Újdonság

Temesi Viola szerk. - Magyar ellentétszótár

Magyar ellentétszótár

Temesi Viola szerk.

Ellentétes jelentésű szavak szótára

Könyv
Tinta kiadó, 2018
316 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789634091653
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Temesi Viola szerk. - Magyar ellentétszótár
Temesi Viola szerk. - Magyar ellentétszótár
Temesi Viola szerk. - Magyar ellentétszótár
Temesi Viola szerk. - Magyar ellentétszótár
Temesi Viola szerk. - Magyar ellentétszótár
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
A „Magyar ellentétszótár” a magyar szókincs elemeit a szavak ellentétes jelentése alapján rendszerezi. A magyar szótárirodalomban mindeddig a magyar nyelv szavait ellentétes jelentésük alapján átfogó módon nem szótározták, nem térképezték fel. Ezért újszerű és hiánypótló ez a Magyar ellentétszótár.

A kézikönyv 13 700 vastag betűs címszó ellentétes jelentésű szavait sorolja fel, az alábbi három szempont alapján:

• A szavak között a résztvevők nézőpontjából rajzolódik ki az ellentétes viszony. (Pl.: ad – kap; nyer – veszít; orvos – beteg.)

• Az ellentétes jelentésű szavak egymást felváltva jelennek meg, feltételezik és kölcsönösen kizárják egymást. (Pl.: apály – dagály; nappal – éjszaka; vetés – aratás.)

• Az egyik szó jelentése pólusszerűen áll a másikéval szemben, és a két szélső pólusú ellentét között közbenső, nem egyszer semleges jelentések is elhelyezkednek. (Pl.: forró – [langyos] – hideg; ömlik – [folyik] – szivárog; sétál – [megy] – rohan.)

A kötet használatát megkönnyíti a tartalom áttekinthető elrendezése és a szótár visszafogott, de határozott tipográfiája.

A szótár elősegíti az anyanyelvi beszélő számára a tudatos nyelvhasználatot, megvilágítja olvasója előtt a magyar nyelv rejtett kapcsolati hálóját, hiszen a szónak és ellentétének a jelentése szoros kapcsolatban áll egymással, kiegészítik és meghatározzák egymást, mint a fény és az árnyék.

A magyar nyelv oktatásának is hasznos kézikönyve, jól használható a magyar mint idegen nyelv elsajátításához is.

*
Újszerűsége és gazdag tartalma révén a Magyar ellentétszótár hasznos kézikönyv, segédeszköz, amely az újabb szókészlettani és jelentéstani kutatások kiindulópontjává is válhat. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 242 Ft
Attila ifjúsága Friedrich Klára 1,200 Ft 1 080 Ft
Magyar ellentétszótár Temesi Viola szerk. 4,990 Ft 4 491 Ft
Lélekhez a kulcs Tolvaly Ferenc 3,500 Ft 3 150 Ft
Poétikai kisszótár Zsilka Tibor 2,490 Ft 2 241 Ft
A szeretet mindent legyőz Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
Egy életed van Dr. Csernus Imre 3,990 Ft 3 591 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Az állampárt biztonsága Horváth Zsolt - Kiss Réka - Simon István 3,000 Ft 2 700 Ft
Cseppben az élet Béres Klára 3,800 Ft 3 420 Ft
Litánia Szentes józsef 1,400 Ft 1 260 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^