Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Újdonság

Dr. Jancsó Benedek - Erdély története (Székelyföldi változat)

Erdély története (Székelyföldi változat)

Dr. Jancsó Benedek

Könyv
Editura KEDVENC kiadó, 2017
396 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786068638560
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Dr. Jancsó Benedek - Erdély története (Székelyföldi változat)
Dr. Jancsó Benedek - Erdély története (Székelyföldi változat)
Dr. Jancsó Benedek - Erdély története (Székelyföldi változat)
Dr. Jancsó Benedek - Erdély története (Székelyföldi változat)
Dr. Jancsó Benedek - Erdély története (Székelyföldi változat)
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Reprint kiadás. Az eredeti 1922-ben jelent meg. Jelen kötetet 2017-ben Székelyudvarhelyen adták ki.
*
(Részlet az ELŐSZÓ-ból)

Azok a békeszerződések, melyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919. december 9-én Romániával és 1920. június 4-én Trianonban Magyarországgal kötöttek, Erdély magyar történetének új fordulatot adtak.

„A múlt hatalmunk egyik eleme” - mondotta egy alkalommal az újkori Anglia egyik legkiválóbb államférfia, Lord Beaconsfield. Az erdélyi magyarságnak ezeréves történeti múltja minden bizonyára egyik eleme és egyik tápláló forrása annak a nemzeti érzésnek és öntudatnak, amely neki új történeti és államjogi helyzetében erőt fog kölcsönözni, nemcsak a fennmaradásához, hanem ahhoz is, hogy abban a versenyben, amelyet ezután mint politikailag és hatalmilag gyöngébb félnek kell folytatnia a vele egy államban élő többi nemzetekkel, azt a műveltségi, társadalmi és gazdasági helyzetét megtarthassa, amely eredménye volt egy ezeréves történeti fejlődésnek.

E könyvet azzal a szándékkal írtam, hogy benne legalább fő vonásaiban vázoljam és összefüggő képet alkossak Erdély népeinek, de különösen az erdélyi magyarságnak történeti életéről, amelyet ezer éven át a magyar állam keretében a magyar nemzettel a legteljesebb lelki egységben élt még abban az időszakban is, amikor az európai politikai helyzet következtében majdnem kétszáz éven át önálló nemzeti fejedelemséget alkotott.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ - KIADÓ MEGJEGYZÉSE - ERDÉLY FÖLDRAJZI HELYZETE

Erdély története a magyar honfoglalásig:
Erdély legrégibb története a római hódításig - Erdély a rómaiak uralma alatt - Erdély története a népvándorlás korában a magyar honfoglalásig

Erdély története a magyar honfoglalástól az Árpád-ház kihaltáig:
Erdély a magyar honfoglalás idejében - Erdély története az Árpád-ház uralkodása alatt a tatárjárásig - Erdély története a tatárjárástól az Árpád-ház kihalásáig

Erdély története a vegyesházból származó királyok alatt:
Erdély története az Anjou-ház uralkodása alatt - Erdély története a Luxemburg-ház uralkodása alatt - Erdély története a Hunyadiak korában - Erdély története Mátyás király halálától a Mohácsi vészig - Az önálló Erdélyi Fejedelemség megalakulása - Erdély története a Báthoriak uralkodása alatt - Bocskai és az utolsó Báthori - Erdély aranykora - A hanyatló Erdélyi Fejedelemség története - Az önálló Erdélyi Fejedelemség végnapjai

Erdély története a Habsburg-ház uralkodása alatt:
Erdély története a XVIII. században II. József uralkodásáig - Erdély története II. József trónralépésétől a bécsi kongresszusig - Erdély története a XIX. század első felében - Az 1848-49-i erdélyi szabadságharcz története Bem tábornok fellépéséig - Az 1848-49-i erdélyi szabadsáharcz története Bem tábornok fellépésétől a zsibói fegyverletételig - Erdély története az osztrák absolut kormányzat korszakában - Erdély története az októberi diplomától az 1867-iki kiegyezésig

FÜGGELÉK:
- Elméletek Erdély román népességének eredetéről;
I. A román nép eredetének kérdése a történelmi adatok világánál;
II. A nyelvi adatok vallomástétele

- IRODALOM - A székelyek eredete

*
Az „Erdély Története” című ezen kiadványt Gyullay Domokos 1931-ben Kolozsváron írt alábbi méltatásával ajánljuk:

Dr. Jancsó Benedek történetírói munkássága nem szorul az én méltatásomra. Nemcsak tudós volt ő, hanem bölcs a szó legnemesebb értelmében. Ez a magyar bölcsesség hatja át minden munkáját. Nemcsak tudományos ismereteket, de nemes érzést, emelkedett felfogást, tárgyilagosságot, pártatlanságot tanulhatunk tőle.

Műve bizonyára serkentő hatással lesz a szaktudományra és a nagy közönség történelmi tudatának fejlődésére egyaránt. Dr. Jancsó Benedek, Erdély nagy fia tovább fog élni és hatni azon a földön, amelynek javáért életének munkásságát áldozta.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Székely motívumok kifestőkönyve Horváth Ágnes 1,490 Ft 1 341 Ft
Megérkezés a fénybe Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
Fölszállott a páva Palásthy Imre 1,990 Ft 1 791 Ft
Ave Maria 5,990 Ft 5 391 Ft
Hidak és torlaszok ANTIKVÁR Németh Gyula 1,960 Ft 1 764 Ft
Ördögszáj Vörös István 2,990 Ft 2 691 Ft
A Duna mégis összeköt Sámsondi Kiss György 3,900 Ft 3 510 Ft
A nápolyi asszony Surányi Miklós 2,999 Ft 2 700 Ft
A Hitlerjugend és Délkelet-Európa Vitári Zsolt 4,500 Ft 4 050 Ft
Az elveszett Lélek visszhangja avagy a történelem zsákutcájában Jamasi Tomaj 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^