Újdonság

Kováts István - Bajtársaimmal a fronton - 1914-1918

Bajtársaimmal a fronton - 1914-1918

Kováts István

A könyv 3D-s képeket tartalmaz

Könyv
Tortoma kiadó, 2017
189 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789738995567
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kováts István - Bajtársaimmal a fronton - 1914-1918
Kováts István - Atyánkfiai, székelyek...
Kováts István - Bajtársaimmal a fronton - 1914-1918
Kováts István - Atyánkfiai, székelyek...
Kováts István - Bajtársaimmal a fronton - 1914-1918
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 600 Ft
Internetes ár: 5 040 Ft
A marosújvári születésű id. Kováts István a „boldog békeidők” polgári világának fotográfusaként, a székelyudvarhelyi 82. császári és királyi gyalogezred katonájaként került ki az első világháború, azaz a „Nagy Háború” harctereire.

Az 1883-ban, nagyszebeni állomáshellyel és székelyudvarhelyi hadkiegészítési körzettel alapított ezred végigharcolta az első világháború három frontját is. Az ezredbe udvarhelyi és csíki fiatalokat soroztak be. Az egyik zászlóalj mindig Székelyudvarhelyen állomásozott, ezért a város lakossága „házi ezredének” nevezte. A másik három zászlóaljat a háború kitörése Bécsben találta. A három székely gyalogezred közül a legmagyarabbnak tekintették a 82-est, és a székely jelzővel illették.

Az alakulat 1914. augusztus 26-án az orosz fronton, a 2. osztrák-magyar hadsereg részeként, a galíciai Dunajownál esett át a tűzkeresztségen. Ezután a térségben harcoltak egészen 1916 augusztusáig, a románok erdélyi betöréséig. Részesei voltak a gorlicei áttörésnek, az egyik legemlékezetesebb osztrák-magyar hadi sikernek, amelynek következtében sikerült megállítani az orosz előrenyomulást.

A székelyudvarhelyi Kováts család által őrzött tábori levelezőlapok egyike arról tanúskodik, hogy id. Kováts István 1915. november 11–én a 82. császári és királyi gyalogezred katonájaként a harctéren teljesített szolgálatot. Ekkor a székelyudvarhelyi ezred Volhíniában harcolt az orosz fronton. Fényképek sokasága bizonyság arra, hogy az udvarhelyi fotográfus igyekezett lencsevégre venni minden érdemleges történést. Egy három nappal későbbi – Árpád testvéréhez íródott tábori lapról – aztán azt is megtudhatjuk, hogy a „magán felvételek” egy 9-12-es méretű géppel készültek, de az „ezred számára” egy 10–15–ös nagyságú, tükörreflexes kamerával dolgozott. E sorok alapján tehát állíthatjuk, hogy id. Kováts István a 82. gyalogezred hivatalos fényképészeként tevékenykedett.

az Erdély elleni esedékes román támadás miatt 1916 augusztusában az egész székely ezredet Brassóba vezényelték. Ifj. Kováts István visszaemlékezése szerint az édesanyja Brassóba vitte egy éves korában, hogy az édesapa először láthassa meg kisfiát. A látogatásra valószínűleg a román támadás előtti napokban kerülhetett sor, vagyis augusztus 27-e előtt.

A következő időszakban id. Kováts István az Ojtozi-szorosba került a 82-sekkel. Ajtay János első világháborús naplójából kiderül, hogy 1917. december 27-én Kováts felvételeket készített a negyedik zászlóalj tisztikaráról. Ekkor már nyugodtabb napjai voltak a sokat megélt 82-es legényeknek, ugyanis Oroszország és Románia már megkötötte a fegyverszüneti egyezményeket a Központi Hatalmakkal (1917. december 5 és 9). Mindezek ellenére csak egy, 1918. március 26-ról keltezett levelezőlapon számolhatott be az Ojtozi szoros elhagyásáról.

Egy újabb tábori levelezőlap, ezúttal 1918. június 24-i dátummal azt igazolja, hogy a román front után id. Kováts István az olasz hadszíntérre került. Így készülhetett több olaszországi városról is Kováts fénykép. Olyan városokról van szó, amelyek a caporettói áttörés után kerültek a Központi Hatalmak megszállása alá.

Id. Kováts István a nagy háború forgatagában mintegy 400 fényképet és több sztereófotót készített, igyekezett megragadni a háború különböző arcait, leginkább katonatársait, a lövészárkok hangulatát, a fegyvernyugvások idején szórakozó katonákat, az elfoglalt településeket örökítette meg.

*
Dokumentum értékű fotói felbecsülhetetlen értéket jelentenek az utókor számára. Ezek által 100 év távlatából is érezhető a háború szörnyűsége, és a fegyverropogás zajában megnyilvánuló humánum is. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 600 Ft
Internetes ár: 5 040 Ft
Halhatatlan élet Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
A születésnap Censorinus 3,200 Ft 2 880 Ft
A hajótörött Gazda József 3,150 Ft 2 835 Ft
Magyarok a Don-kanyarban Szabó Péter 6,500 Ft 5 850 Ft
Elhallgatott történelem Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Mint magyar hazámnak hű fiai Vertel Beatrix - Püspöki Apor 7,800 Ft 7 020 Ft
Napraforgó Pogány Borbála 1,300 Ft 1 170 Ft
Vitézek albuma 9,900 Ft 8 910 Ft
Tündér Erzsébet 3,490 Ft 3 141 Ft
Pap Gábor gondolatai Pap Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^