai Krisztina 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^