Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Dr. Jancsó Benedek - Erdély története (Székelyföldi változat)

Erdély története (Székelyföldi változat)

Dr. Jancsó Benedek

Könyv
Editura KEDVENC kiadó, 2017
396 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786068638560
Státusz: Kifogyott
Bolti ár: 3 990 Ft
Megtakarítás: 0%
Online ár: 3 990 Ft
Nincs készleten
Leírás
Reprint kiadás. Az eredeti 1922-ben jelent meg. Jelen kötetet 2017-ben Székelyudvarhelyen adták ki.
*
(Részlet az ELŐSZÓ-ból)

Azok a békeszerződések, melyeket a Szövetséges és Társult Hatalmak 1919. december 9-én Romániával és 1920. június 4-én Trianonban Magyarországgal kötöttek, Erdély magyar történetének új fordulatot adtak.

„A múlt hatalmunk egyik eleme” - mondotta egy alkalommal az újkori Anglia egyik legkiválóbb államférfia, Lord Beaconsfield. Az erdélyi magyarságnak ezeréves történeti múltja minden bizonyára egyik eleme és egyik tápláló forrása annak a nemzeti érzésnek és öntudatnak, amely neki új történeti és államjogi helyzetében erőt fog kölcsönözni, nemcsak a fennmaradásához, hanem ahhoz is, hogy abban a versenyben, amelyet ezután mint politikailag és hatalmilag gyöngébb félnek kell folytatnia a vele egy államban élő többi nemzetekkel, azt a műveltségi, társadalmi és gazdasági helyzetét megtarthassa, amely eredménye volt egy ezeréves történeti fejlődésnek.

E könyvet azzal a szándékkal írtam, hogy benne legalább fő vonásaiban vázoljam és összefüggő képet alkossak Erdély népeinek, de különösen az erdélyi magyarságnak történeti életéről, amelyet ezer éven át a magyar állam keretében a magyar nemzettel a legteljesebb lelki egységben élt még abban az időszakban is, amikor az európai politikai helyzet következtében majdnem kétszáz éven át önálló nemzeti fejedelemséget alkotott.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ - KIADÓ MEGJEGYZÉSE - ERDÉLY FÖLDRAJZI HELYZETE

Erdély története a magyar honfoglalásig:
Erdély legrégibb története a római hódításig - Erdély a rómaiak uralma alatt - Erdély története a népvándorlás korában a magyar honfoglalásig

Erdély története a magyar honfoglalástól az Árpád-ház kihaltáig:
Erdély a magyar honfoglalás idejében - Erdély története az Árpád-ház uralkodása alatt a tatárjárásig - Erdély története a tatárjárástól az Árpád-ház kihalásáig

Erdély története a vegyesházból származó királyok alatt:
Erdély története az Anjou-ház uralkodása alatt - Erdély története a Luxemburg-ház uralkodása alatt - Erdély története a Hunyadiak korában - Erdély története Mátyás király halálától a Mohácsi vészig - Az önálló Erdélyi Fejedelemség megalakulása - Erdély története a Báthoriak uralkodása alatt - Bocskai és az utolsó Báthori - Erdély aranykora - A hanyatló Erdélyi Fejedelemség története - Az önálló Erdélyi Fejedelemség végnapjai

Erdély története a Habsburg-ház uralkodása alatt:
Erdély története a XVIII. században II. József uralkodásáig - Erdély története II. József trónralépésétől a bécsi kongresszusig - Erdély története a XIX. század első felében - Az 1848-49-i erdélyi szabadságharcz története Bem tábornok fellépéséig - Az 1848-49-i erdélyi szabadsáharcz története Bem tábornok fellépésétől a zsibói fegyverletételig - Erdély története az osztrák absolut kormányzat korszakában - Erdély története az októberi diplomától az 1867-iki kiegyezésig

FÜGGELÉK:
- Elméletek Erdély román népességének eredetéről;
I. A román nép eredetének kérdése a történelmi adatok világánál;
II. A nyelvi adatok vallomástétele

- IRODALOM - A székelyek eredete

*
Az „Erdély Története” című ezen kiadványt Gyullay Domokos 1931-ben Kolozsváron írt alábbi méltatásával ajánljuk:

Dr. Jancsó Benedek történetírói munkássága nem szorul az én méltatásomra. Nemcsak tudós volt ő, hanem bölcs a szó legnemesebb értelmében. Ez a magyar bölcsesség hatja át minden munkáját. Nemcsak tudományos ismereteket, de nemes érzést, emelkedett felfogást, tárgyilagosságot, pártatlanságot tanulhatunk tőle.

Műve bizonyára serkentő hatással lesz a szaktudományra és a nagy közönség történelmi tudatának fejlődésére egyaránt. Dr. Jancsó Benedek, Erdély nagy fia tovább fog élni és hatni azon a földön, amelynek javáért életének munkásságát áldozta.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Szállítási és fizetési módok